ျပည္ေထာင္စုေကာင္းက်ဳိးေဆာင္ပါတီ တနသၤာရီတိုင္းအတြင္းရွိ မဲဆႏၵနယ္ အားလံုး ၀င္ၿပိဳင္မည္

0
824

၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စုေကာင္းက်ဳိးေဆာင္ပါတီအေန ျဖင့္ တနသၤာရီတိုင္းအတြင္းရွိ မဲဆႏၵနယ္ အားလံုးကို ၀င္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္း ပါတီ၏ေခါင္းေဆာင္ သူရဦးေရႊမန္းက ေျပာသည္။

တနသၤာရီတိုင္းအတြင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အတြက္ ၁၀ ေနရာ၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၂ ေနရာႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ ၂၁  ေနရာ စုစုေပါင္း ကိုယ္စားလွယ္ ၄၃ ေနရာ ရွိသည္။

“တိုင္းေဒသႀကီးလို႔ေခၚတဲ့ ၇ တိုင္း ရွိပါတယ္။ အဲဒီတိုင္းေဒသႀကီးနယ္ေျမမွာ ရွိတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးမွာလည္း အားလံုး၀င္မွာ ျဖစ္ပါတယ္၊ ဒါကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေမွ်ာ္မွန္းလ်ာထားခ်က္ပါ”ဟု သူရဦးေရႊမန္းက ေျပာသည္။

တိုင္းေဒသႀကီး မဟုတ္သည့္ ျပည္ နယ္မ်ားတြင္မူ သာမန္အားျဖင့္ ၀င္ၿပိဳင္ မည္မဟုတ္ဘဲ ထူးျခားသည့္ အေနအထား ရွိမွသာ ၀င္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သူရဦးေရႊမန္းက ဆိုသည္။

ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခု တြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးဦးေရ နည္း ေနျခင္း၊ တိုင္းရင္းသားမ်ားေနေသာ္လည္း ၎တို႔ဘက္က ညႇိႏႈိင္းလာျခင္း စသည့္ အေၾကာင္းမ်ားရွိပါက ျပည္နယ္မ်ားတြင္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

တနသၤာရီတိုင္းတြင္ ပါတီ၏ တိုင္းရုံး ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ရံုးကို ဇြန္လ ၁၁ ရက္က ထား၀ယ္ၿမိဳ႕တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး က်န္သည့္ၿမိဳ႕နယ္ ရံုးမ်ားကို ဇြန္လအတြင္း ဆက္ဖြင့္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရပါက ျပည္သူမ်ားစား၀တ္ေနေရးအဆင္ေျပေစ ေရးအတြက္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေစရန္ အဓိကထားေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သူရဦးေရႊမန္းက ဆိုသည္။

တနသၤာရီတိုင္းအတြင္း ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD ပါတီ၊ ျပည္ခိုင္ျဖိဳး ပါတီ၊ NDF ပါတီ၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုး ညီညြတ္ေရးပါတီ အစရွိသည့္ ပါတီ ၁၁ ခု ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကသည္။

Dawei Watch