ေဝးလံေခါင္ဖ်ား ေဒသေရာက္ ပညာေရးဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ အိမ္ရာေဆာက္မည္

0
78

လာမည့္ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ တနသၤာရီတိုင္းအတြင္း ေဝးလံသည့္ ေဒ သမ်ားရွိ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပညာ ေရးဝန္ထမ္းအိမ္ရာမ်ား ေဆာက္လုပ္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တနသၤာရီတိုင္းေဒသ ႀကီး စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးၿဖိဳးဝင္းထြန္းက ေျပာၾကားသည္။
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ တစ္ထပ္၊ ႏွစ္ခန္းတြဲ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာ အလုံး ၆၀ ခန္႔ ေဆာက္လုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး တိုင္းရင္းသားေက်း႐ြာမ်ားႏွင့္ ေဝးလံ သည့္ေဒသမ်ားတြင္ ဦးစားေပးေဆာက္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီး ဦးၿဖိဳးဝင္းထြန္း က ဆိုသည္။

တစ္လုံးလၽွင္ ေငြက်ပ္သိန္း ၁၅၀ ခန္႔ကုန္က်မည့္ အိမ္ရာမ်ားကို တစ္ၿမိဳ႕ နယ္လၽွင္ ၆ လုံးႏႈန္းျဖင့္ ေဆာက္မည္ ျဖစ္ၿပီး တစ္ခန္းလၽွင္ ဆရာမ ၄ ဦးခန္႔ စုေပါင္းေနထိုင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ က ေျပာသည္။
“လုံလုံၿခဳံၿခဳံရွိၿပီး မိဘ(ဆရာမ၏မိဘ)ေတြကလည္း စိတ္ခ်ရမယ္”ဟု ဝန္ႀကီးဦးၿဖိဳးဝင္းထြန္းက ေျပာသည္။
လက္ရွိ ဆရာမမ်ား ေနထိုင္ရသည့္ အိမ္မွာ ဓနိဖက္မ်ားျဖင့္သာ ကာရံထား ၿပီး လုံၿခဳံမႈမရွိသျဖင့္ အၿမဲတမ္းစိုးရိမ္ေန ရေၾကာင္း ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္ ဘန္းေခ်ာင္း ေဒသတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ဆရာမတစ္ဦး၏ ခင္ပြန္းက ဆိုသည္။

“ေက်ာင္းကလည္း ႐ြာနဲ႔အလွမ္း ေဝးေတာ့ တစ္ခုခုျဖစ္ၿပီဆို မလြယ္ဘူး၊ ဒီလိုေဆာက္ေပးမယ္ဆိုေတာ့ အရမ္း ေကာင္းတာေပါ့”ဟု အဆိုပါ အမ်ိဳးသား က ေျပာသည္။
ပညာေရးဝန္ထမ္းအိမ္ရာကို ယခင္ က ျပည္ေထာင္စုရန္ပုံေငြျဖင့္သာ ေဆာက္လုပ္ရာမွ လာမည့္ႏွစ္မွစ၍ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ ရန္ပုံေငြျဖင့္ ေဆာက္လုပ္မည္ ျဖစ္သည္။