သမုတ္-ေလာ့ေလာ့ ျမစ္ကူးတံတားၿပီးက ခရီး ၁၀ မိုင္ခန္႔ သက္သာမည္

ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ သမုတ္ေက်း႐ြာ အုပ္စုရွိ သမုတ္-ေလာ့ေလာ့ ျမစ္ကူး တံတားႀကီး တည္ေဆာက္ၿပီးစီးပါက ၁၀ မိုင္ခရီးခန္႔ သက္သာသြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း တံတားဦးစီးဌာနမွ ယင္းတံ တား တည္ေဆာက္ေရး လက္ေထာက္ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးေအာင္ေက်ာ္စိုးထံမွ သိရသည္။
လက္ရွိ အသုံးျပဳေနသည့္ ၿမိတ္-ထားဝယ္-ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကားလမ္း မႀကီး ျဖစ္သည့္ ေရွာင္ကြင္းလမ္းသည္ အတက္ အဆင္း အေကြ႕အေကာက္မ်ားသည္။

“သမုတ္-ေလာ့ေလာ့ လမ္းက ဆိုရင္ အတက္အဆင္းလည္း မရွိဘူး၊ ၁၀ မိုင္လည္း သက္သာသြာမယ္”ဟု လ/ထ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးေအာင္ေက်ာ္ စိုးက ေျပာသည္။
ၿမိတ္-ကၽြဲကူးတံတားအလြန္ ဘုတ္လမ္းဆုံမွ ေရွာင္ကြင္းလမ္းႏွင့္ ေလာ့ေလာ့လမ္းတို႔ကို ခြဲထြက္သြားရ ေၾကာင္း သိရသည္။
“လမ္းတံတားေတြ ေကာင္းလာမွပဲ ဒီဘက္က ႐ြာေတြလည္း စည္ကားလာ မယ္”ဟု ေလာ့ေလာ့႐ြာသား ဦးသန္းထြန္း က ေျပာသည္။

သမုတ္-ေလာ့ေလာ့ ျမစ္ကူး တံတားကို ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္ဘ႑ာ ႏွစ္တြင္ တနသၤာရီ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ ရန္ပုံေငြမွ ၁ ဘီလီယံ (က်ပ္သန္း ေပါင္း ၁၀၀၀) ရရွိထား ၿပီးျဖစ္ကာ တံတားတစ္စင္းလုံး၏ ခန္႔မွန္းကုန္က် ေငြမွာ က်ပ္သန္းေပါင္း ၇၈၀၀ ခန္႔ ကုန္က်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တံတားဦးစီး ဌာနမွ သိရသည္။
လက္ရွိတြင္ အႀကိဳ လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ဝန္ထမ္းလိုင္းခန္းမ်ား၊ ေဘလီတံတား ေပ ၉၀၊ ေပ ၁၂၀ ရွိ သစ္သား တံတား တစ္စီးႏွင့္ ရွင္းလင္း ေဆာင္တို႔ ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီး ၿပီျဖစ္ ေၾကာင္း တံတားဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

အရွည္ေပ ၁၂၈၇ ေပ ယာဥ္သြား လမ္းအက်ယ္ ၂၄ ေပႏွင့္ လူသြားလမ္း မွာ တစ္ဖက္တစ္ခ်က္တြင္ ၃ ေပစီ စုစုေပါင္း လမ္းအက်ယ္ ေပ ၃၀ ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းကာလမွာ ၂ ႏွစ္မွ ၃ ႏွစ္အၾကား ၾကာျမင့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းဦးစီး ဌာနမွ သိရ သည္။
လက္ရွိ ေလာ့ေလာ့႐ြာမွ သမုတ္ ေက်း႐ြာသို႔ ကူးတို႔စက္ေလွမ်ားျဖင့္ သြားလာေနရေၾကာင္း ယင္း႐ြာတို႔မွ သိရသည္။

Related Posts