ရပ္ေဝးေဒသမ်ားတြင္ ေတာင္း ဆိုပါက ႀကိဳတင္မဲ ေပးခြင့္ျပဳမည္

0
432

ၿမိတ္ခ႐ိုင္အတြင္း လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရး အခက္အခဲရွိသည့္ ေဒသမ်ားမွ ရပ္^ေက်းေကာ္မရွင္ႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္ ေဒသခံမ်ားမွ ေတာင္းဆို လာပါက လာမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ႀကိဳတင္မဲေပးခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခ႐ိုင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ (ခြဲ) ႐ုံးမွ သိရသည္။

လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အခက္ အခဲေၾကာင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည့္ ေန႔တြင္ မဲ႐ုံသို႔ ေရာက္မလာႏိုင္သည့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအတြက္ မဲ႐ုံမ်ားကို ထပ္မံ တိုးေပးမည္ေသာ္လည္း ထိုသို႔ ထည့္ သြင္း စဥ္စား ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲအရာရွိ ဦးလႈိင္ဘြားက ေျပာသည္။

” တကယ္ သြားေရး / လာေရးေတြ ခက္ခဲတဲ့ အရပ္ေဒသေတြ ရွိပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ေဒသေတြဆိုရင္ လူဦးေရးနည္းလို႔ မဲ႐ုံကို မတိုးေပးႏိုင္တဲ့ ေနရာေတြ ရွိပါတယ္။ ဒီေနရာေတြကို ကၽြန္ေတာ္ တို႔က အႀကံျပဳခ်င္တာက တကယ္ ခက္ခဲတယ္ဆိုရင္ ရပ္/ေက်း႐ြာ ေကာ္ မရွင္ႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္ ေဒသခံေတြက ေတာင္းဆိုလာရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ႀကိဳတင္မဲ ထားေပးသြားဖို႔ကိုေတာ့ အစီ အစဥ္ရွိပါတယ္” ဟု ၎ကဆိုသည္။
ၿမိတ္ခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ကၽြန္း စုၿမိဳ႕ နယ္မွ ေက်း႐ြာႏွစ္႐ြာ၊ ပုေလာ ၿမိဳ႕ နယ္တြင္ ေက်း႐ြာႏွစ္႐ြာႏွင့္ တနသၤာ ရီၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်း႐ြာတစ္႐ြာက မဲ႐ုံ တိုးေပးရန္ တင္ျပထားေၾကာင္း ယင္း႐ုံ ထံမွ သိရသည္။

ဥပေဒအရ ႀကိဳတင္မဲမ်ား ေပးပိုင္ ခြင့္ ရွိသူမ်ားမွာ မဲဆႏၵနယ္ ျပင္ပေရာက္ အစိုးရသင္တန္းသားမ်ား၊ ေဆး႐ုံ ေဆးခန္းမ်ားတြင္ ေဆးကုသ ခံေနရသည့္ လူနာမ်ား၊ အခ်ဳပ္က်ခံေနရသည့္ အခ်ဳပ္ သားျပင္ပႏွင့္ အတြင္းႏွင့္ မသန္စြမ္းသူ မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။