မဖမ္းဆီးရန္ တားျမစ္ထားသည့္ ေရေအာက္သတၱ၀ါမ်ား ေရလုပ္သားအခ်ိဳ႕ ဖမ္းဆီးေန

0
481

ျမန္မာႏုိင္ငံငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ မဖမ္းဆီးရန္တားျမစ္ထားသည္႔ ေရေအာက္သတၱ၀ါမ်ားကို ၿမိတ္ကြ်န္းစု ေရလုပ္သားအခ်ိဳ႕ တရားမ၀င္ဖမ္းဆီးမွဳရွိေနေၾကာင္း မ်က္ျမင္ေတြ႔ရွိသည့္ ၿမိတ္ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။

ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ငါးဦးစီးရုံုးမွ ဖမ္းဆီးျခင္းမျပဳရန္ တားျမစ္ထားသည့္ ေရေပၚ၊ ေရေအာက္သတၱ၀ါ
၁၂ မ်ိဳးထုတ္ျပန္ထားၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္လခန္႔က ၿမိတ္ၿမိဳ႕၊ေရပံုးနယ္ေျမ၊ သာေကတရပ္ကြက္မွ တံငါးေလွတစ္စီးက လင္းပိုင္ ၁၅ ေကာင္ကို ဖမ္းဆီး လာေၾကာင္း မ်က္ျမင္ေတြ႔ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။

“လင္းပိုင္ငါး ေတြကို ညဖက္ႀကီးတင္လာတာပါ။ လူတစ္ရပ္ေလာက္ရွိမယ္ထင္တယ္၊ စုစုေပါင္း ၁၅ ေကာင္ေလာက္ရွိတယ္။ အေသေတြႀကီးပါ ။ေတာင္း၀ယ္ေတာ႔ မေရာင္းဘူး အျခားသူေတြ မွာထားလို႔ပါတဲ့” ဟု မ်က္ျမင္ေတြ႔ရွိခဲ့သည့္ သာေကတရပ္ကြက္ေန  အသက္ ၃၀ အရြယ္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးကေျပာသည္။

အဆုိပါ  လင္းပိုင္ငါးမ်ားကို တရား၀င္ဖမ္းစီးျခင္းခြင္႔မျပဳထားေၾကာင္း ဖမ္းဆီးေနသည္မ်ား ေတြ႔ရွိပါက ဦးစီးရံုးသို႔ လာေရာက္အေၾကားၾကားႏုိင္ေၾကာင္း ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ ငါးဦးစီးရံုးမွ မွ ဦးစီးမွဴးက ရွင္းျပသည္။

ဖမ္းဆီးရန္ ခြင့္ျပဳထားျခင္းမရွိသည့္ ေရေပၚ၊ေရေအာက္ သတၱ၀ါ ၁၂ မ်ိဳးမွာ Crocodiles ၊ Sharks ၊ Ayayarwady Dolphine ၊ Porpoises ၊ Soft & HardCorals ၊ Salamenders ၊ Sea Horses စသည္တုိ႔ျဖစ္သည္။