ပ်ားရည္သုပ္ထားေသာ တုတ္ေခ်ာင္းမ်ား

ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ လူေနမႈဘ၀ျမႇင့္ တင့္ေရး၊ ၿမိဳ႕ျပေက်းလက္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေရး စသျဖင့္ ေခါင္းစီးအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းႀကီးမ်ား တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ဝင္ေရာက္လာေနသည္။
စီမံကိန္းမ်ား ဝင္ေရာက္လာပါက စီမံကိန္းလုပ္ကြက္အတြင္းရွိ ေက်း႐ြာေန ျပည္သူမ်ား၏ စံေပ်ာ္ရာ တဲအိမ္ကေလး မ်ား၊ ဝမ္းစာေရးအတြက္ က်က္စားရာ လုပ္ငန္းခြင္မ်ား ဘုံေပ်ာက္ခဲ့ရသည္။

ကမ္းသာယာ
တစ္ခ်ိန္က ၿမိတ္ၿမိဳ႕ ကလြင္ေက်း ႐ြာအုပ္စုရွိ ေယာႀကီး၀ျမစ္ကမ္းနံေဘးက ကမ္းသာယာေက်း႐ြာ (ေဒသအေခၚ ေခ်ာင္းတခင္း)တြင္ ေဂြးေဖာင္(ငပိ)လုပ္ ငန္းထြန္းကားခဲ့သည္။ အိမ္ေျခ ၄၀ နီး ပါးခန္႔ရွိ ကမ္းသာယာေက်း႐ြာသို႔ ၂၀၁၄ -၂၀၁၅ ခုႏွစ္က ၿမိတ္စီးပြားေရးဇုန္စီမံ ကိန္းႀကီး ဝင္ေရာက္လာခဲ့သည္။ စီမံ ကိန္းဧရိယာအတြင္းရွိ ကမ္းသာယာ ေက်း႐ြာေနအိမ္မ်ားအတြက္ အစားထိုး တိုက္ခန္းမ်ားကို အခမဲ့ေဆာက္လုပ္ေပး ၿပီး ေဂြးေဖာင္လုပ္ငန္းခြင္ေနရာမ်ားကို အစားထိုးေနရာခ်ေပးမည္ဟု စီမံကိန္း တာဝန္ရွိသူမ်ားက ႐ြာသားမ်ားအား ကတိက ဝတ္ျပဳခဲ့သည္။

ကတိျပဳထားသည့္အတိုင္း မူလေန ထိုင္ရာအိမ္မ်ားမွ ေပ၁၈ _ေပ၃၀ ေျမ ကြက္ေပၚရွိ အစားထိုး လုံးခ်င္းတိုက္ခန္း ေပၚသို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေပးခဲ့ၾကသည္။
သို႔ေသာ္ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ လုပ္ငန္း ခြင္ေနရာမ်ား ဗလာနတၳိ။ ေဂြးေဖာင္လုပ္ ငန္းမ်ား ကပ္ေဘးဆိုက္ခဲ့ရသည္။
လုံးခ်င္းတိုက္ခန္းႏွင့္ ေဂြးေဖာင္ လုပ္ငန္းခြင္ အလွမ္းေဝးကြာရျခင္း၊ လုပ္ ငန္းခြင္ေနရာမ်ား မရွိေတာ့ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ယခင္က ႐ြာလုံးကၽြတ္နီးပါး ေဂြးေဖာင္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ ေက်း႐ြာေလး တြင္ ယခုေတာ့ ေဖာင္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ သူ ၁၀ ဂဏန္းပင္ မျပည့္။ ကာလ ေပါက္ ေဈးႏႈန္း က်ပ္ ၁၅၀ သိန္းဝန္း က်င္ရွိ လုံးခ်င္းတိုက္ခန္းမ်ားအား ေရာင္းခ်ၿပီး ေရၾကည္ရာျမက္ႏုရာသို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕သူတစ္ခ်ိဳ႕ရွိေနတာကို လုံးခ်င္းတိုက္ခန္းေရွ႕ရွိ “အိမ္ေရာင္း မည္”ဟု ဆိုင္းဘုတ္တခ်ိဳ႕က သက္ေသ တည္ေနေပသည္။
ထို႔ျပင္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြင္မ်ား တြင္ ေက်း႐ြာသားမ်ားအတြက္ အလုပ္ အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပး မည္ဟု စီမံကိန္းတာဝန္ရွိသူတို႔က ဆို ထားေသးသည္။

