အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္

ကိုဗစ်ဒုတိယလှိုင်းကာကွယ်ရေး စည်းကမ်းတင်းကြပ်ချက်များ

တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားကို ေတြ႕သည့္အခါတိုင္း အျမဲတမ္း ေခါင္းထဲ ေရာက္လာသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအနက္ တစ္ခုမွာ အခ်ိန္ပိုင္း အလုပ္လုပ္သည့္ အေလ့ ထြန္းကားလာေစခ်င္သည့္ကိစၥ ျဖစ္သည္။

အလုပ္လုပ္ျခင္းသည္ ေန႔စဥ္ဘ၀၏ အရာရာကို ပိုမိုေလးနက္ေစသည့္ အတြက္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားၾကားတြင္ အဆုိပါအေလ့ ထြန္းကားေစလို ျခင္း ျဖစ္သည္။

ပညာသင္ယူေနသည့္ လူငယ္တစ္ဦးအေနျဖင့္ အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္လုပ္ျခင္းသည္ မိမိဘ၀အတြက္ ေရခံေျမခံကို ျပင္ဆင္ျခင္းဟုပင္ ဆိုႏိုင္သည္။

ကိုယ္တိုင္ အလုပ္လုပ္ေငြရွာရသည့္အတြက္ ေငြေၾကး၏ တန္ဖိုး သိလာမည္။ အခ်ိန္ကို ေသခ်ာစြာ စီမံခန္႔ခဲြသည့္ အေလ့အထေကာင္းကို ပ်ိဳးေထာင္လာႏိုင္မည္။ လူမႈဆက္ဆံေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လက္ေတြ႕ သင္ယူခြင့္ရမည္။ မိမိ၏ လူမႈနယ္ပယ္ ကိုလည္း ခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္မည္။ စိတ္ေလလြင့္ရန္ အခြင့္အလမ္း နည္းမည္။ မိမိ၏ ေရွ႕အနာဂတ္အတြက္ လုပ္သင့္ ျပင္ဆင္သင့္သည္မ်ားကို ေစာစီးစြာသိမည္။

ဥပမာ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အဂၤလိပ္စာ လိုအပ္ခ်က္ ရွိသည္ကို ကိုယ္တိုင္ ထိေတြ႕ရပါက အဂၤလိပ္စာ သင္တန္းတက္ရန္ ေန႔ေရႊ႕ ညေရႊ႕လုပ္ေနမည္မဟုတ္။ သင္တန္းတက္ေနသည္ဆိုလွ်င္လည္း သင္တန္းတက္႐ံု သက္သက္မဟုတ္ဘဲ ေသခ်ာစြာ ေလ့လာမည္။

အလုပ္လုပ္ရင္းျဖင့္ ကိုယ့္ကိုကိုယ္လည္း ျပန္သံုးသပ္ ျပင္ဆင္ခြင့္လည္း ရမည္။

ေက်ာင္းၿပီးသည့္အထိ ေယာင္လည္လည္ျဖစ္မေနရန္ အေရးႀကီးသည့္ကိစၥမ်ား တြင္ အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္လုပ္ျခင္းသည္လည္း ပါ၀င္သည္။

လက္ရွိအေနအထားမွာ လူငယ္မ်ားကလည္း အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္မ်ားကို စိတ္အားထက္သန္စြာ ရွာေဖြေနသည္မ်ိဳးမဟုတ္။ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကလည္း စီမံခန္႔ခဲြရ လက္၀င္သည့္အတြက္ အခ်ိန္ပိုင္း ၀န္ထမ္းမ်ားကို ေၾကာက္သည္။ မိဘအမ်ားစုကလည္း ကိုယ့္သားသမီးကို ယင္းသို႔ အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္လုပ္ေစျခင္းျဖင့္ အက်ိဳးမ်ားစြာ ရမည္ဆိုသည္ကို မယံုၾကည္ၾက။ ယင္းသို႔ အလုပ္လုပ္ျခင္းျဖင့္ ပညာေရးတြင္အားနည္းသြားမည္ဟုလည္း ေတြးေလ့ရွိသည္။

ယခုအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ကာယကံရွင္ဟု ေျပာႏိုင္သည့္ လူငယ္မ်ားဘက္က အားစိုက္ၿပီး အေျပာင္းအလဲကို ေဖာ္ေဆာင္လွ်င္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ရွိသည္ဟု ထင္ပါ သည္။

လူငယ္မ်ားကို အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္လုပ္ၿပီး သင္ယူေစခ်င္ပါသည္။

(အယ္ဒီတာ ၂၀ ဇူလိုင္ ၂၀၁၉)