စာသင္ေက်ာင္းႏွင့္ ရပ္ကြက္ေက်းရြာ မ်ား ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားအားကစား ကိရိယာလိုအပ္က ေလွ်ာက္ႏိုင္

0
272
ကိုဗစ် ဒုတိယ လှိုင်း သတိရှိပါ

စာသင္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ကိုယ္ကာယက်န္းမာ ေရးအတြက္ ျပင္ပသံုး ကိုယ္လက္လႈပ္ရွား အားကစားကိရိယာပစ္ၥည္းမ်ား လိုအပ္ပါက သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ အားကစားႏွင့္ ကာယပညာဦးစီးဌာနတြင္ ေလွ်ာက္ထား ႏိုင္ေၾကာင္း တိုင္းအားကစားႏွင့္ကာယပညာဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။

ယင္းအားကစားပစၥည္းကို ထားရွိ ရန္အတြက္ ေျမေနရာရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားအားကစား ပံုမွန္ျပဳလုပ္ ေနသူမ်ားရွိသည့္ စာသင္ေက်ာင္းႏွင့္ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာမ်ားကိုသာ ဦးစားေပး တပ္ဆင္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းအား/ ကာမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေမာင္ေမာင္ျမင့္က ေျပာသည္။

“လိုခ်င္တာတစ္ခုပဲရွိၿပီးေတာ့ ကစားဖို႔ လူလည္း မရွိ၊ တပ္ဖို႔ေနရာလည္း မရွိဘူး ဆိုရင္ အဆင္က မေျပျပန္ဘူး၊ အဲဒါေၾကာင့္ မို႔ လာေတာင္းတဲ့လူရွိရင္ ဘယ္မွာတပ္မွာ လဲဆိုတာ ေမးရတယ္၊ တပ္ၿပီးရင္ေကာ ကစားဖို႔ လူရွိမွာလားဆိုတာ ေမးရတယ္”ဟု ဦးေမာင္ေမာင္ျမင့္က ဆိုသည္။

ျပင္ပကိုယ္လက္လႈပ္ရွားအားကစားကိရိယာတစ္စံုလွ်င္ ေျခလႊဲ၍ရ သည့္ ကိရိယာတစ္ခု၊ လက္လႊဲ၍ရသည့္ ကိရိယာတစ္ခု၊ ခါးလွည့္၍ရသည့္ ကိရိယာတစ္ခု၊ လမ္းေလွ်ာက္၍ရသည့္ ကိရိယာတစ္ခု၊ ေျခေရာလက္ေရာလြဲ၍ရသည့္ ကိရိယာပစၥည္းတစ္ခု ပါ၀င္သည္ ဟု ဦးေမာင္ေမာင္ျမင့္က ေျပာသည္။

ယင္းကိရိယာတစ္စံုလွ်င္ က်ပ္ ၁၀ သိန္းခန္႔ တန္ဖိုးရွိေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

ယခုႏွစ္တြင္ ထား၀ယ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ရွိ စာသင္ေက်ာင္းအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအခ်ိဳ႕တြင္ ၇ စံုခန္႔ တပ္ဆင္ေပး ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေမာင္ေမာင္ျမင့္က ေျပာသည္။

ေတာင္းဆိုသူမ်ား၍ ပစၥည္းမလံု ေလာက္ေတာ့ပါက လာမည့္ႏွစ္တြင္ တပ္ဆင္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းအား/ ကာထံမွ သိရသည္။

Dawei Watch