တာယာထုတ္ႏိုင္သည့္ ေရာ္ဘာကုန္ေခ်ာစက္႐ုံ ထားဝယ္တြင္ ေဆာက္မည္

0
112

ဆိုင္ကယ္ႏွင့္ စက္ဘီးတာယာမ်ား အပါအဝင္ ေရာ္ဘာကုန္ေခ်ာမ်ား ထုတ္ လုပ္မည့္ စက္႐ုံတစ္ခုကို ထားဝယ္ခ႐ိုင္ အတြင္းရွိ ကလိန္ေအာင္ၿမိဳ႕တြင္ တည္ ေဆာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထိုင္း-ျမန္မာ ဖက္စပ္ကုမၸဏီဥကၠ႒ ဦးရဲထြဋ္ႏိုင္က ေျပာသည္။
အဆိုပါစက္႐ုံကို Unity Dawei ကုမၸဏီႏွင့္ Thailand Golden Wood တို႔ ပူးေပါင္းထားသည့္ ဖက္စပ္ကုမၸဏီ က ကလိန္ေအာင္ၿမိဳ႕၊ေက်ာက္ရွပ္႐ြာရွိ ေျမ ၁၀ ဧကေပၚတြင္တည္ေဆာက္မည္ ျဖစ္ၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ ငါးလခန္႔က ေျမယာ အျခားနည္းအသုံးျပဳခြင့္ ေလၽွာက္ထား ေၾကာင္း ဦးရဲထြဋ္ႏိုင္က ေျပာသည္။
“ဒီႏွစ္အတြင္း စေဆာက္ျဖစ္မယ္ ထင္တယ္”ဟု ဦးရဲထြဋ္ႏိုင္က ဆိုသည္။

ယင္းစက္႐ုံမွ ဆိုင္ကယ္ႏွင့္စက္ဘီး တာယာ၊ ဖိနပ္၊ လက္အိတ္ အစရွိသည့္ လူသုံးကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေရာ္ဘာႀကိတ္ ေပါင္းသား၊ ေရာ္ဘာသစ္ အေခ်ာထည္ မ်ားကိုပါ ထုတ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။
စက္႐ုံအတြက္ လိုအပ္သည့္ ကုန္ ၾကမ္းကို ထားဝယ္ခ႐ိုင္ ေလးၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္တို႔မွ ရယူသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ထုတ္လုပ္ၿပီး ကုန္ေခ်ာကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔ရန္ ရည္မွန္းထားေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

စက္႐ုံေဆာက္ၿပီး ပထမအဆင့္ တြင္ ေရာ္ဘာသစ္မွ သစ္ေပါင္းသား၊ ႀကိတ္သားကို ထုတ္လုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယအဆင့္တြင္ ေရာ္ဘာေစးမွ ဆိုင္ကယ္ စက္ဘီးတာယာ၊ ဖိနပ္၊လက္ အိတ္စသည့္ လူသုံးကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ထုတ္လုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးရဲထြဋ္ႏိုင္ က ဆိုသည္။
တတိယအဆင့္တြင္ ေရာ္ဘာႀကိတ္ ျပားမွ အိမ္ေထာင္သုံးပရိေဘာဂပစၥည္း မ်ားထုတ္လုပ္ရန္ ရည္မွန္းထားၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံထုတ္ စက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား ကို အသုံးျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

စက္႐ုံ၏ ကနဦးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေငြ ပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄.၂ သန္း ရွိမည္ျဖစ္ကာ အလုပ္သမား ၃၀၀ ခန္႔ကို အလုပ္ခန္႔ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။