႐ြာစာသင္ေက်ာင္းကိစၥ ႐ြာတြင္ တိုင္ႏိုင္ၿပီ

0
99

တနသၤာရီတိုင္းအတြင္းရွိ မူလ တန္းမွ အထက္တန္းအထိ အေျခခံပညာ ေက်ာင္းအားလုံးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခက္အခဲ၊ ျပႆနာမ်ားကို သက္ဆိုင္ ရာေက်ာင္းမ်ားမွ တစ္ဆင့္ အလြယ္ တကူ အႀကံျပဳတိုင္ၾကားႏိုင္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။
အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားအျပင္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ႐ိုင္၊ တိုင္းပညာေရးမႉး႐ုံးမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အႀကံျပဳစာ၊တိုင္ ၾကားစာမ်ား၊ ပညာေရးမူဝါဒႏွင့္ ပတ္ သက္သည့္ အႀကံျပဳစာမ်ားအထိအလြယ္ တကူ ေပးပို႔ႏိုင္ရန္အတြက္ အႀကံျပဳစာ ပုံးမ်ားကို စာသင္ေက်ာင္းတိုင္းတြင္ တပ္ဆင္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

ယင္းအစီအစဥ္ကို ဇူလိုင္လ ၁၈ ရက္ ေနာက္ပိုင္း စတင္ႏိုင္ေၾကာင္း တိုင္းပညာေရးမႉး လက္ေထာက္ၫႊန္ ၾကားေရးမႉး(စီမံ) ေဒၚမိုးမိုးေအးက ေျပာ သည္။
“အဲဒီစာပုံးမွာ မိဘ၊ ရပ္႐ြာက ဘယ္သူမဆို ထည့္လို႔ရတယ္ေက်ာင္းနဲ႔ ပတ္သက္တာပဲျဖစ္ျဖစ္ ၿမိဳ႕နယ္နဲ႔ ပတ္သက္တာပဲျဖစ္ျဖစ္ အေျခခံ (႐ုံးခ်ဳပ္) နဲ႔ ပတ္သက္တာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီစာကိုထည့္ လို႔ရတယ္”ဟု ၎က ဆိုသည္။
စာသင္ေက်ာင္းတိုင္းတြင္ ထားရွိ မည့္ အႀကံျပဳစာပုံးမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္ပညာ ေရးမႉး႐ုံးက တာဝန္ေပးထားသူမွ လြဲ၍ သက္ဆိုင္ရာေက်ာင္းမ်ား၏ေက်ာင္း အုပ္၊ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအပါအဝင္ မည္သူမၽွ ဖြင့္ေဖာက္ထုတ္ယူခြင့္မရွိေပ။

ထိုသို႔ဖြင့္ေဖာက္မႈမ်ားမျပဳလုပ္ ႏိုင္ရန္အတြက္လည္း အဆိုပါအႀကံျပဳ စာပုံးကို ေသာ့ခတ္ထားရမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းေသာ့ကို ၿမိဳ႕နယ္ တာဝန္ရွိသူက သိမ္းထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေဒၚမိုးမိုးေအး က ေျပာသည္။
အႀကံျပဳစာပုံးအတြင္းရွိ အမ်ား ျပည္သူ အႀကံျပဳ၊ တိုင္ၾကားထားသည့္ စာမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္အစီအစဥ္ျဖင့္ လစဥ္ လိုက္လံ သိမ္းဆည္းမည္ျဖစ္သည္။
အႀကံျပဳစာပုံးမ်ားကို ေက်ာင္းဝင္း အတြင္း သို႔မဟုတ္ ရပ္ကြက္ေက်း႐ြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး႐ုံး စသျဖင့္ အမ်ားျပည္ သူ အလြယ္တကူအႀကံျပဳႏိုင္မည့္ေနရာ၊ ေရရွည္တည္တံ့မႈရွိေစရန္ ထိန္းသိမ္း ႏိုင္မည့္ေနရာ တြင္ ေက်ာင္းအစီအစဥ္ျဖင့္ ထားေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေဒၚမိုးမိုးေအး က ေျပာသည္။