“ကမ္းသာယာ႐ြာသားေတြကို ေရွ႕ဦးထိပ္မွာထားေတာ့ ပန္းရံ ျဖစ္သြား ၿပီ”ဟု လုံးခ်င္းတိုက္ခန္းေပၚသို႔ ေျပာင္း ေ႐ႊ႕ေနထိုင္ခဲ့သူ ေဒၚေ႐ြမိုးက ညည္းၫူ ခဲ့သည္။
႐ြာသားမ်ားအား စီမံကိန္းလုပ္ငန္း တို႔တြင္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ခ်ေပးထားသည့္ အျမႇင့္ဆုံးေနရာမွာ ပန္း ရန္လုပ္ငန္းျဖစ္သည္ကို ေဒၚေ႐ႊမိုးက ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္သည္။
ေဂြးေဖာင္လုပ္ငန္းသည္ ျမစ္ကမ္း ေခ်ာင္းကမ္းစပ္တြင္ ေဂြးေကာင္မ်ားကို ေနလွန္းရမည့္ ၾကပ္တန္းမ်ား (ဝါးျခမ္း စင္မ်ား)ရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းၾကပ္တန္း မ်ားႏွင့္ လူေနအိမ္တို႔မွာ တစပ္တည္း ရွိေနရသည့္ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခု ျဖစ္သည္။
ယခုေတာ့ ကမ္းသာယာေက်း႐ြာက ေဂြးေဖာင္လုပ္ငန္းမ်ား ေမွးမွိန္ခဲ့ရသည္။

“ေဖာင္တန္ေၾကးေတြ နစ္နာေၾကး ေတြေပးမယ္လို႔ေျပာထားတာ အခုေတာ့ သတိရေတာ့မယ္ မထင္ပါဘူး”ဟု ေန အိမ္ ၈ ေဆာင္ခန္႔ရွိစဥ္ကတည္းက ကမ္း သာယာေက်း႐ြာတြင္ လာေရာက္အေျခခ် ခဲ့သူ ဦးၫႊန္႔ဆန္းက ရင္ဖြင့္ခဲ့သည္။ တစ္ခ်ိန္က ေယာႀကီး၀ျမစ္ကို မွီခိုၿပီး ေဂြးေဖာင္(ဝါးျဖင့္ျပဳလုပ္ၿပီး ေဂြးေကာင္ မ်ားအား ဖမ္းဆီးသည့္ေဖာင္) အေရအ တြက္မွာ ၁၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ရွိခဲ့ရာ ယခုအခ်ိန္ တြင္ ေဖာင္ေရ ၃၀ ေက်ာ္ခန္႔သာရွိေတာ့ ေၾကာင္း ဦးၫႊန္႔ဆန္းက ဆိုသည္။
ထို႔ျပင္ လက္ရွိေဂြးလွန္းေနသည့္ ေယာႀကီး၀ျမစ္ကမ္းေဘးတစ္ေနရာရွိ ၾကပ္တန္းမွာ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းအတြက္ဟု ဆိုကာ ၿပီးခဲ့သည့္ရက္ပိုင္းအတြင္းက ၿဖိဳ ဖ်က္ခံရေၾကာင္း ဦးၫႊန္႔ဆန္းက ေျပာဆို ခဲ့သည္။
ငါးပိႀကိဳက္သူမ်ားကေတာ့ ယခုကဲ့ သို႔သတင္းကို ၾကားခ်င္မည္မဟုတ္။

