မူးယစ္ေဆးပညာေပးႏွင့္ ကေလး သူငယ္ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ APP ေရးဆြဲ

0
20

တနသၤာရီတိုင္းအတြင္း လူမႈေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ကလ်ာဏမိတၱေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ဦးေဆာင္ ၿပီး မူးယစ္ေဆးအသိပညာေပးႏွင့္ ကေလး သူငယ္ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ မိုဘိုင္း ဗဏဏ ႏွစ္ခု ေရးဆြဲလ်က္ရွိေၾကာင္း ေဖာင္ေဒးရွင္း ဥကၠ႒ ဦးေအာင္သူရလင္း က ေျပာသည္။

မူးယစ္ေဆး အသိပညာေပးAPP တြင္ မူးယစ္ေဆးဝါး၏ ဆိုးက်ိဳး အသိ ပညာေပး၊ ကုသရမည့္ေနရာ လမ္းၫႊန္၊ လူငယ္မ်ားႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးက႑တို႔ ပါဝင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေအာင္သူရလင္း က ေျပာသည္။
ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ APP တြင္ သက္ငယ္မုဒိမ္း ျဖစ္ပြား ရျခင္းအေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ကေလး သူငယ္အခြင့္အေရး အခ်က္အလက္မ်ား၊ ကေလးသူငယ္ဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား စသည္တို႔ ပါဝင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ က ေျပာသည္။

“ဒီAPP ကို ၾကည့္ၿပီး ေဆးသုံးစြဲ ေနတဲ့ လူငယ္ေတြ ေဆးျဖတ္ခ်င္ရင္ ဘယ္ဌာနေတြကို ဆက္သြယ္ရမလဲ ဆိုတာ ဆယ္သြယ္ရမယ့္ နည္းလမ္းတစ္ ခု ရလာလိမ့္မယ္လို႔ ထင္တယ္”ဟု ၎က ဆိုသည္။
ယင္း APP ႏွစ္ခုကို တိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႕၊ တိုင္းလူမႈဝန္ထမ္း ဦးစီးဌာနတို႔၏ အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္ (ထားဝယ္) ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားက ေရးဆြဲမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ မူၾကမ္းေရးဆြဲ ၿပီးစီး ေနၿပီး ကလ်ာဏမိတၱေဖာင္ေဒးရွင္း၏ မိတ္ဖက္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အကူအညီျဖင့္ လာမည့္ ဇူလိုင္လတြင္ ျပည္သူမ်ားအၾကား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေရာက္ရွိေစရန္ ျဖန္႔ေဝမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။
ထားဝယ္တြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လက ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ (ထားဝယ္) ေက်ာင္းသားမ်ား ေရးဆြဲ သည့္ ထားဝယ္ ခရီးသြားလမ္းၫႊန္ APP ႏွင့္ စက္တင္ဘာလတြင္ လူငယ္ တစ္ဦး ေရးဆြဲသည့္ ထားဝယ္လမ္းၫႊန္APP တို႔ ထြက္ရွိခဲ့ဖူးသည္။