ကမ္းနီးေလွမ်ား တရား၀င္ငါးဖမ္းခြင့္ ဘယ္ေတာ့လဲ

0
225
ကြော်ငြာဝန်ဆောင်မှု

ေနျပည္ေတာ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ ေတာ္တြင္ ျမန္မာ့ပင္လယ္ငါးလုပ္ငန္း ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒမူၾကမ္း ကိစ္ၥကို တနသၤာရီတိုင္းမွ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးက ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့သည္။

ၾသဂုတ္လ ၂၉ ရက္က က်င္းပသည့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဥကၠာမင္း က ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယင္းေမးခြန္းကို ျပည္ေထာင္စု စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ၀န္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးလွေက်ာ္ က ေျဖဆိုရာတြင္ ပင္လယ္ငါးလုပ္ငန္း ဥပေဒအသစ္(မူၾကမ္း)ကို ေရးဆြဲေနေၾကာင္း ေျဖဆိုခဲ့သည္။

ဥပေဒ(မူၾကမ္း)အသစ္ကို ႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္သို႔ ဆက္လက္သေဘာထား ေတာင္းခံထားေၾကာင္း ေျဖဆိုသည္။

သို႔ေၾကာင့္ လက္ရွိဥပေဒမွာ တည္ဆဲ ျဖစ္သည္။

တနသၤာရီတိုင္းအတြင္း အ႐ြယ္ လြန္ ကမ္းနီးငါးဖမ္းေလွ ႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ (၂၂၆၁)စီးရွိေၾကာင္း တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီး စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီး ဦးျမင့္စန္းက ေျပာဆို ထားသည္။

၎င္းအ႐ြယ္လြန္ ကမ္းနီးငါးဖမ္းေလွ တို႔သည္ စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္မွစ ပင္လယ္ျပင္သို႔ ထြက္ေနၾကၿပီ ျဖစ္ သည္။

သူတို႔တြင္ ေလွဂရမ္၊ စက္ဂရမ္၊ ငါးဖမ္းလိုင္စင္ စသည့္ ပင္လယ္ျပင္တြင္ ငါးဖမ္းခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သည့္ အေထာက္အထားမွ် မရွိၾကပါ။

တည္ဆဲ ျမန္မာ့ပင္လယ္ငါးလုပ္ငန္း ဥပေဒအရ အလ်ားေပ ၃၀ ေက်ာ္ေလွ အ႐ြယ္လြန္ ကမ္းနီးငါးဖမ္းေလွမ်ားကို အထက္ပါဂရမ္ႏွင့္ လိုင္စင္မ်ား ထုတ္ေပး ၍ မရေပ။

“အေထာက္အထားဆိုလို႔ တေလာက ထုတ္ေပးထားတဲ့ ပဲ့နင္းလက္မွတ္ေလးပဲ ရွိတယ္”ဟု ေမာင္းမကန္႐ြာမွ ေလွပိုင္ ရွင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးေဇာ္နီက ေျပာ သည္။

ယခင္ႏွစ္က ဦးေဇာ္နီ၏ ေလွအပါ အ၀င္ ေလာင္းလုံးၿမိဳ႕နယ္မွ ေလွ ၆ စီး ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ အဖမ္းခံခဲ့ရသည္။

ထိုေလွမ်ားပါ ကမ္းနီးေရလုပ္သား ၅၃ ဦး ရခိုင္ျပည္နယ္ သံတြဲအက်ဥ္း ေထာင္အတြင္း အခ်ဳပ္သားအျဖစ္ ေရာက္ခဲ့ ရၿပီး လိုင္စင္မရွိဘဲ ငါးဖမ္းသျဖင့္ ျမန္မာ့ ပင္လယ္ငါးလုပ္ငန္းဥပေဒပုဒ္မမ်ားျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္ထိ က်ခံရႏိုင္ေသာ ပုဒ္မမ်ားျဖင့္ တရားစြဲခံခဲ့ရသည္။

ျမန္မာ့ပင္လယ္ငါးလုပ္ငန္းဥပေဒပုဒ္မမ်ားျဖင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လမွ ဒီဇင္ဘာလအထိ ၄ လ အတြင္း ၿမိတ္ ေထာင္အခ်ဳပ္သို႔ ေရလုပ္သား ၁၀၆ ဦးထိ ေရာက္ခဲ့ရၿပီး ေကာ့ေသာင္းမွ ေရလုပ္သား အခ်ိဳ႔ကလည္း တရားစြဲခံခဲ့ရသည္။

