တနသၤာရီတိုင္းခရီးသြားလုပ္ငန္းအတြက္ Master Plan မရွိ

0
53

တနသၤာရီတိုင္းတစ္ခုလုံး၏ စီးပြား ေရးကို ခရီးသြားလုပ္ငန္းျဖင့္ျမႇင့္တင္ မည္ဟု တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕က မူဝါဒ ခ်မွတ္ ထားေသာ္လည္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္Master Plan မရွိေသး ေပ။
ခရီးသြားလုပ္ငန္းအတြက္ Master Plan ကို အဖြဲ႕အစည္းႏွစ္ခုက ေရးဆြဲ ေနဆဲျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳ ရမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ အခ်ိန္ယူရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး သယံဇာတႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္း ေရးဝန္ႀကီး ဦးျမင့္ေမာင္က ေျပာသည္။

Master Plan ရွိပါက တိုင္း အတြင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ ပုလဲေမြးျမဴ ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိုင္းအစိုးရ က သေဘာထား မွတ္ခ်က္ေပးရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။
က႑စုံပါဝင္သည့္ ခရီးသြားလုပ္ ငန္း Master Plan မရွိေသးေသာ္လည္း သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားပါဝင္သည့္ ခရီး သြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေကာ္ မတီမ်ားကို ခ႐ိုင္အလိုက္ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ယင္းေကာ္မတီမွတစ္ဆင့္ အစိုးရအဖြဲ႕ အစည္းအေဝး (ကက္ဘိနက္)တြင္ ေဆြး ေႏြးကာ သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ား ေပး ေနေၾကာင္း ဝန္ႀကီးဦးျမင့္ေမာင္က ေျပာ သည္။

“တကယ္တမ္းေတာ့Master Plan  က ရွိသင့္တယ္လို႔ အေလးအနက္ လက္ခံထားပါတယ္”ဟု ဦးျမင့္ေမာင္က ဆိုသည္။
လက္ရွိတြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း Master Plan ကို ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑တာဝန္ယူမႈရွိေရး အေထာက္အကူျပဳ ဌာန(FFI)နွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ႏွင့္ အပင္မ်ားအဖြဲ႕ (FFI)တို႔က ေရးဆြဲေနေၾကာင္း ဝန္ႀကီး ဦးျမင့္ေမာင္က ဆိုသည္။

တနသၤာရီတိုင္း၏ စီးပြားေရးမူဝါဒ အရ ထားဝယ္ခ႐ိုင္တြင္ ခရီးသြားလုပ္ ငန္းႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း၊ ၿမိတ္ခ႐ိုင္ တြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ေရလုပ္ငန္း၊ ေကာ့ေသာင္းခ႐ိုင္တြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈတို႔ျဖင့္ တြဲဖက္လုပ္ကိုင္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယမန္ႏွစ္က ျပဳလုပ္ သည့္ တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕၏ တစ္ႏွစ္တာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာဆိုထား သည္။