ထားဝယ္ႏွင့္ ၿမိတ္တြင္ မဲစာရင္းျပင္သူ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိ

0
438

တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိအေျခခံမဲဆႏၵရွင္စာရင္းတြင္ ပါဝင္သူဦးေရ၏ ငါးရာခိုင္ ႏႈန္းသာ မဲစာရင္းလာျပင္ၾကသည္ဟု တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ခြဲမွ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအရာရွိက ေျပာၾကားသည္။

ထားဝယ္ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိတ္ခ႐ိုင္တို႔တြင္ ဇြန္လ ၈ ရက္ေန႔မွ ၂၁ ရက္ေန႔အထိ ၁၄ ရက္ၾကာ မဲစာရင္းကပ္ခဲ့ေသာ္လည္း လာေရာက္ျပင္ဆင္သူဦးေရအလြန္နည္းပါးခဲ့ၿပီး တစ္တိုင္းလုံးရွိ မဲေပးခြင့္ရွိသူဦးေရ၏ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိခဲ့သည္ဟု အထက္ပါ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အရာရွိဦးထိန္လင္းဦးကေျပာသည္။” ျပင္ဆင္တာက အရမ္းကိုနည္းေနေသးတယ္” ဟု ဦထိန္လင္းဦးကဆိုသည္။
လက္ရွိအေျခအေနအထိ ထားဝယ္ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိတ္ခ႐ိုင္တို႔တြင္ ျပင္ဆင္သူဦးေရ စုစုေပါင္း ၄၀၀၀၀ ေက်ာ္သာရွိသည့္အတြက္တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္းရွိမဲဆႏၵရွင္စာရင္းတြင္ ပါဝင္သူ ဦးေရ ၈သိန္းေက်ာ္၏ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ခြဲထံမွသိရသည္။

” မဲစာရင္းေတြမွာနာမည္စာလုံးေပါင္း သတ္ပုံေတြမွားေနတာ၊ မွတ္ပုံတင္နံပါတ္ မွာ မအရနဲ႔ မမနမွားတာ၊ အကၡရာမွာ တစ္နဲ႔ သုည မွားေနတာေတြကို အမ်ားဆုံး ေတြ႕ရတယ္”ဟု ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွမဲစာရင္းစိစစ္ေရး အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးက ေျပာသည္။
မဲစာရင္းေၾကညာသည့္ဇြန္လ ၈ ရက္ေန႔မွ ၂၁ ရက္ေန႔အထိ ၁၄ ရက္အတြင္း ထားဝယ္ ခ႐ိုင္တြင္ ပုံစံ (၃)ျဖင့္ေလၽွာက္ထားသူ ၇၀၀၀ ေက်ာ္၊ ပုံစံ (၄-ဂ) ျဖင့္ ေလၽွာက္ထားသူ ၈၀၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ပုံစံ (၄) ျဖင့္ ကန္႔ကြက္သူ ၂၄၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ၿမိတ္ခ႐ိုင္တြင္ ပုံစံ(၃)ျဖင့္ေလၽွာက္ထားသူ၁၃၀၀၀ေက်ာ္၊ ပုံစံ(၄-ဂ)ျဖင့္ေလၽွာက္ထားသူ ၁၃၀၀၀ေက်ာ္ႏွင့္ ပုံစံ(၄)ျဖင့္ ကန္႔ကြက္ထားသူ ၁၄၀၀ခန္႔ရွိရာ စုစုေပါင္း ျပင္ဆင္ထားသူဦးေရ ၄၄၀၀၀ ေက်ာ္သာရွိေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီးေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲႏွင့္ ၿမိတ္ခ႐ိုင္ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ခြဲထံမွသိရသည္။

ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြက ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထက္ မွားေနသည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ေျပာသည္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါကမဲစာရင္း လာျပင္သူအေတာ့္ပင္နည္းေနသည္ဟု တိုင္းေဒသႀကီး ေ႐ြးေကာက္ပြဲအရာရွိ ဦးထိန္လင္းဦးကဖြင့္ဟသည္။
” ေလာေလာဆယ္အထိေတာ့ ျပင္ေပးေနတုန္းပဲ။ ၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္မရွင္ကမေတာင္းခင္ အထိ ျပင္ေပးမယ္။ ရက္အကန္႔အသတ္မရွိ ျပင္လို႔ရၿပီဆိုတာေတာ့ မၾကားရ ေသးဘူး” ဟုထားဝယ္ၿမိဳ႕ေပၚ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးတစ္ဦးကဆိုသည္။