၁၄ မိုင္ေက်း႐ြာ စြန္႔လႊတ္ေျမေနရာတြင္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရမီ ဆီအုန္းပင္ခုတ္လွဲမႈ ရပ္ဆိုင္းထားရန္ ေထြ/အုပ္တားျမစ္

ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္ ဘန္းကခၽြန္ ေက်း႐ြာအုပ္စု ၁၄ မိုင္ေက်း႐ြာတြင္ ယုဇနဆီအုန္းကုမၸဏီမွ စြန္႔လႊတ္ေပး အပ္ထားသည့္ ေျမေနရာတြင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရေသးဘဲ အိမ္ရာေျမေဖာ္ေဆာင္ရန္ ဆီအုန္းပင္မ်ား ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းေနမူ ရပ္နားထားရန္ ေမလ ၇ ရက္က တား ျမစ္စာထုတ္ခဲ့ေၾကာင္း ဘန္းကခၽြန္ေက်း ႐ြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးက ေျပာသည္။

ဆီအုန္းစြန္႔လႊတ္ေျမေနရာတြင္ မိုး မက်မီ အိမ္ရာကြက္ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္ တင္ျပထားခ်ိန္၊ ခြင့္ျပဳခ်က္မက်မီ ဆီ အုန္းပင္မ်ားကို ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းေန ေသာေၾကာင့္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္ကို ရပ္ နားထားရန္ တားျမစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဘန္းကခၽြန္ေက်း႐ြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ဦးေအာင္ေဇာ္မိုးက ဆိုသည္။

အိမ္ရာကြက္ေဖာ္ေပးရန္ ခ႐ိုင္ အေထြအေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနသို႔ လိပ္မူၿပီး ဧၿပီလ ၁၁ ရက္ေန႔ကတည္း ခြင့္ျပဳ ခ်က္တင္ထားၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္ အထိ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေျမျပင္ကို လာမၾကည့္ေသးဟု ၁၄ မိုင္ ေက်း႐ြာ တိုးခ်ဲ႕ရပ္ကြက္ ေဖာ္ေဆာင္ေရး ေကာ္မတီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအးျမင့္သန္း က ဆိုသည္။

“လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြ အိမ္ရာေျမကြက္ လာေဖာ္ခ်ိန္မွာ အဆင္ သင့္ျဖစ္ေနေအာင္ စြန္႔လႊတ္ေျမထဲရွိတဲ့ ဆီပင္ေတြကို ခုတ္ထြင္ ရွင္းလင္းေပး တဲ့ သေဘာပဲရွိတယ္၊ အဲဒီအေပၚ အက်ိဳး အျမတ္ထုတ္ဖို႔ မဟုတ္ဘူး”ဟု ေဒၚေအးျမင့္သန္းက ဆိုသည္။
စြန္႔လႊတ္ေျမမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကုမၸဏီဘက္က ဥပေဒလုပ္ထုံးလုပ္နည္း ႏွင့္ညီေအာင္ ဘာမွလုပ္မထားသည့္ အတြက္ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားမွ တစ္စုံတစ္ ရာ မေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ဦးစိုးျမင့္သိန္းက ဆိုသည္။

“ကုမၸဏီကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးထား တဲ့ ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္း စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီ ကို ကုမၸဏီက စြန္႔လႊတ္ေျမေတြ အရင္ ျပန္အပ္ရမွာၿပီးမွ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသူေတြက အဆင့္အဆင့္လုပ္ရမွာ ေဒၚေအးျမင့္သန္း က လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသူ မဟုတ္ဘူး”ဟု ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ဦးစိုးျမင့္သိန္းက ဆိုသည္။

ယုဇနဆီအုန္းကုမၸဏီပိုင္ ဆီအုန္း ပင္(၄၂၅)ပင္ စိုက္ပ်ိဳးထားသည့္ ေျမဧရိ ယာ(၇.၇၅)ဧကတြင္ အိုးအိမ္မဲ့ျပည္သူ ၅၀ဦး က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္လ်က္ရွိၿပီး ကုမၸဏီမွ စြန္႔လႊတ္ေပးပါရန္ ကုမၸဏီ ႏွင့္ တိုင္းအစိုးရထံအဆင့္ဆင့္ အသနား ခံစာတင္ျပခဲ့သည့္အတြက္ ဧၿပီ ၆ရက္ေန႔ က အသိသက္ေသမ်ားေရွ႕တြင္ ယုဇန ဆီအုန္းကုမၸဏီမွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာဝန္ခံ ဦးေက်ာ္ႏိုင္ဦးမွ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားျဖင့္ စြန္႔လႊတ္ခဲ့သည္။

Related Posts