ေပါင္းစည္းေရး လက္မခံသည့္ မြန္ႏွစ္ပါတီကို လက္ခံအသိမွတ္ မျပဳဟု ၫွိႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕ဆို

0
542
ဓါတ္ပံု - ယဥ္စႏိုင္း

မြန္သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ မြန္ျပည္သူ တရပ္လုံး၏ သေဘာထားအေပၚ လုံး၀ လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားသည့္ မြန္ေဒသလုံးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီ (AMDP )ႏွင့္ မြန္ အမ်ိဳးသားပါတီ (MDP) တို႔အား မြန္ ႏွစ္ပါတီ ေပါင္းစည္းေရး ၫွိႏႈိင္းေရး အဖြဲ႕မွ လုံး၀ လက္ခံ အသိအမွတ္ျပဳမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း မတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔က ေၾကညာခ်က္ ထုတ္လိုက္သည္။

mndp-mnp-mon
ဓါတ္ပံု – ယဥ္စႏိုင္း

ယင္းအဖြဲ ့သည္ (AMDP ) ႏွင့္ (MDP) ႏွစ္ပါတီ ေပါင္းစည္းႏိုင္ေရး အတြက္ ၾကားဝင္ ၫွိႏႈိင္းေပးရန္ မြန္သံဃာေတာ္ မ်ားႏွင့္ မြန္ျပည္သူမ်ား ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ၫွိႏႈိင္းေရးလုပ္ငန္းကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလထိ ေဖာ္ေဆာင္လာခဲ့သည္။
ေပါင္းစည္းေရးအတြက္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ၾကားဝင္ၫွိႏႈိင္းေပးခဲ့ ေသာ္လည္း (AMDP) အေနျဖင့္ ေပါင္းစည္းျခင္းကို လက္မခံခဲ့ျခင္း၊ ထို႔အတူ မြန္အမ်ိဳးသား ပါတီကလည္း မြန္ႏွစ္ပါတီ ေပါင္းစည္းေရး ၫွိႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ သေဘာတူ လက္မွတ္ေရး ထိုးထားခ်က္မ်ားကို ပါတီညီလာခံ က်င္းပခ်ိန္ထိ လိုက္နာေဆာင္႐ြက္မႈ မရွိခဲ့ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ႏွစ္ပါတီစလုံးကို လုံး၀လက္ အသိအမွတ္ျပဳမည္ မဟုတ္ ဟု မြန္ႏွစ္ပါတီ ေပါင္းစည္းေရး ၫွိႏႈိင္းေရး အဖြဲ႕က ေျပာသည္။
” သူတို႔ (ၫွိႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕) ဆႏၵရွိတဲ့ အတိုင္း လိုက္နာသင့္သေလာက္ လိုက္နာ လာခဲ့ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီဆိုေတာ့ ႏိုင္ငံေရး ပါတီရဲ႕ ပ႐ိုစီဂ်ာနဲ႔ သြားရတယ္၊ ဒီအေပၚ ဝမ္းနည္းတာက လြဲၿပီးေတာ့ ဘာမွ ေျပာစရာမရွိပါဘူး”  ဟု မြန္အမ်ိဳးသား ပါတီ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉး ႏိုင္လယီတမက ေျပာသည္။
ယင္းေၾကညာခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မြန္လူထုအၾကား အစပိုင္းတြင္ မရွင္းလင္း သည့္ အေနအထား ျဖစ္သြားႏိုင္ေသာ္ လည္း မြန္သံဃာ ေတာ္ႏွင့္ မြန္လူထုတို႔က မြန္အမ်ိဳးသား ပါတီအေပၚ ယုံၾကည္ၿပီး သားျဖစ္သည့္ အတြက္ တစုံတရာ ထိခိုက္ ႏိုင္မည္မဟုတ္ဟု ၎က ထင္ေၾကး ေပးသည္။
” ပါတီကို ဖ်က္မွာမဟုတ္ဘူး ပါတီ အမည္ကိုလည္း ေျပာင္းမွာ မဟုတ္ဘူး၊ ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲၿပီး တဲ့အထိကို ပါတီရဲ႕ ဖြဲ႕စည္းပုံ စည္းမ်ဥ္းအတိုင္းပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔က သြားမွာ” ဟု မြန္ ေဒသလုံးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီ (AMDP) ၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ေဒါက္တာ မင္းႏြယ္စိုးက ေျပာသည္။
မြန္ႏွစ္ပါတီေပါင္းစည္းေရး ၫွိႏႈိင္း ေရးအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ပါတီ ေပါင္းစည္း ျခင္းကို ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ အဖြဲ႕ကိုလည္း ဖ်က္သိမ္းလိုက္ၿပီ ျဖစ္ ေၾကာင္း မတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ပါတီ ေပါင္းစည္းေရး အဖြဲ႕၏ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေၾကညာ ခဲ့သည္။
မြန္ျပည္သူ လူထုအၾကား မြန္ပါတီ တစ္ပါတီသာ ရွိရမည္ဆိုၿပီး မြန္ေဒသလုံးဆိုင္ရာ ဒီမိုေရစီပါတီ ဗMDဏ ႏွင့္ မြန္အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ ပါတီ MDP ႏွစ္ပါတီ ေပါင္းစည္းရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ရာ AMDP ဘက္က ၎တို႔ ပါတီအေနျဖင့္ မေပါင္းစည္း ႏိုင္ ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္လိုက္ၿပီးေနာက္ ပါတီ ေခါင္းေဆာင္ အခ်ိဳ႕တို႔က MDP ႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး MNP ပါတီ အမည္သစ္ျဖင့္ ပါတီဖြဲ႕စည္း ခဲ့သည္။