ေတာထြင္ႀကီး
ကမ္းသာယာေက်း႐ြာနည္းတူ စီမံ ကိန္းႀကီးတစ္ခု ဝင္ေရာက္ဖြယ္ရွိေနသည့္ ေနရာမွာ ကမ္းသာယာေက်း႐ြာႏွင့္ ေယာ ႀကီး၀ျမစ္တစ္ဘက္ကမ္း မ်က္ေစာင္းထိုး သာသာေလးရွိ ပင္လယ္ေရမ်ား ဝန္းရံ ထားၿပီး အိမ္ေျခ ၁၀၀ နီးပါးခန္႔ရွိ ေတာ ထြင္ႀကီးေက်း႐ြာ။
ေက်း႐ြာေပၚသို႔ ဝင္ေရာက္လာမည့္ စီမံကိန္းမွာ မည္သည့္စီးပြားေရးဇုန္မွန္း အတိအက်ေျပာဆိုႏိုင္ျခင္းမရွိဘဲ လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားအခ်ိဳ႕တို႔က လႊတ္ေတာ္ မွခြင့္ယူကာ ေတာထြင္ႀကီးေက်း႐ြာသား မ်ားႏွင့္ ေမလ ၂၈ ရက္က သြားေရာက္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ၾကသည္။ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုးပိုင္ေဌး၏အဆိုအရ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနမည့္ စီမံကိန္း တစ္ခု ျဖစ္ဖြယ္ရွိေနသည္။
ေက်း႐ြာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေတြ စာ သင္ေက်ာင္းေတြ ျမစ္ကူးလမ္းတံတားေတြ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာမည္ကို လက္ခံမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း မ်က္စိေရွ႕တြင္ ျမင္ေတြ႕ ခဲ့ရသည့္ ကမ္းသာယာေက်း႐ြာကေပး သည့္သင္ခန္းစာမွာ ေတာထြင္ႀကီး႐ြာ သားမ်ားအဖို႔ ရင္ထဲကိန္းေအာင္းေနၾက သည္။

အဆိုပါ ကမ္းသာယာေက်း႐ြာႏွင့္ ေတာထြင္ႀကီးေက်း႐ြာတို႔သည္ ေဂြးေဖာင္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူတခ်ိဳ႕မွ လုပ္ငန္း ခြင္ေနရာတစ္ခုအျဖစ္ အေျခခ်ေနထိုင္ လာရာမွ အိမ္ေျခမ်ားတိုးပြားလာရသည့္ ေက်း႐ြာတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။
“ဒီမွာလာေနတာ ၁၀ ႏွစ္ခန္႔ရွိၿပီ စၿပီးေနတုန္းက အိမ္ေျခ ၄၀ ေက်ာ္ ေလာက္ပဲရွိတာ ေျမက မဝယ္ရဘူး။ အိမ္ယာကြက္ငယ္ေတြခ်ေပးတယ္ အဲသည္တုန္းက ေငြမေပးရဘူး”ဟု ေတာထြင္ႀကီး ႐ြာက ေဒၚခ်စ္ေအးက ေျပာသည္။
ယင္းကဲ့သို႔ အေျခအေနမ်ိဳးတို႔ျဖင့္ ကမ္းသာယာႏွင့္ ေတာထြင္ႀကီးေက်း႐ြာ တို႔တြင္ အိမ္ေျခမ်ား တစ္စတစ္စတိုးပြား လာခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ေတာထြင္ႀကီး ေက်း႐ြာတြင္ စီမံကိန္းတစ္ခုဝင္ေရာက္ဖြယ္ရွိေသာ္လည္း မည္သည့္စီမံကိန္း ဆိုသည္ကို ႐ြာသားမ်ား မသိရေသး။လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကလည္း မည္သည့္ စီမံကိန္းဆိုသည္ကို ေျပာဆို ႏိုင္ျခင္း မရွိေသး။ (စီမံကိန္း)ရင္းႏွီးျမဳ§ပ္ ႏွံမႈမ်ား ဝင္ရာက္လာမည္ဆိုပါက ႀကိဳ တင္ျပင္သည့္အေနျဖင့္ ေဒသခံျပည္သူ မ်ား၏ နစ္နာမႈမ်ား မရွိေစရန္ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလွမ္းမ်ား ရရွိေစရန္အတြက္ ႐ြာသားမ်ားႏွင့္ သြား ေရာက္ေတြ႕ဆုံရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႕လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုးပိုင္ေဌးက ေျပာျပသည္။

