မြန္အမ်ိဳးသားေက်ာင္းမ်ား ဆရာ၊ ဆရာမ လစာေပးရန္ အဓိက ခက္ခဲေနဟုဆို

0
329
ကြော်ငြာဝန်ဆောင်မှု

မြန္ျပည္သစ္ပါတီ အမ်ိဳးသား ပညာေရးဌာန ကြပ္ကဲမႈေအာက္ရွိ မြန္အမ်ဳိး သားေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင္ၾကားေနသည့္ ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအား လစာေပး ရန္အတြက္ အဓိက အခက္အခဲႀကံဳေတြ႕ ေနရေၾကာင္း မြန္အမ်ိဳးသားပညာေရး ဌာနထံမွ သိရသည္။

မြန္အမ်ဳိးသားပညာေရးဌာနရွိေက်ာင္း မ်ားသည္ အလွဴရွင္မ်ား၏ ကူညီေထာက္ ပံ့မႈျဖင့္ ရပ္တည္ေနရသည့္ေက်ာင္းမ်ား ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ယင္းသို႔ အခက္အခဲမ်ား ႀကံဳေနရေၾကာင္း မြန္အမ်ိဳးသားပညာေရး ဌာနတာ၀န္ခံ မိစာတာက ေျပာသည္။

“ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမ လစာ ကေတာ့ အဓိက အလွဴရွင္နဲ႔ ရပ္ရြာလူထုေပါ့ ေနာ္။ တစ္ခါတစ္ေလ အလွဴရွင္က တစ္ႏွစ္နဲ႔ပဲ ေပးေတာ့ လစာျပတ္ေတာက္ သြားတာေတြ ရွိတယ္”ဟု ၎က ဆိုသည္။

မြန္အမ်ဳိးသားပညာေရး ရန္ပံုေငြ ရွာေဖြေရးအဖြဲ႔ကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က စတင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျပီး ရန္ပံုေငြကို ျပည္တြင္းမွာသာမက ျပည္ပႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ မြန္လူမႈအဖြဲ႔ အစည္းမ်ားထံမွလည္း ရရွိခဲ့ေအာင္ လုပ္ ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း မိစာတာက ေျပာသည္။

ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးမႈ နည္းပါးျခင္း ေၾကာင့္ မြန္အမ်ဳိးသားေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမ မၿမဲသည့္ အခက္အခဲရွိေၾကာင္း၊ ႏွစ္စဥ္ ႏွစ္တိုင္းလည္း ေက်ာင္းဆရာ မလံုေလာက္မႈႏွင့္  ၾကံဳေတြ႔ေနရေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

မြန္အမ်ိဳးသားပညာေရးဌာန ကြပ္ကဲ မႈေအာက္ရွိ မြန္အမ်ိဳးသားေက်ာင္းမ်ား ႏွင့္ အစိုးရေက်ာင္းႏွင့္ တြဲဖက္သင္ ၾကားေနသည့္ မြန္အမ်ဳိးသားေက်ာင္းမ်ား တြင္ မြန္ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမ ၈၀၀ ခန္႔ ရွိသည္ဟု မြန္အမ်ိဳးသားပညာေရးဌာန ထံမွ သိရသည္။

“မြန္ေက်ာင္းဆရာေတြက လစာနည္း တယ္။ လစာနည္းေတာ့ တခ်ဳိ႕ဆို တစ္ ႏွစ္ေလာက္လုပ္ျပီး ထြက္ၾကတယ္”ဟု မြန္ေက်ာင္းဆရာမတဦးက ေျပာသည္။

ဆရာ၊ ဆရာမတစ္ဦးကို ယခင္က တစ္လလွ်င္ က်ပ္ ၅၀၀၀၀/၇၀၀၀၀ ေလာက္သာ ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ေသာ္ လည္း ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ဆရာ၊ ဆရာမတစ္ဦးကို က်ပ္ ၁ သိန္း ၃ ေသာင္းထိ တိုးျမႇင့္ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ ခဲ့သည္ဟု မြန္အမ်ဳိးသားပညာေရးဌာနမွ သိရသည္။

မြန္အမ်ဳိးသားပညာေရးဌာန ကြပ္ကဲမႈေအာက္ရွိ မြန္အမ်ဳိးသားေက်ာင္းမ်ားသည္ မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳ သင္ၾကားေနသည့္ ေက်ာင္းမ်ားျဖစ္ျပီး အထက္တန္းေက်ာင္း ၃ ေက်ာင္းအပါ အ၀င္ ေက်ာင္းေပါင္း ၁၃၃ ေက်ာင္းရွိ ေၾကာင္း မြန္အမ်ိဳးသားပညာေရးဌာနထံမွ သိရသည္။

ယဥ္စႏိုင္း