ျပည္နယ္ရန္ပုံေငြျဖင့္ မြန္အမ်ိဳးသားေက်ာင္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့မည္

မြန္ျပည္သစ္ပါတီ အမ်ိဳးသားပညာ ေရးဌာနကြပ္ကဲမႈေအာက္ရွိ မြန္အမ်ိဳး သားပညာေရးေက်ာင္းမ်ားကို ျပည္နယ္ ဘ႑ာရန္ပုံေငြျဖင့္ ကူညီေထာက္ပံ့မည္ သည္ဟု မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ထံမွ သိရသည္။
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာ လအထိ (ေျခာက္) လတာ ဘ႑ာေရးႏွစ္ အတြင္း တိုင္းရင္းသားေရးရာ အသုံးစရိတ္ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ မြန္တိုင္းရင္းသားတို႔၏ စာေပယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားအ တြက္ ေငြက်ပ္သိန္း ၁၀၀၀ ေထာက္ပံ့ေပး ထားသည္။

ယင္းအနက္ က်ပ္သိန္း ၅၀၀ ကို မြန္ေဒသလုံးဆိုင္ရာ ေႏြရာသီစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ေက်ာင္းဆင္းပြဲအတြက္ ထုတ္သုံးထားၿပီး က်န္က်ပ္သိန္း ၅၀၀ ကို မြန္အမ်ိဳးသားပညာေရးေက်ာင္း အတြက္ ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ရန္ စီစဥ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

မြန္အမ်ိဳးသားပညာေရးေကာ္မတီ ကလည္း မြန္အမ်ိဳးသားေက်ာင္းမ်ား အတြက္ လိုအပ္ေသာ ေက်ာင္းအေဆာက္ အဦျပဳျပင္ျခင္းႏွင့္ ေက်ာင္းသုံးပရိ ေဘာဂမ်ားအတြက္ ခန္႔မွန္းကုန္က်စရိတ္ ေငြက်ပ္ သိန္း ၅၀၀ ခန္႔ကို ကူညီပံ့ပိုးမႈ ေပးႏိုင္ရန္ ျပည္နယ္အစိုးရသို႔ တင္ျပ ေတာင္းခံထားေၾကာင္း ယင္းေကာ္မတီ ထံမွ သိရသည္။
မြန္အမ်ိဳးသားပညာေရးေက်ာင္း မ်ားသည္ အလႉရွင္မ်ား၏ ကူညီေထာက္ ပံ့မႈျဖင့္ ရပ္တည္လ်က္ရွိၿပီး ေရရွည္ရပ္ တည္ႏိုင္ရန္အတြက္ အခက္အခဲရွိေန သည္ဟု မြန္အမ်ိဳးသားပညာေရးေကာ္မ တီတာဝန္ခံ မင္းေအာင္ေဇက ေျပာသည္။

မြန္အမ်ိဳးသားပညာေရးဌာန ကြပ္ ကဲမႈေအာက္ရွိ မိခင္ဘာသာစကားအ ေျချပဳ သင္ၾကားေနသည့္ မြန္အမ်ိဳးသား ေက်ာင္း ၁၃၃ ေက်ာင္းရွိၿပီး ေက်ာင္းသား ၁၀၀၀၀ ေက်ာ္ ရွိသည္။
ထို႔အျပင္ အစိုးရေက်ာင္းႏွင့္ တြဲ ဘက္သင္ၾကားသည့္ မြန္စာေပသင္ ေက်ာင္း ၉၂ ေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းသား ဦးေရ ၁၄၀၀၀ ေက်ာ္ရွိသည္။
ယင္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္း ဆရာ ဆရာမ ၇၈၀ ဦးခန္႔ျဖင့္ ပညာသင္ ၾကားလ်က္ရွိသည္ဟု မြန္အမ်ိဳးသား ပညာေရး ေကာ္မတီထံမွ သိရသည္။

အဆိုပါ ေက်ာင္းမ်ားသည္ ပါတီ တပ္တည္ဧရိယာႏွင့္ နီးစပ္သည့္ မြန္ ျပည္နယ္ ေရးၿမိဳ႕နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ ၾကာအင္း ဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ တနသၤာရီ တိုင္း ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္ေဒသမ်ားအျပင္ သံျဖဴဇရပ္၊ မုဒုံ၊ က်ိဳက္မေရာ၊ ဘားအံ၊ ေကာ့ဂရိတ္ ၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ မြန္စာကို မြန္အမ်ိဳးသားေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရ ေက်ာင္းႏွင့္ တြဲဖက္သည့္ ေက်ာင္းမ်ား တြင္ သင္ၾကားလ်က္ ရွိသည္။

Related Posts