ထား၀ယ္တြင္ ၀မ္းပ်က္၀မ္းေလွ်ာ ေရာဂါေၾကာင့္ ေသာက္ေရသန္႕ ၆ မ်ိဳးကုိ စစ္ေဆး

0
470

၀မ္းပ်က္၀မ္းေလွ်ာေရာဂါျဖစ္ပြားခဲ့ေသာေၾကာင့္ ထား၀ယ္ၿမိဳ႕ ၾကက္စားျပင္ရပ္ကြက္တြင္ ေသာက္သုံးေနေသာ ေသာက္ေရသန္႔ ၆ မ်ိဳးကုိ စစ္ေဆးရန္ ၿမိဳ႕နယ္ က်န္းမာေရး ဦးစီးဌာနသုိ႔ ေပးပုိ႔ထားေၾကာင္း ယင္းရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ေျပာၾကားသည္။

၀မ္းပ်က္၀မ္းေလွ်ာေရာဂါသည္ ေရေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားသည္ဟု က်န္းမာေရးဌာနက
အၾကမ္းျပင္းယူဆ၍  ေရာဂါအမ်ားဆုံးျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ၾကက္စားျပင္ရပ္ကြက္အတြင္း လာေရာက္ ေရာင္းခ်လွ်က္ရွိေသာ အထက္ပါ ေသာက္ေရသန္႕မ်ားကုိ စစ္ေဆးႏုိင္ရန္ ၂၀ လီတာ ေရသန္႔ဗူး ၆ လုံးကုိ ယခုလဆန္းက ေပးပုိ႔ခဲ့ေၾကာင္း ၾကက္စားျပင္ရပ္ ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေအာင္နုိင္ဦးကေျပာဆုိသည္။

ရပ္ကြက္အတြင္း ေနထုိင္သူအမ်ားစုသည္ ေရသန္႔ဗူးကုိသာ ၀ယ္ယူေသာက္သုံးသူ မ်ားျဖစ္၍ ထုိသုိ႔ ေပးပုိ႕ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ရွင္းျပသည္။

“ဘယ္ေရက ေသာက္သင့္ မသင့္က်န္းမာေရးဌာနက အေျဖထြက္လာရင္ေၾကညာေပးသြားမယ္”ဟု ဦးေအာင္ႏိုင္ဦး ကဆုိသည္။

၀မ္းပ်က္၀မ္းေလွ်ာေရာဂါျဖင့္ ထား၀ယ္အေထြေထြေရာဂါကုေဆးရုံ သုိ႔၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၂ မွ ၂၆ ရက္ေန႔အတြင္း တေန႔လွ်င္ ပ်မ္းမွ် ၁၀ ဦးမွ

၁၅ ဦးခန္႔ တက္ေရာက္လာၾကၿပီး ေရာဂါျဖစ္ပြား သူထက္၀က္ခန္႔မွာ ၾကက္စားျပင္ရပ္ကြက္မွ ျဖစ္ေၾကာင္း တနသၤာရီတုိင္းေဒသၾကီး က်န္းမာေရးဦးစီး ဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

က်န္းမာေရးဌာနသုိ႔ စစ္ေဆးရန္ေပးပုိ႔ထားေသာ ေရသန္႔ ၆ မ်ဳိးမွာ သမီးငယ္၊ ျမနဒီ၊ ROYAL၊ ပြင့္သစ္၊ ျမင္႔မိုရ္ဦး၊ ATD တံဆိပ္ ေသာက္ေရ ေရသန္႔မ်ားျဖစ္သည္ဟု ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးထံမွ သိရသည္။

ထား၀ယ္ျမစ္ကမ္းနဘးတြင္တည္ရွိေသာ ၾကက္စားျပင္ရပ္ကြက္အတြင္း သုံးေရကုိ ေရပုိက္ျဖင့္သြယ္တန္းကာ စည္ပင္သာယာေရးဌာနမွ လုပ္ငန္း ၁ ခု ႏွင့္ ပုဂၢဳိလ္မွ လုပ္ငန္း ၂ခုတုိ႔ျဖင့္ အသီးသီးျဖန္႕ေ၀ေနၿပီး ထား၀ယ္ၿမိဳ႕ အႏွံ႕လွည္႔လည္ေရာင္းခ်သည္႔ ေရကားမ်ားထံမွ ေရးမ်ား၀ယ္ယူကာ ထမင္းဟင္းခ်က္္ျပဳတ္

ျခင္း၊ တကုိယ္ေရသန္႔ရွင္းေရအတြက္ သုံးစဲြျခင္းတုိ႔ကုိ လုပ္ေဆာင္ေၾကာင္း  ရပ္ကြက္အတြင္းေန ထုိင္သူမ်ားက ေျပာဆုိသည္။

၀မ္းပ်က္၀မ္းေလွ်ာေရာဂါေၾကာင့္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ၾကက္စားျပင္ရပ္ကြက္မွ ၄၂ ဦး ေဆးရုံတက္ေရာက္ ကုသခဲ့ရေၾကာင္း ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရုံးထံမွ သိရသည္။