သတၱဳလုပ္ကြက္စာရင္း ထုတ္ျပန္မႈ ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား ႀကိဳဆို

0
724

တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖဲြ႔၏ တိုင္းအတြင္း သတၱဳလုပ္ကြက္စာရင္း ထုတ္ျပန္မႈသည္ သတၱဳတရားမ၀င္ တူးေဖာ္ ေနမႈမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္လိုက္သကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသျဖင့္ ႀကိဳဆိုေၾကာင္း သတၱဳတြင္း ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕၀င္အခ်ိဳ႕ႏွင့္ သတၱဳတြင္း ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူတို႔က ေျပာၾကသည္။

တိုင္းအတြင္း တရား၀င္ သတၱဳတူးေဖာ္ခြင့္ ရရွိထားေသာ လုပ္ကြက္မ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား၊ ထုတ္လုပ္ခြင့္သက္တမ္းတို႔ကို ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ စာရင္းျပဳစု၍ အစိုးရအဖဲြ႔က ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁ ရက္က ထုတ္ ျပန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယင္းသို႔ထုတ္ျပန္လိုက္သည့္အတြက္ တရားမ၀င္သတၱဳတူးေဖာ္ေနမႈကို သိရွိျခင္း၊ မည္သည့္ကုမၸဏီက မည္သည့္လုပ္ကြက္တြင္ ထုတ္လုပ္ခြင့္(သို႔မဟုတ္) စမ္းသပ္ခြင့္ ရရွိထားသည္ကို တိတိက်က် သိခြင့္ရျခင္းတို႔ေၾကာင့္ သတၱဳလုပ္ကြက္ ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားအတြက္မ်ားစြာ အေထာက္အကူျဖစ္ေစေၾကာင္း သတၱဳလုပ္ ကြက္ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားက ေျပာၾကသည္။

“ခိုးေနတာေတြ ေပၚသြားတာေပါ့၊ ဘယ္ေဒသ ခိုးေနတယ္၊ ဘယ္ေဒသက တရား၀င္လုပ္တာလဲဆိုတာ အကုန္လံုး ကြင္းကြင္းကြက္ကြက္ ျမင္သြားတာေပါ့။ ခိုးတဲ့သူေတြလည္း အရွက္တရားေတြ ရလာ၊ စဥ္းစားလာမွာေပါ့၊ တရား၀င္လုပ္ ၾကတာေပါ့ ဆိုၿပီးေလ” ဟု သတၱဳလုပ္ကြက္ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕မ်ားကို ကူညီေပးေနသည့္ ေတာင္ပိုင္းလူငယ္ကြန္ယက္မွ ကိုစံေငြက ေျပာသည္။

တနသၤာရီတိုင္းအတြင္း သတၱဳထုတ္လုပ္ခြင့္ ရရွိထားေသာ အႀကီးစား/အေသး စား သတၱဳလုပ္ကြက္ စုစုေပါင္း ၅၀ ရွိၿပီး အမ်ားစုမွာ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ သက္တမ္းကုန္ဆံုးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းအစိုးရအဖဲြ႔၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရ သည္။

ယခုထုတ္ျပန္ခ်က္သည္ တိုင္းအစိုးရ၏ ပထမဆံုးေသာ သတၱဳလုပ္ကြက္စာရင္း ထုတ္ျပန္မႈ ျဖစ္သည္။

ယခုထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ အစိုးရမွ ရပ္နားခိုင္းထား သည့္ သတ္ၱဳလုပ္ကြက္မ်ား မပါ၀င္ဟု တိုင္းေဒသႀကီး သယံဇာတႏွင့္ ပတ္၀န္း က်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီး ဦးျမင့္ေမာင္ က ေျပာသည္။

“(ထုတ္ျပန္ခ်က္ပါ လုပ္ကြက္ေတြက) ကၽြန္ေတာ္တို႔တိုင္းထဲရွိတာ အကုန္ပဲ၊ ျပည္သူေတြ သိေအာင္ ထုတ္ျပန္တာပါ” ဟု ၀န္ႀကီး ဦးျမင့္ေမာင္က ေျပာသည္။

အထက္ပါ သတၱဳလုပ္ကြက္မ်ား၏ ခြင့္ျပဳမိန္႔ႏွင့္ သက္တမ္းဇယားကို တိုင္းအစိုးရ၏ လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာ (Facebook)တြင္ ထုတ္ျပန္ထားရာ ယင္းဇယားမွာ မသဲကဲြသျဖင့္ တိုင္းအတြင္း တရား၀င္ဖဲြ႔စည္းထားသည့္ သတၱဳလုပ္ကြက္ ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖဲြ႔မ်ားထံ စာရြက္ျဖင့္  ျဖန္႔ေ၀သင့္သည္ဟု ကံေပါက္သတၱဳ လုပ္ကြက္ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖဲြ႔မွ ကိုေက်ာ္မိုးဦးက ေျပာသည္။

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းခြင္႔ျပဳထားသည့္အႀကီးစား၊ အေသးစား သတၱဳလုပ္ကြက္မ်ား
  အႀကီးစား အေသးစား စုစုေပါင္း
ထား၀ယ္ခရိုင္ ၁၄ ၁၈
ၿမိတ္ခရိုင္ ၁၂ ၂၆
ေကာ႔ေသာင္းခရိုင္
တိုင္းအတြင္း စုစုေပါင္း ၄၂ ၅၀

Dawei Watch