ထန္းရည္လိုင္စင္ ေလၽွာက္လိုသူမ်ား စုံစမ္းႏိုင္ၿပီ

ထားဝယ္ခ႐ိုင္အတြင္း ထန္းရည္ ေလလံလိုင္စင္ ေလၽွာက္ထားလိုပါက လာေရာက္စုံစမ္းႏိုင္ေၾကာင္း ထားဝယ္ ခ႐ိုင္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။
လာမည့္ႏွစ္အတြက္ ထန္းရည္ ေလလံလိုင္စင္ (CFL-1-၁) ဆြဲယူရန္ ခ႐ိုင္ေထြ/အုပ္႐ုံးတြင္ လိုအပ္သည့္အခ်က္ မ်ားကို လာေရာက္စုံစမ္းၿပီး ရပ္/ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ ေထြ/အုပ္႐ုံးမ်ား တြင္ ေလၽွာက္ႏိုင္ေၾကာင္း ခ႐ိုင္ေထြအုပ္႐ုံး မွ ဦးစီးအရာရွိ ဦးထြန္းထြန္းဝင္းက ဆိုသည္။

ယခင္က ထန္းရည္ေရာင္းခ်ခြင့္ ေလလံလိုင္စင္ဆြဲရန္အတြက္ လာေလၽွာက္ ရာတြင္ သတ္မွတ္ကာလ ေနာက္က်ျခင္း၊ အခ်က္အလက္ မျပည့္စုံျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ထားဝယ္ခ႐ိုင္အတြင္း ထန္းရည္ေလလံ လိုင္စင္ရရွိထားသူ တစ္ဦးမၽွမရွိေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။
တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ ေတာ္က ယခုႏွစ္အတြင္း ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ ယစ္မ်ိဳးခြန္ဥပေဒတြင္ ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမႉးက ႀကီးၾကပ္လ်က္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ ခ်ဳပ္ေရးမႉးပါဝင္ေသာ ေလလံေရာင္း ခ်ေရးအဖြဲ႕က သက္ဆိုင္ရာေဒသတြင္ ဇယား(၂)ပါ ယစ္မ်ိဳးလိုင္စင္ အမ်ိဳး အစားကို ႏွစ္စဥ္ ဧၿပီလတြင္ ေလလံတင္ ေရာင္းခ်ရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆိုပါ ယစ္မ်ိဳးခြန္ဥပေဒ ဇယား (၂)တြင္ ထန္းရည္၊ ဓနိရည္ကို ဆိုင္ဖြင့္၍ ဆိုင္ဥပစာအတြင္း ေသာက္သုံးရန္(သို႔) ဥပစာျပင္ပသို႔ ယူေဆာင္ရန္ လက္လီ ေရာင္းခ်ခြင့္လိုင္စင္ အပါအဝင္ အျခား ယစ္မ်ိဳးလိုင္စင္အခ်ိဳ႕ ပါဝင္သည္။
ေလလံဆြဲယူရန္အတြက္ တင္ျပ လာပါက ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး၊ က်န္းမာ ေရး၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕ အစရွိသည့္ သက္ဆိုင္ ရာဌာနမ်ား ပါဝင္သည့္ ယစ္မ်ိဳးအႀကံေပး အဖြဲ႕က စာသင္ေက်ာင္း၊ ဘာသာေရး ေနရာမ်ားႏွင့္ နီးကပ္မႈရွိ/ မရွိ စိစစ္ဆုံး ျဖတ္ကာ အထက္သို႔ အဆင့္ဆင့္ တင္ျပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးထြန္းထြန္းဝင္း က ဆိုသည္။

“လာမယ့္ႏွစ္အတြက္ လိုင္စင္ကို ဒီႏွစ္ကတည္းက လာတင္ျပႏိုင္တယ္ ” ဟု ၎က ေျပာသည္။
လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ထန္းရည္ကို အေၾကာက္တရားျဖင့္ ေရာင္းခ်ေနရၿပီး ေလလံလိုင္စင္ ဆြဲခြင့္ျပဳမည္ဆိုပါက ေလလံဆြဲသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထားဝယ္ ၿမိဳ႕ အဝင္လမ္းတြင္ ထန္းရည္ေရာင္းခ် ေနသူတစ္ဦးက ဆိုသည္။

“အခုက တရားဝင္ လုပ္ခ်င္ၾက ေပမယ့္ လုပ္ခြင့္မရဘူးျဖစ္ေနတယ္” ဟု အဆိုပါ ထန္းရည္ေရာင္းခ်သူက ေျပာသည္။
ေလလံၾကမ္းခင္းေဈးကို ယစ္မ်ိဳး အႀကံေပးအဖြဲ႕က သတ္မွတ္ၿပီး အျခား တိုင္း/ျပည္နယ္အခ်ိဳ႕တြင္ တစ္ႏွစ္တာ အတြက္ က်ပ္ ၁ သိန္းမွ ေငြက်ပ္ ၄ သိန္း အထိ သတ္မွတ္ၾကေၾကာင္း ဦးစီးအရာရွိ ဦးထြန္းထြန္းဝင္းက ဆိုသည္။

Related Posts