လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့် 

0
31
လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့် 

၂၀၁၁ ခုနှစ် ကတည်းက ကမ္ဘာတစ်ဝန်း လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့် ကျဆင်းနေပါတယ်။