Dawei Watch TV/ နားရက်မရှိသော ကမ်းဝေရေလုပ်သားများ

ကိုဗစ်ဒုတိယလှိုင်းကာကွယ်ရေး စည်းကမ်းတင်းကြပ်ချက်များ

မြိတ်က ဝါလတ်ခေါ်ကမ်းဝေရေလုပ်သားတွေဟာ ပင်လယ်မှာရော ကမ်းမှာပါ နားရက်ဆိုတာ မရရှိကြပါဘူး။
အခုသစ်ရေးဆွဲနေတဲ့ မြန်မာပင်လယ်ပြင်ငါးလုပ်ငန်းဥပဒေမှာလည်း သူတို့အတွက် နားရက်ရမယ့် ပုဒ်မတွေကို မတွေ့ရပါဘူး။

Dawei Watch TV


သတင်းနှင့်ရိုက်ကူး
မင်းခန့်