၇ ႏွစ္စာ အခ်ိန္ပိုေၾကးမရဟုဆိုကာ တိုင္ၾကား

0
61

ၿမိတ္ၿမိဳ႕၊ အင္းေလးၿမိဳင္စက္မႈဇုန္ရွိ အေဆာင္ေကာင္းေရလုပ္ငန္း ကုမၸဏီ တြင္ အလုပ္လုပ္ခဲ့သည့္ အခ်ိန္ ၇ ႏွစ္ အတြင္း အခ်ိန္ပိုေၾကးမရရွိဟုဆိုကာ အလုပ္သမားႏွစ္ဦးက ဇြန္လ ၂၆ ရက္ က အလုပ္သမား႐ုံးသို႔ တိုင္ၾကားခဲ့ သည္။
အဆိုပါ အလုပ္သမားႏွစ္ဦးသည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အထိ လုံၿခဳံေရး ဝန္ထမ္းအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီး အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ အလုပ္ထုတ္ခံရၿပီး ေနာက္တြင္ အခ်ိန္ပိုေၾကးမရဟုဆိုကာ တိုင္ၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
ကုမၸဏီတြင္ ေန႔ဆိုင္းညဆိုင္းျဖင့္ ၁၂ နာရီအထိ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခဲ့ရသည့္ အတြက္ အခ်ိန္ပိုေၾကးရရွိရန္ တိုင္ၾကား ခဲ့ေၾကာင္း တိုင္ၾကားသူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးတင္စိုးက ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္မွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာထား သည့္ အလုပ္ခ်ိန္ တစ္ေန႔ ၈ နာရီသာ ရွိသည္ကို သိရွိေသာ္လည္း လုပ္ငန္းခြင္ တြင္ ရွိေနစဥ္က တိုင္ၾကားပါက အလုပ္ ထုတ္ခံရမည္ကိုစိုးရိမ္သျဖင့္ မတိုင္ၾကား ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း တိုင္ၾကားသူတစ္ဦးျဖစ္ သည့္ ဦးတင္စိုးက ေျပာသည္။
တိုင္ၾကားသူႏွစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးတင္စိုး ႏွင့္ဦးဖိုးေပါက္တို႔ကို ကုမၸဏီက အေၾကာင္းျပခ်က္မရွိဘဲ အလုပ္ထုတ္ ခဲ့သည္ဟု ၎တို႔က ဆိုသည္။
ဦးဖိုးေပါက္မွာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာလအထိ အေဆာင္ ေကာင္းကုမၸဏီတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ခဲ့ၿပီး အသက္ ၆၀ ျပည့္သျဖင့္ တာဝန္မွ ရပ္စဲျခင္းခံရသူျဖစ္ၿပီး ဦးတင္စိုးမွာ ယခုႏွစ္ ဇြန္လအတြင္း အလုပ္ျဖဳတ္ခံခဲ့ရ သည္ဟု ၎တို႔၏ အဆိုအရ သိရသည္။

ဦးတင္စိုးသည္ တာဝန္အခ်ိန္၌ တစ္နာရီေစာျပန္ၿပီး ညဘက္လည္း အလုပ္မဆင္းႏိုင္ေတာ့သည့္အတြက္ အလုပ္ရွင္မွ ထုတ္ပစ္ျခင္းျဖစ္သည္ကို စစ္ေဆးေတြ႕ရွိရေၾကာင္း ၿမိတ္ခ႐ိုင္ အလုပ္သမား ဥပေဒစစ္ေဆးေရး လက္ ေထာက္ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးစိန္လင္း က ဇြန္လ ၂၇ ရက္က ေျပာသည္။

