တိုင္းအား/ကာသိပၸံ တည္ေထာင္မည့္ ေျမေနရာ ျပည္ေထာင္စုသို႔ တင္ျပထား

0
45

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး အားက စားႏွင့္ ကာယပညာသိပၸံေက်ာင္း တည္ ေထာင္ရန္ ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္ရွပ္႐ြာ အနီးမွ ေျမေနရာ ဧက ၅၀ အားျပည္ ေထာင္စုအစိုးရ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာနသို႔ တင္ျပထားေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး အားကစားႏွင့္ ကာယ ပညာဦးစီးဌာနမွ တိုင္းဦးစီးမႉး ဦးစိုးမိုးႏိုင္က ေျပာသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ဩဂုတ္လက တင္ျပ ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းေျမေနရာတြင္ အား ^ကာသိပၸံေက်ာင္း တည္ေထာင္ရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိမရွိ ျပည္ေထာင္စုမွ အတည္ ျပဳေပးမည္ဟု ဦးစိုးမိုးႏိုင္က ေျပာသည္။
အကယ္၍ ယင္းေနရာတြင္အား / ကာသိပၸံတည္ေထာင္ရန္ အတည္ျပဳၿပီး ေက်ာင္းတည္ေထာင္ပါက တနသၤာရီ တိုင္းအတြင္းမွ ၈ တန္း၊ ၉ တန္း၊ ၁၀ တန္းေက်ာင္းသားမ်ားက မိမိတို႔သင္ယူ လိုသည့္ အားကစားနည္းမ်ိဳးစုံကို ယင္း သိပၸံေက်ာင္းတြင္ တက္ေရာက္သင္ၾကား ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

သိပၸံေက်ာင္းတြင္ ေဘာလုံးကြင္း ၂ ကြင္းႏွင့္ အားကစားနည္းေပါင္းစုံ အတြက္ အားကစား႐ုံမ်ား၊ ၈ တန္း၊ ၉ တန္း၊ ၁၀ တန္း သင္ၾကားမည့္အထက္ တန္းေက်ာင္းႏွင့္ အိပ္ေဆာင္မ်ားပါဝင္ မည္ျဖစ္ၿပီး ပထမႏွစ္အတြက္ ေက်ာင္း သား ၁၅၀ ကို သင္ၾကားေပးႏိုင္မည္ဟု ဦးစိုးမိုးႏိုင္က ေျပာသည္။
“ေက်ာင္းသားရဲ႕ အဆစ္အေပါက္ (ကိုယ္ထည္)၊ ေက်ာင္းသားရဲ႕ ဝါသနာ အေပၚမူတည္ၿပီး ဆရာေတြကေ႐ြးခ်ယ္ သင္ၾကားေပးမွာပါ”ဟု ဦးစိုးမိုးႏိုင္က ေျပာသည္။
တိုင္းအား/ကာသိပၸံေက်ာင္း တြင္ ၃ ႏွစ္သင္ၾကားရမည္ျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းၿပီး ပါက အား/ကာသိပၸံတကၠ သိုလ္တြင္ ဆက္လက္သင္ၾကားခြင့္ရမည္ ျဖစ္သည္။
ယခုႏွစ္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အား/ကာ သိပၸံတည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး လာမည့္ႏွစ္တြင္ ကယားျပည္နယ္အား/ကာ သိပၸံကို တည္ ေထာင္ရန္ရွိေၾကာင္း တိုင္းအား/ကာထံမွ သိရသည္။

တနသၤာရီတိုင္းအတြင္း အားကစား ဝါသနာရွိအခ်ိဳ႕ကမူ ယင္းသို႔ေသာ အား^ကာသိပၸံမ်ိဳး တည္ေထာင္ႏိုင္ပါက တိုင္းတြင္းအားကစားက႑ ယခုထက္ ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳးလာမည္ဟု ေမၽွာ္လင့္ေနၾက သည္။