ဆီအုန္းစိုက္ပ်ိဳးေျမဧရိယာမ်ားအတြင္း က်ဴးေက်ာ္သူမ်ားကို တရားစြဲရန္ စာထုတ္

0
14

ေကာ့ေသာင္းခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ဆီ အုန္းစိုက္ပ်ိဳးထားသည့္ ေျမဧရိယာမ်ား အတြင္း က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္၊ ေနထိုင္သူမ်ားကို ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္း ဥပေဒ၊ လယ္ယာေျမဥပေဒမ်ားျဖင့္ တရားစြဲရန္ ေကာ့ေသာင္းခ႐ိုင္ စိုက္ပ်ိဳေရးဦးစီးဌာနမွ ဆီအုန္းကုမၸဏီမ်ားထံ ၫႊန္ၾကားစာ တစ္ေစာင္ကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၈ ရက္က ေပးပို႔ခဲ့သည္။
ဆီအုန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈ အမ်ားဆုံးေဆာင္ ႐ြက္ေနသည့္ ယုဇန၊ အဏၰဝါထြန္း၊ ဒဂုံ တင္းဘား၊ ေတာင္ဒဂုံ၊ ေ႐ႊဆီအုန္းႏွင့္ ပိုေကာင္းဆီကုမၸဏီမ်ားထံ အဆိုပါ ၫႊန္ၾကား စာမ်ားေပးပို႔ခဲ့ေၾကာင္း ခ႐ိုင္စိုက္ပ်ိးေရး ဦးစီးဌာနခ႐ိုင္ဦးစီးမႉး ဦးသိန္းစိုးက ေျပာသည္။

ဆီအုန္းစိုက္ေျမဧရိယာမ်ားအတြင္း ေဒသခံမ်ား က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္မႈ မရွိေစ ေရး ၾကပ္မတ္ထိန္းသိမ္းေဆာင္႐ြက္ေပး ရန္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအ ဖြဲ႕၏ လမ္းၫႊန္မႈျဖင့္ ေကာ့ေသာင္းခ႐ိုင္ ေထြအုပ္႐ုံးက ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၃ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနထံ ထပ္ ဆင့္ၫႊန္ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။
“ၾကပ္မတ္ဖို႔ဆိုတာက က်ဴးေက်ာ္ သူတစ္ဦးခ်င္းစီကို လိုက္ေျပာဖို႔က မျဖစ္ ႏိုင္ဘူး၊ အဓိက ဆီအုန္းစိုက္ပ်ိဳး ေျမဧရိယာ အတြင္းမွာ က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္မူေတြ မရွိ ဖို႔ဆိုရင္ တရားဥပေဒနဲ႔အညီ တရားစြဲဆို ေဆာင္႐ြက္မွပဲ ရမယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီစာကို ထုတ္တာ”ဟု ခ႐ိုင္စိုက္ပ်ိဳးေရး ဦးစီးမႉး ဦးသိန္းစိုးက ဆိုသည္။

ဆီအုန္းကုမၸဏီမ်ား၏ လုပ္ကိုင္ ခြင့္ရ ေျမဧရိယာအတြင္း ေဒသခံမ်ား က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္မႈမ်ား ရွိ ေနသည့္အတြက္ ေျမယာတည္ဆဲဥပေဒ အရ တရားစြဲဆိုႏိုင္ေၾကာင္း ခ႐ိုင္အုပ္ ခ်ဳပ္ေရးမႉး ဦးေနဦးက ဆိုသည္။
“သူမ်ားပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့ ေျမဧရိယာ ထဲကို ဥပေဒမဲ့မက်ဴးေက်ာ္ေစခ်င္တဲ့ သေဘာ၊ ျပည္သူလူထုကိုလည္း ဥပ ေဒနဲ႔အညီ ျဖစ္ေစခ်င္တဲ့သေဘာပါ”ဟု ၎က ဆိုသည္။

ဆီအုန္းကုမၸဏီမ်ားဘက္ကလည္း ၄ ႏွစ္အတြင္း အမွန္တကယ္အေကာင္ အထည္မေဖာ္ဘဲ ပစ္ထားသည့္ ေျမလြတ္ ေျမ႐ိုင္းမ်ား၊ မစိုက္ႏိုင္သည့္ ေျမလြတ္ ေျမ႐ိုင္းမ်ားကို ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ေပးရ မည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္းမ်ား ကို ႏိုင္ငံသားတိုင္းဥပေဒႏွင့္အညီ ေလၽွာက္ ထားႏိုင္သည္ဟု ဦးေနဦးကဆိုသည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ကတည္းက ဒဂုံတင္းဘားဆီအုန္း ကုမၸဏီလုပ္ပိုင္ ခြင့္ရသည္ဆိုသည့္ ဧရိယာအတြင္း ဝင္ ေရာက္လုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ ဦးေဇာ္မင္းထြန္း ကမူ “ကၽြန္ေတာ္တို႔ လက္ရွိအေျခအ ေနကဆုတ္လဲစူး၊ စားလည္း႐ူးဘ၀ျဖစ္ ေနတယ္”ဟု ဆိုသည္။

ဒဂုံတင္းဘားကုမၸဏီက ဆီအုန္း စိုက္ပ်ိဳးျခင္းမရွိသည့္ ေျမေနရာဧက ၅၀ ခန္႔တြင္ ကြမ္းပင္ႏွင့္ ေရာ္ဘာပင္မ်ား ဝင္ေရာက္ စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ ၿပီး ယင္းအခ်ိန္က မည္သူမၽွလာေရာက္ တားဟန္႔တားခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ဟု ဦးေဇာ္မင္း ထြန္းက ေျပာသည္။
အပင္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးေအာင္ျမင္သည့္ အခ်ိန္မွ မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးခံရျခင္း၊ ကုမၸဏီ ဘက္က အပင္မ်ားကို ႏႈတ္ခိုင္းျခင္း စ သည္တို႔ေၾကာင့္ ဆုံး႐ႈံးေနရၿပီး ၎တို႔ ကို ျပန္လည္လုပ္ကိုင္မည္ဆိုပါက လည္း တရားစြဲမည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္မႈကို ခံေနရသည္ဟု ၎က ဆိုသည္။

ဆီအုန္းကုမၸဏီအခ်ိဳ႕မွာ ေျမျပင္ တြင္ အမွန္တကယ္စိုက္ပ်ိဳးမႈမရွိျခင္း၊ ခြင့္ျပဳထားသည့္ ဆီအုန္းမစိုက္ဘဲ အျခား ႏွစ္ရွည္ပင္မ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးျခင္း စသည္ တို႔ရွိေနေၾကာင္း ေကာ့ေသာင္းခ႐ိုင္ ေျမယာကိစၥမ်ား အထူးစိစစ္ေရးေကာ္မ တီထံမွ သိရသည္။