ယခုႏွစ္တြင္လည္း မည္သည့္ လိုင္စင္မွ် မရွိဘဲ ဖမ္းမိလွ်င္ ေထာင္က် ႏိုင္၊ ပစ္ၥည္း အသိမ္းခံရႏိုင္သည္ကို သိလ်က္ ႏွင့္ ပင္လယ္သို႔ ထြက္ေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

“အရဲစြန္႔ ထြက္ရတာပဲ။ ေလွမထြက္ ရင္ ငတ္မွာကိုး”ဟု ေမာင္းမကန္႐ြာမွ ေလွပိုင္ရွင္ျဖစ္သည့္ ဦးေဇာ္နီက ေျပာ သည္။

ေရလုပ္သားမ်ားက ႏိုင္ငံေတာ္ အခြန္ထမ္းကာ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ လြတ္လပ္လုံၿခံဳစြာ ငါးဖမ္းလိုေၾကာင္း အစဥ္တစိုက္ ေတာင္းဆိုလာခဲ့ၾကသည္။

ကမ္းနီးလိုင္စင္ထုတ္ေပးႏိုင္သည့္ ေလွအလ်ား ေပ ၃၀၊ ေလွစက္ ျမင္း ေကာင္ေရအား ၂၅ ေကာင္ထက္ ေက်ာ္ လြန္ျခင္းမွာ ပင္လယ္ျပင္တြင္ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲျခင္း၊ ကမ္းနီးတြင္ ငါးဖမ္းဆီး ရရွိမႈ က်ဆင္းလာျခင္း၊ ငါးဖမ္း လုပ္ငန္း ခြင္ အလွမ္းေ၀းလာျခင္း စသည့္ အခက္ အခဲမ်ားေၾကာင့္ ေလွႏွင့္ စက္အင္အား မ်ား ယခင္ထက္ ပိုမိုႀကီးမားေအာင္ တည္ေဆာက္ တပ္ဆင္လာရျခင္းတို႔ ေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေလွပိုင္ရွင္မ်ားက ေျပာၾကသည္။

တနသၤာရီတိုင္းအတြင္းမွ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕ကလည္း ယင္းကိစ္ၥ ကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တိုင္း လႊတ္ေတာ္တို႔တြင္ အစဥ္တစိုက္ ေဆြးေႏြး ေနၾကသည္။

အစိုးရဘက္မွလည္း ေခတ္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီသည့္ ဥပေဒအသစ္ ေရးဆြဲႏိုင္ ေရးအတြက္ ေဒသအတြင္း ခ႐ိုင္အလိုက္ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပကာ ေရလုပ္ သားတို႔၏ အသံကို ရယူခဲ့သည္။

ထိုသို႔ ေဒသခံတို႔အသံ ရယူထားၿပီး ေရးဆြဲမည့္ဥပေဒအသစ္ကို ေဒသခံတို႔ က ေမွ်ာ္ၾကသည္။

“(ဥပေဒအသစ္)ထြက္လာၿပီဆိုရင္ ေတာ့ ကမ္းနီးေလွေတြအတြက္ အရင္ ကထက္ အဆင္ေျပလာႏိုင္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္ လင့္တယ္။ ေလွအ႐ြယ္အစား စက္ အ႐ြယ္အစား ေနရာေဒသသတ္မွတ္တာ ေတြေတာ့ သူတို႔အတြက္ ပိုေကာင္းလာ ႏိုင္တယ္”ဟု ၿမိတ္ခ႐ိုင္ငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ဦးစန္းေမာင္က ေျပာသည္။

တခ်ိဳ႕ကလည္း ဥပေဒအသစ္ မထြက္မီ လက္ရွိကာလတြင္ ေရလုပ္သား တို႔ အခြန္ေဆာင္ကာ လုံၿခံဳစြာ ငါးဖမ္း ႏိုင္မည့္ ေဒသႏ္ၲရ အမိန္႔ၫႊန္ၾကားခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ကို တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရက ခ်မွတ္ေပးေစလိုေၾကာင္း ေျပာ ၾကသည္။

