ပုလဲေမြးျမဴေရးဧရိယာတြင္ သႏၲာေက်ာက္တန္း ခ်ိဳးယူ၊ ဖ်က္ဆီးက ေငြက်ပ္ငါးသိန္း ဒဏ္႐ိုက္မည္

ပုလဲေမြးျမဴေရးကၽြန္းစခန္းဧရိယာ အတြင္းရွိ သႏၲာေက်ာက္တန္းမ်ားအား ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ ခ်ိဳးယူျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါ က ဒဏ္ေငြ က်ပ္ ငါးသိန္း ေပးေဆာင္ရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ပုလဲေရာင္းဝယ္ ေရးႏွင့္ ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း ဒုတိယအေထြေထြမန္ေနဂ်ာ(ထုတ္လုပ္ေရး) ႐ုံးထံမွ သိရသည္။
ျပည္တြင္းျပည္ပ ခရီးသြားမ်ား အတြက္ ပုလဲေမြးျမဴေရးစခန္းမ်ားသို႔ ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္မွစၿပီး လည္ ပတ္ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္သျဖင့္ ျမန္မာ့ ပုလဲ ေရာင္းဝယ္ေရးႏွင့္ ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမွ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား လိုက္ နာေဆာင္႐ြက္ရမည့္ အခ်က္ ၁၃ ခ်က္ ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

“ကမ္းေျခမွာ ေလၽွာက္ရင္းနဲ႔ ေရေန သတၱဝါေတြကိုဖမ္းၿပီး စားတာ ေတြ ေကာက္ယူ သိမ္းဆည္းတာတို႔ လုပ္မယ္ ဆိုရင္ ဒဏ္ေငြ က်ပ္ ငါးသိန္း သတ္မွတ္ ထားပါတယ္”ဟု ျမန္မာ့ပုလဲ ေရာင္းဝယ္ ေရးႏွင့္ ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း ဒုတိယ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးမ်ိဳးလြင္က ေျပာ သည္။
ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ အခ်က္ ၁၃ ခ်က္ အနက္ ၁၂ ခုေျမာက္ အခ်က္အရ ပုလဲေမြးျမဴေရးကၽြန္းစခန္း ဧရိယာအတြင္း ေလ့လာေနစဥ္ သစ္ပင္ သစ္ကိုင္းမ်ား အား အေၾကာင္းမဲ့ ခ်ိဳးယူဖ်က္ဆီးျခင္း၊ သႏၲာေက်ာက္ တန္းမ်ားအား ဖ်က္ဆီး ျခင္း၊ ခ်ိဳးယူျခင္း၊ ကမ္းေျခတစ္ေလၽွာက္ ရွိ ခ႐ုႏွင့္ အျခား ေရေနသတၱဝါမ်ားအား ဖမ္းယူ စားသုံးျခင္း၊ ေကာက္ယူသိမ္း ဆည္းျခင္း စသည့္ အျပဳအမူမ်ား မျပဳ လုပ္ရန္ တားျမစ္ထားၿပီး ေတြ႕ရွိပါက သတ္မွတ္ထားေသာ ဒဏ္ေငြက်ပ္ ငါးသိန္း ေပးေဆာင္ေစမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔ျပင္ ပုလဲေမြးျမဴေရး ဧရိယာ အတြင္း သတ္မွတ္ထားေသာ အမႈိက္ပုံး တြင္ မစြန္႔ပစ္ဘဲ အမႈိက္စြန္႔ပစ္ျခင္းမ်ား ေတြ႕ရွိပါက ဒဏ္ေငြ က်ပ္တစ္သိန္း ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ ပုလဲေရာင္းဝယ္ေရးႏွင့္ ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းထံမွ သိရသည္။
ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားလိုက္နာရ မည့္ စည္းကမ္းခ်က္ ၁၃ ခ်က္အား သက္ဆိုင္ရာ ခရီးသြားဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ ငန္းမ်ားသို႔ စက္တင္ဘာလ ၂၁ ရက္က ႀကိဳတင္အသိေပးထား ၿပီးျဖစ္ ေၾကာင္း ဒုတိယအေထြေထြ မန္ေနဂ်ာ ဦးမ်ိဳးလြင္ က ေျပာသည္။

ယခုႏွစ္တြင္ ပုလဲေမြးျမဴေရးကၽြန္း စခန္းမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ၿမိတ္ကၽြန္းစု အတြင္းရွိ ျမန္မာအတၱလႏၲိတ္ကုမၸဏီ၏ ပုလဲေမြးျမဴေရးစခန္းႏွင့္ ေကာ့ေသာင္း ခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ဂ်လန္းကၽြန္း(အေရွ႕တိုင္း ပုလဲကုမၸဏီ)၊ ေ႐ႊကၽြန္း(Belpearl Myanmar Co.,Ltd)၊ ငလုံးလက္ဖယ္ ကၽြန္း(ျပည့္စုံထက္ျမတ္ကုမၸဏီ)ႏွင့္ ႏိုင္ငံပိုင္ ပုလဲကၽြန္း စသည့္ ပုလဲေမြးျမဴ ေရးကၽြန္းစခန္းလုပ္ငန္းခြင္ ၅ ခုတို႔အား လည္ပတ္ခြင့္ျပဳထားသည္။

Related Posts