၁၅ ရက်မြောက် ထားဝယ်ပင်မသပိတ်စစ်ကြောင်း

ကိုဗစ်ဒုတိယလှိုင်းကာကွယ်ရေး စည်းကမ်းတင်းကြပ်ချက်များ

၁၅ ရက်မြောက် ထားဝယ်ပင်မသပိတ်စစ်ကြောင်း

ထားဝယ်သပိတ် ၁၅ ရက်မြောက်မြင်ကွင်း