အႀကံျပဳ၊ တိုင္ၾကားသူမ်ားအေနႏွင့္ အမည္ကို ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပေပးရမည္ ျဖစ္ၿပီး အမည္မေဖာ္ထားသည့္ အႀကံျပဳ စာမ်ားကိုလည္း လက္ခံစစ္ေဆးသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။ “အမည္မေဖာ္ထားတဲ့စာေတြကိုလည္း မပယ္ပါဘူး။ အဲဒီစာေတြကလည္း အမ်ား ျပည္သူ သိသင့္တဲ့ အေၾကာင္းအရာဆိုရင္ ထုတ္ျပန္ေပးမွာပါ”ဟု ၎ကဆိုသည္။

ရရွိလာသည့္ အႀကံျပဳစာမ်ားအေပၚ အေျခခံၿပီး ေက်ာင္းအဆင့္ေျဖဆိုရမည့္ ေမးခြန္းမ်ား၊ တိုင္ၾကားစာမ်ားရွိက ၿမိဳ႕နယ္ ပညာေရးမႉးက တာဝန္ခံကာ အႀကံျပဳ သူကို ေျဖဆိုေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ က ေျပာသည္။
“ခ်က္ခ်င္းရွင္းႏိုင္တဲ့ဟာဆိုရင္ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမႉးက ခ်က္ခ်င္းရွင္း လိမ့္မယ္”ဟု ၎က ဆိုသည္။
ယင္းကဲ့သို႔ပင္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ အႀကံ ျပဳစာမ်ားကို ခ႐ိုင္ပညာေရးမႉး၊ ခ႐ိုင္ အဆင့္အႀကံျပဳစာမ်ားကို တိုင္းအဆင့္၊ တိုင္းအဆင့္ကို အေျခခံပညာဦးစီးဌာနက ေျဖရွင္းေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚမိုးမိုး ေအးက ေျပာသည္။

ေျဖရွင္းမည့္ပုံစံမွာ စာျဖင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ အႀကံျပဳစာ ခဏခဏ တက္လာသည့္ေက်ာင္းကို တိုင္းအဆင့္ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးဦး၊ လိုအပ္ပါက တိုင္း ပညာေရးမႉးကိုယ္တိုင္ ယင္းေက်း႐ြာကို သြားေရာက္ ေျဖရွင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။
ထိုကဲ့သို႔ အႀကံျပဳစာပုံးမ်ား ထား ရွိျခင္းက ေအာက္ေျချပည္သူမ်ားအသံကို အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္ ႏိုင္ၿပီး ႀကီးသည့္အမႈငယ္ေအာင္ ငယ္ သည့္အမႈ ပေပ်ာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚမိုးမိုးေအးက ဆိုသည္။

ထိုသို႔ေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္လာႏိုင္ပါက ပညာေရးဝန္ထမ္းမ်ားကို အျပစ္ ေပးျခင္း၊ ရာထူးမွထုတ္ပယ္ျခင္းမ်ား ေလၽွာ႔နည္းလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။
တိုင္ၾကားစာ၊ အႀကံျပဳစာမ်ားကို တစ္လတစ္ႀကိမ္ သိမ္းဆည္းရန္အတြက္ မူ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးအေျခအေန၊ ရာသီဥတု အေျခအေနတို႔ေၾကာင့္ အခက္ အခဲ အနည္းငယ္ရွိႏိုင္ေၾကာင္း ေကာ့ေသာင္း ၿမိဳ႕နယ္ ပညာေရးမႉး ဦးမ်ိဳးလြင္က ေျပာ သည္။
“တစ္လတစ္ႀကိမ္ စုစည္းႏိုင္ပါ့ မလားဆိုတဲ့ အေပၚမွာေတာ့ သံသယဝင္ မိတယ္။ ဒီေတာ့ ဘယ္လို စဥ္းစားထားလဲ ဆိုေတာ့ တကယ္လုပ္ႏိုင္တဲ့ ဧရိယာ ေတာ့ ကိုယ့္ဘက္က ႀကိဳးစားၾကည့္ရ မယ္”ဟု ၎က ဆိုသည္။

