ငါးတင္/ခ် ဆိပ္ခံတံတားမွ ေရထြက္ကုန္မ်ား ေမာေတာင္နယ္စပ္မွတဆင့္ ထိုင္းသို႔ တင္ပို႔မည္

0
55

ၿမိတ္ၿမိဳ႕တစ္ဖက္ကမ္းရွိ ကၽြန္းစု ၿမိဳ႕နယ္ မအိုင္ေက်း႐ြာအုပ္စု ပေထာ္ ပထက္ကၽြန္းတြင္ ေဆာက္လုပ္လ်က္ရွိ သည့္ ျပည့္ၿဖိဳးထြန္း အင္တာေနရွင္နယ္ ကုမၸဏီလီမိတက္၏ ငါးတင္/ငါးခ် ဆိပ္ခံတံတားမွ ေရထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား ကို ေမာေတာင္နယ္စပ္မွ တဆင့္ ထိုင္း ႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုမၸဏီအေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးထြန္း ျမတ္လင္းထံမွ သိရသည္။

ငါးတင္/ခ် ဆိပ္ခံတံတားဝန္ေဆာင္ မႈလုပ္ငန္းအတြက္ ကနဦး သဘာ၀ ပတ္ဝန္းက်င္ဆန္းစစ္ျခင္း (Initial Environmental Examination-IEE)  အတြက္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခု ကို စက္တင္ဘာလ ၂၀ ရက္က ၿမိတ္ ခ႐ိုင္ ငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္႐ုံးတြင္ ျပဳ လုပ္ခဲ့သည္။
“ကုမၸဏီပိုင္ ငါးဖမ္းေလွေတြက ရရွိတဲ့ ေရထြက္ကုန္ပစၥည္းေတြကို ဆိပ္ ကမ္းေပၚမွာ တင္ခ်ျပဳလုပ္ပါမယ္”ဟု အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးထြန္းျမတ္လင္း က ေျပာသည္။

ျပည့္ၿဖိဳးထြန္းကုမၸဏီပိုင္ ငါးဖမ္း ေလွမ်ားမွရရွိသည့္ ငါးမ်ားအား ဆိပ္ခံ တံတားတြင္ တင္/ခ်ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ လုပ္ငန္းစတင္မည္ ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္း တြင္ အျခားကုမၸဏီမ်ား၏ေလွမ်ားကို လည္း ဝန္ေဆာင္ခႏႈန္းထား သတ္မွတ္ ကာ တင္/ခ်ျပဳလုပ္ခြင့္ ေပးမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ဦးထြန္းျမတ္လင္းက ေျပာ သည္။
လက္ရွိတြင္ ၿမိတ္ေဒသမွထြက္ရွိ သည့္ ေရထြက္ပစၥည္းမ်ားအား ေရလမ္း မွတစ္ဆင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ရေနာင္းၿမိဳ႕သို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ေၾကာင္း ေရလုပ္ငန္း အသိုင္းအဝိုင္းမွ သိရသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ေရလမ္းမွတဆင့္ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ ေမာေတာင္ နယ္စပ္မွတဆင့္ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ျခင္း သည္ ကုန္ၾကမ္းကို တင္ပို႔ေရာင္းခ်ျခင္း သာျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံေရလုပ္ငန္းရွင္ တစ္ဦးက ဆိုသည္။
ငါးတင္/ခ် ဆိပ္ခံတံတားတည္ ေဆာက္ျခင္းသည္ ပထမဦးဆုံးေျခ လွမ္းသာျဖစ္ၿပီး ကုန္ေခ်ာထုတ္ႏိုင္မည့္ အဆင့္ကို တျဖည္းျဖည္း ေဆာင္႐ြက္ သြားမည့္ အစီအစဥ္မ်ားရွိေၾကာင္း အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးထြန္းျမတ္လင္း က ေျပာျပသည္။

အလ်ား ေပ ၄၀၀ နီးပါးႏွင့္ အနံ ေပ ၁၀၀ ေက်ာ္ရွိ သံကူကြန္ကရစ္ တံတားအမ်ိဳးအစား ငါး/တင္ခ် ဆိပ္ခံ တံတားကို ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အတြင္းက စတင္တည္ေဆာက္ေနျခင္း ျဖစ္ၿပီး လာမည့္ဒီဇင္ဘာအကုန္ခန္႔တြင္ ၿပီးစီးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည့္ၿဖိဳးထြန္း ကုမၸဏီထံမွ သိရသည္။