ကမ္းေဝး ေရလုပ္သားမ်ား မဲေပးသည့္ရက္ႏွင့္ လြဲေခ်ာ္ႏိုင္

0
373

လာမည့္ ၂၀၁၅ အေထြေထြ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည့္ ႏိုဝင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ကမ္းေဝးေရလုပ္သားမ်ား ပင္လယ္ျပင္တြင္ ရွိေနမည္ျဖစ္၍ မဲေပး ခြင့္ လြဲေခ်ာ္ႏိုင္သည္ဟု ၿမိတ္ခ႐ိုင္ အတြင္းရွိ ကမ္းေဝးငါးဖမ္းေလွ အသိုင္း အဝိုင္းမွ သိရသည္။


ယခုႏွစ္ ဇြန္၊ ဇူလိုင္၊ ဩဂုတ္လ တို႔ကို ကမ္းေဝးငါးဖမ္းေလွ ၅၀ ရာခိုင္ ႏႈန္းကိုသာ ခြင့္ျပဳေပးထားသျဖင့္ စက္ တင္ဘာလမွ စၿပီး ကမ္းေဝး ငါးဖမ္း ေလွအားလုံး ျပန္လည္ လုပ္ကိုင္ ေနၾက ၿပီျဖစ္သည္။ ပင္လယ္ျပင္တြင္ ငါးဖမ္း ဆီး သည့္အခါ လခ်ီၾကာေလ့ရွိသည့္အတြက္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပသည့္ ရက္ႏွင့္ လႊဲေခ်ာ္မည္ဟု ငါးဖမ္းေလွ လုပ္ကိုင္ ေနသူ တစ္ခ်ိဳ႕က ေျပာသည္။
” လာမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ ေရ လုပ္သားေတြအေနနဲ႔ ႀကိဳတင္မဲ ေပးခြင့္ ရမွာ မဟုတ္ဘူး”  ဟု ၿမိတ္ခ႐ိုင္ ေ႐ြး ေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲမွ တာဝန္ရွိ သူတစ္ဦးက ေျပာသည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ တြင္ မဲေပးစဥ္အခါက ႀကိဳတင္မဲ ေပးၿပီးမွသာ ငါးဖမ္းထြက္ခြင့္ျပဳမည္ဟု ေျပာသျဖင့္ ႀကိဳတင္မဲ ေပးခဲ့ရဖူးသည္ဟု ကမ္းေဝး ေရလုပ္သားတစ္ခ်ိဳ႕ ေျပာျပ သည္။
” ေရလုပ္သားေတြ မဲေပးႏိုင္ေအာင္ ဘယ္လို စီစဥ္ေပးရမလဲဆိုတာ လက္ရွိ အခ်ိန္ထိ မဆုံးျဖတ္ရေသးပါဘူး သက္ ဆိုင္ရာ မဲေကာ္မရွင္ေတြက ၫႊန္ ၾကား တာမ်ိဳးလည္း မရွိပါဘူး” ဟု ကမ္းေဝး (ဝါးလတ္)ေလွ ပိုင္ရွင္တစ္ဦး က ေျပာသည္။
” မဲေတာ့ေပးခ်င္ပါတယ္၊ မဲစာရင္း လည္း ၾကည့္ၿပီးပါၿပီ၊ မဲေပးတဲ့ ေန႔က် ရင္ ပင္လယ္ထဲမွာပဲ ရွိေနမလား၊ ကမ္း ေပၚမွာပဲ ေရာက္ေနမလားဆိုတာ အတိ အက် မေျပာတတ္ေသးဘူး” ဟု ကမ္း ေဝးငါးကယ့္ေလွ တစ္စီးမွ ကၽြန္းစု ၿမိဳ႕နယ္ေနထိုင္သူ ေရလုပ္သား တစ္ဦး က ေျပာသည္။
ၿမိတ္ခ႐ိုင္အတြင္း ကမ္းေဝး ငါး ဖမ္းေလွအစီးေရ ၇၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ငါး ကယ့္ေလွတစ္စီးတြင္ ပ်မ္းမၽွ ေရ လုပ္ သား ၁၇ ဦးခန္႔ရွိၿပီး ဝါးလတ္ေလွ မ်ားတြင္ ၂၀ဝန္းက်င္ႏွင့္ ဝါးတန္း ေလွမ်ားတြင္ ေရလုပ္သား ၄၀ ဦး အထက္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။