အစားအေသာက္၊ ေဆး၀ါးႏွင့္ အလွကုန္ပစ္ၥည္းဆိုင္ရာ လူထုအသိ ပညာေပးျပပြဲတြင္ ငါးမုန္႔ လုပ္ငန္းအေၾကာင္း ျပသမည္

0
281

မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပမည့္ အစား အေသာက္၊ ေဆး၀ါး၊ ေဆးပစ္ၥည္းႏွင့္ အလွကုန္ပစ္ၥည္းဆိုင္ရာ လူထုအသိ ပညာေပးျပပြဲတြင္ တနသၤာရီတိုင္းအေန ျဖင့္ ငါးမုန္႔ျပဳလုပ္ပုံအဆင့္ဆင့္ကို သြား ေရာက္ျပသမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္း ေဒသႀကီး အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါး ကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာန(FDA)ထံမွ သိရ သည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္ စက္တင္ဘာလ ၂၀ ရက္ႏွင့္ ၂၁ ရက္ တို႔တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ အဆိုပါ အသိပညာ ေပးျပပြဲတြင္ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ အသီး သီးက ေဒသထြက္ ပစ္ၥည္းမ်ား အေၾကာင္း ကို ျပသမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ တနသၤာရီ တိုင္းအေနျဖင့္ ငါးမုန္႔လုပ္ငန္း ေဆာင္ ႐ြက္ပုံအဆင့္ဆင့္ကို ျပသမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း FDA ဌာန တိုင္းေဒသႀကီး ဦးစီးမွဴး ေဒၚေမသန္းႏိုင္က ဆိုသည္။

ဥပမာအေနျဖင့္ ဧရာ၀တီတိုင္းက ဆိုးေဆးကင္းစင္သည့္ ငါးပိလုပ္ငန္း အေၾကာင္း၊ မေကြးတိုင္းက ပဲဆီသန္႔ အေၾကာင္း စသည့္ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ အလိုက္ ျပသမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎င္းက ဆိုသည္။

“ေရပန္းစားေနတဲ့ ခရီးသြား လုပ္ငန္းကိုလည္း အေထာက္အကူျပဳတဲ့ ငါးမုန္႔လုပ္ငန္းရဲ႕ ေဆာင္႐ြက္ပုံ အဆင့္ဆင့္ အဲဒါေလးကို ေ႐ြးခ်ယ္လိုက္တယ္” ဟု ေဒၚေမသန္းႏိုင္က ေျပာသည္။

အဆိုပါ ငါးမုန္႔လုပ္ငန္းအျပင္ FDA  ဌာနက အသိပညာေပးလုပ္ေဆာင္ မႈမ်ား၊ ေစ်းကြက္ေထာက္လွမ္းမႈ မွတ္ တမ္းမ်ားကို ဗီႏိုင္း၊ ဓာတ္ပုံမ်ား ျဖင့္ ျပသမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎င္းက ဆိုသည္။

အစားအေသာက္ ေဆး၀ါး ေဆး ပစၥည္းႏွင့္ အလွကုန္ပစ္ၥည္းဆိုင္ရာ လူထုအသိပညာေပးျပပြဲတြင္ ျပခန္း ေပါင္း တစ္ရာေက်ာ္ ပါ၀င္ျပသမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ႏိုင္ငံပိုင္ MRTV  သတင္းဌာန တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

Dawei Watch

ကြော်ငြာဝန်ဆောင်မှု