ေရျဖဴက ရြာႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ ဖုန္းလိုင္းကိစၥ ၀န္ၾကီးဌာန ေျဖၾကားခ်က္အခ်ိဳ႕ ကြဲလြဲဟုဆို

0
374
ကြော်ငြာဝန်ဆောင်မှု

ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာ ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္၏ ဖုန္းလိုင္းဆက္သြယ္ ေရးကိစ္ၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ေျဖၾကား ခ်က္အခ်ိဳ႕မွာ ေျမျပင္အေနအထားႏွင့္ ကြဲလြဲေနေၾကာင္း ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဟန္း၀င္းသိန္းက ေျပာသည္။

အိႏ္ၵရာဇာ၊ နတ္ၾကီးစင္၊ သဲေခ်ာင္း ေက်းရြာအုပ္စု သံုးခုရွိ ေက်းရြာ ၂၁ ရြာ အနက္ ေပါက္ပင္ကြင္းရြာ၊ ကင္းေတာင္ရြာ စသည့္ ရြာေလးရြာသာလွ်င္ ဖုန္းလိုင္း လံုး၀မမိဟု အထက္ပါ၀န္ၾကီးဌာနက ေျဖဆိုထားေၾကာင္း ဦးဟန္၀င္းသိန္းက ေျပာသည္။

က်န္ ၁၇ ရြာမွာ ကံေပါက္ေက်းရြာ၊ နတ္ၾကီးစင္ေက်းရြာ၊ သပြတ္ေခ်ာင္း ေက်းရြာတို႕တြင္ စိုက္ထူထားသည့္ ဖုန္း ဆက္သြယ္ေရး တာ၀ါတိုင္မ်ားျဖင့္ ဖုန္း ဆက္သြယ္ေျပာဆိုႏိုင္ေၾကာင္း အထက္ပါ ၀န္ၾကီးဌာက ေျဖၾကားထားသည္။

ဇြန္လ ပထမအပတ္ကက်င္းပသည့္ ၁၂ ၾကိမ္ေျမာက္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ပံုမွန္အစည္းအေ၀းတြင္ ဦးဟန္၀င္းသိန္း က ၾကက္ပြင့္မျပေမးျမန္းထားသည့္ ယင္းေက်းရြာမ်ားတြင္ ဖုန္းဆက္သြယ္ေရး တိုင္မ်ား စိုက္ထူေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိ ေမးခြန္းကို ဇူလိုင္လ ၁၅ ရက္တြင္ အထက္ပါ၀န္ၾကီးဌာနက စာျဖင့္ ျပန္လည္ ေျဖၾကားထားျခင္းျဖစ္သည္။

ေျမျပင္အေျခအေနတြင္မူ ပို႔ေဆာင္ ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနက ေျဖၾကားသကဲ့သို႔ ေက်းရြာ ၁၇ ရြာစလံုး ဖုန္းလိုင္းမမိဘဲ ေက်းရြာအခ်ိဳ႕သာလွ်င္ ဖုန္းလိုင္းမိသည္ဟု ဦးဟန္၀င္းသိန္းက ေျပာသည္။

ယင္းအျပင္ ဖုန္းလိုင္းမိသည့္ ေက်းရြာ အခ်ိဳ႕တြင္လည္း ဆက္သြယ္စနစ္ေကာင္း မြန္ျခင္း မရွိေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

မည္သည့္ေက်းရြာမ်ားတြင္ ဖုန္းလိုင္း မမိဆိုသည္ကိုမူ ဦးဟန္၀င္းသိန္းက ထည့္သြင္းေျဖၾကားျခင္း မရွိေပ။

“လက္ေတြ႔မွာေတာ့ တစ္ခ်ိဳ႕ရြာေတြ မွာ ၀န္ၾကီးဌာနက ေျဖသလို ဖုန္းလိုင္း မမိဘူး။ မိတဲ့ရြာအခ်ိဳ႕လည္း လိုင္းမေကာင္း ဘူး။ ပင္မရြာေတြေတာင္မွ တစ္ခ်ိဳ႔ေနရာ ေတြမွာ မမိဘူး။ ေမးတာက လိုင္းမမိတဲ့ ရြာေတြမွာ သီးသန္႔ဆက္သြယ္ေရး တာ၀ါတိုင္စိုက္ေပးဖို႔ရွိလားဆိုၿပီး ေမးတာ ကို”ဟု ၎က ဆိုသည္။

ဖုန္းလိုင္းလံုး၀မမိသည့္ ေက်းရြာ ေလးရြာတြင္လည္း လူဦးေရးနည္းပါး ျခင္း၊ လွ်ပ္စစ္မီးမရွိျခင္း၊ လံုၿခံဳေရး အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ေလာေလာဆယ္တြင္ ဖုန္းဆက္သြယ္ေရးတာ၀ါတိုင္စိုက္ ထူေပးရန္ အစီအစဥ္မရွိေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ ေရးႏွင့္ ဆယ္သြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနက ေျဖဆိုထားသည္။

Dawei Watch