တိုင္ၾကားစာပုံးမ်ားထားရွိသည့္အေပၚ ေက်ာင္းသားမိဘအမ်ားစုက ႀကိဳဆို ၾကသည္။
“ေျပာစရာက အမ်ားႀကီး။ ေျပာခ်င္ ေနတာလည္းၾကာၿပီ။ ကိုယ္ေျပာရင္ ေက်ာင္းသားမွာ သြားထိမွာစိုးတယ္။ အႀကံျပဳပုံးဆိုရင္ ေျပာခ်င္တဲ့စကားေတြ ထည့္လို႔ရၿပီေပါ့။ အတန္းပိုင္ဆရာမမွာ က်ဴရွင္မထားရင္ မ်က္ႏွာငယ္တာမ်ိဳး ေပါ့။ အဲဒါေတြကို ေျပာခ်င္ေနတာ” ဟု ၿမိတ္ၿမိဳ႕ ေ႐ႊျပည္တန္ရပ္ကြက္ေန မူလတန္းေက်ာင္းသား တစ္ဦး၏ မိခင္ ျဖစ္သူက ေျပာျပသည္။

ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမအမ်ားစုကမူ ယင္းအစီအစဥ္ကို မႀကိဳက္ၾကေပ။
“ထားတာကေတာ့ ထားေပါ့။ ႐ိုး႐ိုး အႀကံျပဳစာေတြဆို ကိစၥမရွိပါဘူး၊ ဒီလိုမဟုတ္ဘဲ ေက်ာင္းနဲ႔ မပတ္သက္ တဲ့စာေတြမ်ိဳးစုံ ေရးထည့္ေနရင္ေတာ့ အလုပ္ ပို႐ႈပ္မယ္ထင္ပါတယ္”ဟု ေကာ့ေသာင္း ၿမိဳ႕မွ အထက္တန္းျပဆရာမ တစ္ဦးက ေျပာသည္။
အခ်ိဳ႕ကဆရာမ်ားကမူ သေဘာ က်သည္ဟု ဆိုသည္။

“ကၽြန္ေတာ့္အျမင္ကေတာ့ ပိုၿပီး အဆင္ေျပမယ္လို႔ ထင္တယ္။ တကယ္ မိဘေတြရဲ႕လိုအပ္ခ်က္ေတြ၊ ကိုယ့္ရဲ႕အား နည္းခ်က္ေတြကို သိရွိခြင့္ရတဲ့အတြက္ ေၾကာင့္ ပိုၿပီးဆင္ျခင္ရမဲ့အပိုင္းေတြ၊ ပိုၿပီး ႀကိဳးစားရမဲ့ အပိုင္းေတြ ျမင္လာရမယ္ ေပါ့”ဟု ေလာင္းလုံးၿမိဳ႕နယ္ ပညစ္ေက်း႐ြာ အလက(ခြဲ)၏ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာ ဦးေဝယံစိုး ဆိုသည္။
ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အႀကံျပဳစာပုံးမ်ား ထားျခင္းသည္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး မူဝါဒမ်ား ထဲမွ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေရရွည္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းပညာ ေရးမႉး႐ုံးထံမွ သိရသည္။

သို႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕ေသာ အစိုးရဌာန မ်ား၏ အေတြ႕အႀကဳံအရ တိုင္ၾကားစာ မ်ားသည္ ထိေရာက္မႈ အားနည္းေလ့ ရွိသည္။ “အမွန္တကယ္ လိုအပ္တဲ့ အခ်ိန္က်ေတာ့ အျခားနည္းလမ္းေပါ့ တိုက္႐ိုက္ ေျပာတာေသာ္လည္းေကာင္း ႐ုံးေပၚ တိုင္စာေပးတာေသာ္လည္း ေကာင္း ဒီလိုလုပ္တာမ်ားတယ္”ဟု ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးျမတ္ကိုကိုက ေျပာဆိုသည္။ “အႀကံျပဳစာပုံးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ သိပ္ၿပီးေတာ့ ထိေရာက္မယ္လို႔ မထင္ ဘူး”