ဦးတင္စိုးကမူ တစ္နာရီေစာျပန္ ျခင္း ဆိုသည္မွာ လုံး၀မဟုတ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျပာဆိုသည္။
“ေန႔ဘက္ဆင္းတာကိုလည္း အဲဒီ HR မန္ေနဂ်ာကပဲ ခြင့္ျပဳထားတာ” ဟု ၎က ေျပာသည္။
ဦးတင္စိုးႏွင့္ ဦးဖိုးေပါက္တို႔ ၂ ဦး ၏ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားသည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ မွ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ကာလအတြင္း ျဖစ္ေန သည္အတြက္ ကာလစည္းကန္႔သတ္ ဥပေဒအရ ျပန္လည္ေပးေဆာင္ရန္ မျဖစ္ ႏိုင္ေတာ့ဟု လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရး မႉး ဦးစိန္လင္းက ေျပာသည္။
“၁၉၃၆ အခေၾကးေငြေပးေရး ဥပေဒကို ၂၀၁၆ ဥပေဒနဲ႔ အစားထိုး လိုက္ေတာ့ သူတို႔ေတာင္းဆိုတာေတြ ေပးလို႔ မရေတာ့ဘူး”ဟု ၎က ဆိုသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အခေၾကးေငြေပးေရး ဥပေဒအရ အလုပ္သမားက ေတာင္းဆို ေသာ္လည္း အလုပ္ရွင္က ေျဖရွင္းေဆာင္ ႐ြက္ေပးျခင္းမရွိပါက ထုတ္ယူျဖတ္ ေတာက္သည့္ေန႔ (သို႔မဟုတ္) ေပးေခ် ရန္ ပ်က္ကြက္သည့္ေန႔မွ ၆ လအတြင္း စစ္ေဆးေရးအရာရွိထံ ေျဖရွင္းေဆာင္ ႐ြက္ေပးရန္ တင္ျပႏိုင္သည္ဟု ပါရွိ ေၾကာင္း လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမႉး က ေျပာျပသည္။

ယင္းသို႔ေက်ာ္လြန္ၿပီးမွ ေတာင္း ဆိုေသာ လုပ္အားခမ်ားကို ေတာင္းဆို ေပးရန္ အက်ဳံးဝင္ျခင္း မရွိေတာ့ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။
ဦးဖိုးေပါက္မွာ ၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ရက္က တာဝန္မွရပ္နားခံရၿပီး ၂၀၁၈ ဇြန္လ ၂၆ ရက္တြင္ တိုင္ၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ကာ ၆ လျပည့္ရန္ ၄ ရက္လိုေန ေသးသျဖင့္ ယင္းဥပေဒအရ ၎တို႔ ႏွစ္ဦးစလုံး၏ တိုင္တန္းမႈ အႀကဳံးဝင္မႈ ရွိေနေသးေၾကာင္း ကာယကံရွင္တို႔က ဆိုသည္။
“မေပးလည္းကိစၥမရွိဘူး အထက္ ကို ဆက္တိုင္ရမယ့္ ကိစၥေတြအမ်ားႀကီး ရွိေသးတယ္ဆိုတာ ေျပာခဲ့တယ္”ဟု ဦးတင္စိုးက ဆိုသည္။
ခ႐ိုင္အလုပ္သမား ဥပေဒစစ္ေဆး ေရး အရာရွိမွ ဇြန္လ ၂၈ ရက္က လာ ေရာက္ၿပီး ဝန္ထမ္း ႏွစ္ဦးတိုင္ထားသည့္ အခ်က္အလက္ မွန္ကန္ေၾကာင္း ကုမၸဏီ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္း ႏွစ္ဦးတို႔ အား လက္မွတ္ေရးထိုးေစခဲ့ေၾကာင္း အေဆာင္ေကာင္းကုမၸဏီ၏ ဒါ႐ိုက္တာ ဦးျမင့္သူက ေျပာသည္။

ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ကုမၸဏီ ၏ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ထံ ၫြန္ၾကား ခ်က္ေတာင္းၿပီး အေၾကာင္းျပန္မည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း ဦးျမင့္သူက ဆိုသည္။
“ညြွန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္က ဥပေဒ အတိုင္း ေပးရမယ္လို႔ ဆုံးျဖတ္ရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း ေပးသြားဖို႔ရွိတယ္”ဟု ၎က ေျပာသည္။