ကမ္းသာယာေက်း႐ြာတြင္ စီပြား ေရးဇုန္ စတင္ဝင္ေရာက္စဥ္က တည္ ေဆာက္မည့္ ဆိပ္ကမ္းဇုန္မ်ား၊ အိမ္ ယာမ်ား၊ အပန္းေျဖဥယ်ာဥ္မ်ားကို မည္ ကဲ့သို႔ဖန္တီးမည္ကို အမ်ားႀကီးခ်ျပခဲ့ ေသာ္လည္း စီမံကိန္းအား လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ေျမယာ မ်ားကို အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ၿပီး အက်ိဳး အျမတ္ရွာသူမ်ားႏွင့္ ႀကဳံခဲ့ရေၾကာင္း ဦးစိုးပိုင္ေဌးက ဆိုသည္။
ယင္းအတြက္ေၾကာင့္ စီမံကိန္းလုပ္ ကိုင္သူတို႔၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ သတ္ မွတ္ထားသည့္ ေငြေၾကးအတိုင္းအတာ တစ္ခုမွာ ေျမယာထဲတို႔တြင္ ဝင္ေရာက္မႈ မ်ားျပားခဲ့ရာ ယခင္က ခ်ျပခဲ့သည့္ လုပ္ ငန္းမ်ားကို လုပ္ခြင့္မရလိုက္ျခင္း (လုပ္ ငန္းေႏွာင့္ေႏွး ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ားျဖစ္ရျခင္း)တို႔မွာ သင္ခန္းစာယူရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးစိုးပိုင္ေဌးက ေထာက္ျပခဲ့သည္။

ကမ္းသာယာကေပးသည့္ သင္ခန္း စာကို အတုယူၿပီး ေတာထြင္ႀကီးေက်း ႐ြာသားမ်ားဘက္မွ မားမားမတ္မတ္ ရပ္တည္ေပးမည္ဟု ဆိုရမည္ေလာ။ သို႔ ေသာ္ စီမံကိန္းအတြက္ လႊတ္ေတာ္မွ ခြင့္ယူၿပီး ေက်း႐ြာသားမ်ားႏွင့္ သြား ေရာက္ေတြ႕ဆုံျခင္းသည္ ပြင့္လင္းျမင္ သာမႈ အားနည္းေနေၾကာင္း ေဒသခံႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းတို႔အၾကား ေဝ ဖန္ေျပာဆိုမႈမ်ား ရွိေနခဲ့သည္။
အိမ္ေျခ ၁၀၀ ဝန္းက်င္ခန္႔ႏွင့္ ေျမ ၂၀၀၀ ဧကဝန္းက်င္ရွိ ေတာထြင္ႀကီး ေက်း႐ြာသို႔ ဝင္ေရာက္လာမည့္ စီမံကိန္း အတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္သူမွာ ေက်း ႐ြာသားမ်ား၏ ေျပာျပခ်က္အရ ေဒသ ခံလုပ္ငန္းရွင္ ျဖစ္ဖြယ္ရွိေနေပသည္။
မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမႈ ကမ္းသာ ယာေက်း႐ြာသားေတြ မူလေနထိုင္ရာမွ တိုက္ခန္းေပၚသို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ခဲ့သလို ေတာထြင္ႀကီးေက်း႐ြာသားေတြလည္း တိုက္ခန္းေပၚသို႔ ရႏိုင္ဖြယ္ရွိေနသည္။

ထို႔အတူပင္ ေဂြးေဖာင္လုပ္ငန္းခြင္ မ်ား ဘုံေပ်ာက္ခဲ့ရသည့္ ကမ္းသာယာ ေက်း႐ြာသားနည္းတူ ေတာထြင္ႀကီး ေက်း႐ြာကေရာ ဘုံေပ်ာက္ရမည့္ အေျခ အေန။ ေဂြးေဖာင္လုင္ငန္းဆိုသည္မွာ ႏွစ္စဥ္ တန္ေဆာင္မုန္းလမွ ကဆုန္လ အထိ တစ္လလၽွင္ ၂ ဖ်ား၊ တစ္ဖ်ားတြင္ ၁၅ ရက္၊ ၁၅ ရက္တြင္ ၇ ရက္ ၈ ရက္ ခန္႔သာ အလုပ္လုပ္ရသည့္ ေရလုပ္ငန္း တစ္ခုျဖစ္ေပသည္။ ယင္းလုပ္ငန္းမွ ေဂြးေဖာင္အေရအတြက္ အနည္းအမ်ား အလိုက္ ႏွစ္စဥ္အမ်ားဆုံး ေငြသိန္းရာဂဏန္း အထိ ဝင္ေငြရွိၿပီး မိသားစုတစ္ခုအတြက္ လုံေလာက္သည့္ ပမာဏအတိုင္းအတာ တစ္ခုအထိ ရရွိေနသည့္လုပ္ငန္းကို လက္လႊတ္မခံခ်င္လို။
ေယာႀကီး၀ျမစ္သည္ ၎တို႔အ တြက္ ေငြပေဒသာပင္။

စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား ဝင္ေရာက္ လာပါက ေက်း႐ြာအတြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ လာမည္ကို လက္ခံေသာ္လည္း ေဂြးေဖာင္ (ငပိ) လုပ္ငန္းအား ထိခိုက္႐ႈံးဆုံးမႈကို လိုလာမႈမရွိေၾကာင္း ေတာထြင္ႀကီးေက်း ႐ြာသားအခ်ိဳ႕က ဆိုၾကသည္။
လက္ရွိလုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္ ေဂြး ေဖာင္လုပ္ငန္းခြင္ပုံစံအတိုင္း သတ္မွတ္ ေနရာတစ္ခုခု ဒါမွမဟုတ္ အျခားတစ္ ေနရာတို႔တြင္ သတ္မွတ္ေပးၿပီး လုပ္ကိုင္ စားေသာက္ခြင့္ေပးမည္ဆိုပါက ႐ြာသား မ်ားအတြက္ အဆင္ေျပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတာထြင္ႀကီးေက်း႐ြာတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ နီးပါးခန္႔ ေနထိုင္ခဲ့သူ ေဒၚေထြးရီက ေျပာျပသည္။

“စီးပြားေရးက ဘာမွမရွိဘူး ေဖာင္ နဲ႔ တံငါလုပ္ငန္းပဲရွိတာ၊ ေဖာင္မလုပ္ရရင္ ဒီ႐ြာကလူေတြ ဘာအလုပ္မွ မရွိဘူးရွင္၊ ဒီအလုပ္မရွိရင္ လူေတြလည္း ေလၽွာက္ ေရာက္ကုန္မယ္”ဟု ႐ိုးေအးဟန္ရွိသည့္ ေတာထြင္ႀကီး႐ြာက ေဒၚခ်စ္ေအးက ေျပာသည္။
စီမံကိန္းဝင္ေရာက္မည္ဆိုပါက ေက်း႐ြာေနျပည္သူမ်ား၏ ေျမယာမ်ား၊ လုပ္ငန္းခြင္မ်ား ဆုံး႐ႈံးမႈမရွိရေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးမည္ကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္တို႔က ေျပာဆိုထားခဲ့သည္။
ဟုတ္သည္ရွိ မဟုတ္သည္ရွိ က်ပ္ သိန္း ၁၅၀ ဝန္းက်င္ခန္႔ရွိ လုံးခ်င္းတိုက္ ခန္းေပၚသို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ခဲ့ရသည့္ ကမ္း သာယာ႐ြာေက်း႐ြာက ေဒၚေ႐ႊမိုးကေတာ့ “တုတ္မွာ ပ်ားသုတ္ၿပီး ေပးစုပ္ခံရတယ္” ဟု ဆိုသည္။
တုတ္ေခ်ာင္းတစ္ေခ်ာင္းတြင္ ခ်ိဳ ၿမိန္ေသာပ်ားရည္ကို လိမ္းသုတ္ထားၿပီး အ ခ်ိန္တစ္ခဏတာအတြင္း ပ်ားရည္ကုန္ သြားၿပီး အငတ္ေဘးဆိုက္ခဲ့သည္ကို ဆို လိုျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

အတိတ္သည္ သင္ခန္းစာယူစရာ ျဖစ္ပါသည္။ ယူတတ္မွလည္း ရပါသည္။ ကမ္းသာယာကို ပ်ားရည္သုတ္တုတ္ ေခ်ာင္းမ်ားေပးခဲ့သည့္အျဖစ္မ်ိဳး ေတာ ထြင္ႀကီးတြင္ ထပ္ျဖစ္မည္ကို မည္သူမၽွ လိုလားမည္မဟုတ္ေပ။ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ေက်း႐ြာသူေက်း႐ြာသားမ်ား၊ သက္ဆိုင္ သူမ်ား ဆင္ျခင္ဥာဏ္ႀကီးစြာျဖင့္ လုပ္ကိုင္ ဆုံးျဖတ္ၾကမည္ဟု ယုံၾကည္ပါသည္။

Related Posts