ပါတီသစ္အမည္ အႀကံျပဳရန္ မြန္ႏွစ္ပါတီ ဖိတ္ေခၚ

မြန္ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၂ ပါတီျဖစ္သည့္ မြန္အမ်ိဳးသားပါတီ(MNP)ႏွင့္ မြန္ေဒသ လုံးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီ (AMDP)တို႔ ေပါင္းစည္းၿပီး ျဖစ္လာမည့္ပါတီသစ္ အတြက္ အမည္ကို အႀကံျပဳေပးၾကရန္ မြန္ႏွစ္ပါတီတို႔က ဖိတ္ေခၚထားသည္။
လာမည့္ ဇူလိုင္လ ၂၁ ရက္တြင္ ပါတီအမည္သစ္ ေ႐ြးခ်ယ္သတ္မွတ္ သြားမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ဇြန္လ ၃၀ ရက္မွ ဇူလိုင္လ ၁၅ ရက္ေနာက္ဆုံးထား အႀကံျပဳေပးပို႔ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။
ရရွိလာသည့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား အေပၚ သုံးသပ္ၿပီး ပါတီအမည္ ေ႐ြးခ်ယ္ သတ္မွတ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွစ္ပါတီ က ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားထားသည္။

“ပါတီအမည္သစ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေတာ့ သံဃာေတာ္ေတြ မြန္ျပည္သူလူထု ေတြ ပါတီဝင္ေတြဆီကေန ေတာင္းခံ သြားမယ္၊ အႀကံျပဳေပးပို႔ႏိုင္တယ္”ဟု မြန္ေဒသလုံးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီမွ တြဲဖက္အတြင္းေရးမႉး(၁) ႏိုင္စံတင္က ေျပာသည္။
ႏွစ္ပါတီေပါင္းစည္းေရးအတြက္ ေနာက္ဆုံး ေဆြးေႏြးဆုံးျဖတ္ရန္ က်န္ ေနသည့္ ပါတီတာဝန္ခြဲေဝေရးကိစၥႏွင့္ ပါတီအမည္ သတ္မွတ္ေ႐ြးခ်ယ္ေရး ကိစၥတို႔ကို ဇြန္ ၃၀ ရက္ ႏွစ္ပါတီ ထိပ္သီး ေခါင္းေဆာင္ပါ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တို႔ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ၾကစဥ္ သေဘာတူညီမႈ ရရွိထားၾကၿပီး ဇူလိုင္ ၂၁ ရက္ ထပ္မံ ေတြ႕ဆုံၾကသည့္အခါ တရားဝင္ထုတ္ ျပန္သြားမည္ဟု ႏွစ္ပါတီေခါင္းေဆာင္ မ်ားက ေျပာသည္။

တစ္ဘက္တြင္လည္း မြန္ပါတီ ေပါင္းစည္းေရးကို ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသူမ်ား ေပါင္းစည္းေရးကို လိုလားၾကသူမ်ား စုေပါင္းၿပီး ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ မြန္အမ်ိဳး သားကိုယ္စားျပဳပါတီ (Mon Na-tional Representative Party – MNRP) ကလည္း လာမည့္ ဇူလိုင္လ ဒုတိယအပတ္တြင္ တရားဝင္မွတ္ပုံတင္ရန္ ျပင္ဆင္ေနသည္။

မြန္အမ်ိဳးသားကိုယ္စားျပဳပါတီ အေနျဖင့္ မြန္ႏွစ္ပါတီေပါင္း စည္းၿပီး ပါက ၎တို႔ပါတီကို ဖ်က္သိမ္းမလား၊ ပူးေပါင္းေရး ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ သြားမလားဟူသည္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တရား ဝင္ထုတ္ျပန္ထားျခင္း မရွိေသးေပ။

Related Posts