ၿမိတ္ လူမႈၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္ေရးကြန္ရက္ စဖြဲ႕

ၿမိတ္တြင္ လူမႈၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္ေရးကြန္ရက္တစ္ခုကို ေမလ ၇ ရက္ေန႔က စတင္ဖြဲ႕စည္း ခဲ့ေၾကာင္း ၿမိတ္အေျခစိုက္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုျဖစ္သည့္ ေမတၱာလက္ကမ္းအဖြဲ႕မွ သိရသည္။

ၿမိတ္ေဒသအတြင္းရွိ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ပရဟိတအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါဝင္သည့္ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္အား ေမလ ၇ ရက္ေန႔က Green Eyes Hotel တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ယင္းကြန္ရက္အား စတင္ဖြဲ႕စည္းလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။
“ဘာသာေရးကိစၥတစ္ခုတည္း မဟုတ္ဘဲနဲ႔ ေဒသနဲ႔သက္ဆိုင္တဲ့ ေဒသကို မၿငိမ္းမခ်မ္းျဖစ္တဲ့ ဘယ္ကိစၥမဆို ကြန္ရက္ကေန ပူေပါင္းၿပီး လုပ္ေဆာင္သြားမယ္”ဟု ေမတၱာလက္ကမ္းအဖြဲ႕မွ ဒါ႐ိုက္တာ ဦးအာကာဦးက ေျပာသည္။

အဖြဲ႕အစည္းေပါင္းစုံပါဝင္ျခင္းေၾကာင့္ အေရးအေၾကာင္းႀကဳံလာပါက ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ႏိုင္သည့္ အင္အားတစ္ရပ္ေပၚလာၿပီး ယင္းအင္အားျဖင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု ၿမိတ္အေျခစိုက္ ပရဟိတလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနသူအခ်ိဳ႕က ဆိုသည္။
ၿမိတ္ခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ကြန္ရက္ငယ္မ်ားကို ထပ္မံလုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ကြန္ရက္ကို ခိုင္မာေစရန္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒါ႐ိုက္တာ ဦးအာကာဦးက ေျပာျပသည္။

လက္ရွိတြင္ ကြန္ရက္ကို တာဝန္ခံ ၄၁ ဦးျဖင့္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ကြန္ရက္႐ုံးခန္းအျဖစ္ ေမတၱာ လက္ကမ္း႐ုံးတြင္ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း ယင္း႐ုံးမွ သိရသည္။

Related Posts