အျခား ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းမ်ားတြင္ ေဒသခံေလွမ်ားအား ေဒသႏွင့္သင့္ေတာ္ သည့္ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ တစ္ခုခု ကို ၎င္းေဒသတာ၀န္ရွိသူမ်ားက လုပ္ေပး ေလ့ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကသည္။

“ဥပေဒၿပီးတဲ့ အခ်ိန္အထိ ေစာင့္ရ မယ္ဆိုရင္ အားလုံး ကစဥ္ကလ်ား ျဖစ္ ကုန္ၾကမယ္။ မိသားစုေတြအားလုံးလည္း ဒုက္ၡအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ရင္ဆိုင္ၾကရမယ္ေပါ့။ ဒီေတာ့ ဥပေဒျပဳတာ ထိုင္ေစာင့္ခိုင္းေန မယ့္အစား တိုင္းအစိုးရအေနနဲ႔ ေဒသႏၲရ အမိန္႔ လိုထုတ္ၿပီး လိုင္စင္မရတဲ့ေလွ ေတြကို ငါးဖမ္းခြင့္ျပဳေစခ်င္ပါတယ္” ဟု ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္၊ ပရည္ကၽြန္း႐ြာမွ ကမ္းနီး လုပ္ငန္းရွင္ ဦးေအာင္လင္းစိုးက ေျပာ သည္။

ယင္းသို႔ တိုင္းအစိုးရမွ တစ္စုံတစ္ရာ လုပ္ေဆာင္ေပးေရး တိုင္းလႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ဖူးသည္။

ဇြန္လ ၂၄ ရက္တြင္ က်င္းပသည့္ တိုင္းလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဗိုလ္ေထြး က ကမ္းနီးငါးဖမ္းေလွမ်ား လိုင္စင္ရရွိ ေရး တိုင္းအစိုးရမွ ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ေမးျမန္းခဲ့သည္။

၀န္ႀကီးဦးျမင့္စန္းက အခ်က္အလက္ မ်ားစုေဆာင္းၿပီး စာျဖင့္ထပ္မံ ေျဖဆိုမည္ ဟု ျပန္လည္ ေျဖဆိုခဲ့သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္ထိမူ တိုင္းအစိုးရမွ တစ္စုံတစ္ရာ ေဆာင္႐ြက္ေပးသည္ကို မေတြ႕ရေသးေပ။

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ေမာင္ကို ၾသဂုတ္ လ ၃၁ ရက္ေန႔က ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီး (၀န္ႀကီး ဦးျမင့္စန္း) ကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္ ေျပာဆိုခဲ့ သည္။

ဦးျမင့္စန္းကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္ ဖုန္းေခၚဆိုရာ ဖုန္းမကိုင္ခဲ့ေပ။

လက္ရွိတြင္မူ အ႐ြယ္လြန္ကမ္းနီး ေရလုပ္သားတို႔ လိုင္စင္မဲ့ ငါးထြက္ဖမ္း ေနၾကၿပီ ျဖစ္သည္။

အသစ္ေရးဆြဲေနသည့္ ပင္လယ္ ျပင္ငါးလုပ္ငန္းဥပေဒ မူၾကမ္းကလည္း ဗဟိုဘဏ္တြင္ ေသာင္တင္ေနဆဲျဖစ္ သည္။

ထိုဥပေဒကို ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ အတည္ျပဳႏိုင္မည္ဟု ဦးဥက္ၠာမင္းက ခန္႔မွန္းသည္။

ဦးဥက္ၠာမင္း၏ ေမးျမန္းခ်က္ကို ျပည္ေထာင္စု ဒု၀န္ႀကီးက ေျဖဆိုရာတြင္ ေနာက္က်င္းပမည့္ ၁၄ ႀကိမ္ေျမာက္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ဥပေဒမူၾကမ္းကို တင္သြင္းမည္ဟု ေျဖဆိုသြားသည္။

“အကယ္၍သာ ဒု၀န္ႀကီးေျပာတဲ့ ကတိစကားအတိုင္း ႏို၀င္ဘာမွာက်င္းပ မယ့္လႊတ္ေတာ္မွာ တင္ျပႏိုင္မယ္ဆို ရင္ေတာ့ ၂၀၂၀ အတြင္းမွာေတာ့ ဥပေဒ ကို အတည္ျပဳႏိုင္မယ္”ဟု ဦးဥကၠာမင္း က ေျပာသည္။

Dawei Watch