၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ေဒါက္တာလဲ့လဲ့ေမာ္ ႐ံုးခ်ိန္း ထူးျခားခ်က္မ်ား

0
11000
ဓာတ္ပံု - ရဲထြဋ္

အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒျဖင့္ တရားစြဲခံထားရသည့္ တနသၤာရီ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ေဒါက္တာ လဲ့လဲ့ေမာ္ ႏွင့္ GGS ကုမၸဏီ တာ၀န္ရွိသူ သံုးဦးတို႔၏ အမႈ ၂၁ ႀကိမ္ေျမာက္ႏွင့္ ၂၂ ႀကိမ္ေျမာက္႐ံုးခ်ိန္းကို ဇူလိုင္လ ၂၂ ရက္ ႏွင့္ ၂၃ ရက္တို႔က စစ္ေဆးခဲ့သည္။

ယင္း႐ံုးခ်ိန္းႏွစ္ရက္အတြင္း ထူးျခား ခ်က္မ်ားကို ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

တနသၤာရီတိုင္းအစိုးရညႊန္မွဴးေဟာင္း ဦးသိန္းေအာင္ကို စစ္ေဆး

တနသၤာရီတိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕႐ံုးတြင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ခဲ့ဖူးသည့္ ဦးသိန္းေအာင္ကို တရားလိုျပ သက္ေသအျဖစ္ စစ္ေဆးခဲ့သည္။

၎ကို က်ပ္သိန္းေလးေထာင္ အသံုးျပဳခဲ့သည့္ ထား၀ယ္ေလယာဥ္ကြင္း ခ်ဳံရွင္းသည့္အမႈအတြက္ စစ္ေဆးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထား၀ယ္ေလယာဥ္ကြင္း ခ်ဳံရွင္း သည့္လုပ္ငန္းကို တင္ဒါေခၚယူခဲ့ျခင္း မရွိဘဲ F 22 ကုမၸဏီအား တိုင္းအစိုးရက တိုက္႐ိုက္ညႊန္ၾကားၿပီး လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပး ခဲ့သည္ကို သိရွိရေၾကာင္း ဦးသိန္းေအာင္ က တရားခြင္တြင္ ေျဖဆိုခဲ့သည္။

ထား၀ယ္ေလယာဥ္ကြင္းခ်ဳံရွင္းသည့္ လုပ္ငန္းအတြက္ အစိုးရႏွင့္ ကုမၸဏီ ၾကားခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္ စာခ်ဳပ္တြင္ ဦးသိန္းေအာင္က အသိသက္ေသအေန ျဖင့္ ေရးထိုးခဲ့ၿပီး ၎အေနျဖင့္ လက္မွတ္ မထိုးမီ စာခ်ဳပ္မူၾကမ္း ေရးသားျပဳစု ရာတြင္ မပါ၀င္ခဲ့ဟု ထြက္ဆိုခဲ့သည္။

၎သည္ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးသာ ျဖစ္သည့္အတြက္ ႐ံုးလုပ္ငန္းအဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႔ေစေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ရန္ သာ တာ၀န္ရွိၿပီ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ျဖင့္လုပ္ေဆာင္ခြင့္မရွိေၾကာင္း ေျဖဆိုခဲ့သည္။

တနသၤာရီတိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕၏ ၁/၂၀၁၇ အစည္းအေ၀းဆံုးျဖတ္ခ်က္ တြင္ ထား၀ယ္ေလယာဥ္ကြင္းျပဳျပင္ျခင္း၊ ခ်ံဳႏြယ္ရွင္းလင္းျခင္းႏွင့္ အုတ္ၿခံစည္း႐ိုး သံုးရပ္ကို လုပ္ေဆာင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ ေသာ္လည္း ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳမည့္ အေထြေထြပိုလွ်ံေငြ GRF က်ပ္သိန္းေလးေထာင္ကို အဘယ္ ေၾကာင့္ ခ်ံဳရွင္းသည့္လုပ္ငန္းတစ္ခုတည္း ကိုသာ အသံုးျပဳခဲ့သနည္းဟု အမႈကို စစ္ေဆးသည့္ တရားသူႀကီးက ေမးျမန္း ခဲ့ရာ ဦးသိန္းေအာင္က ၎အေနျဖင့္ မသိေၾကာင္း ေျဖဆိုခဲ့သည္။

ေဒါက္တာလဲ့လဲ့ေမာ္၏ အက်ိဳး ေဆာင္ေရွ႕ေနကမူ တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕ အစည္းအေ၀းတြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျပင္ ၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးဥပေဒခ်ဳပ္ တို႔ တက္ေရာက္ရၿပီး အစည္းအေ၀းတြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ တစ္ဦးတည္းဆႏၵျဖင့္ အာဏာရွင္ဆန္ ဆန္ဆံုးျဖတ္၍မရဘဲ အစည္းအေ၀းတက္ ေရာက္သူမ်ား၏ သေဘာတူခ်က္မ်ား အရ လုပ္ငန္းမ်ားကို ခြင့္ျပဳဆံုးျဖတ္ရ သည္ဆိုသည္မွာ မွန္ပါသလားဟု ေမးျမန္းခဲ့ရာ ဦးသိန္းေအာင္က မွန္ပါသည္ဟု ေျဖဆိုခဲ့သည္။

ဦးသိန္းေအာင္သည္ တိုင္းအစိုးရ အဖြဲ႕၏ ၁/၂၀၁၇ အစည္းအေ၀းတြင္ အခမ္းအနားမွဴးအျဖစ္ တာ၀န္ယူေဆာင္ ရြက္ခဲ့ေၾကာင္းလည္း ထြက္ဆိုခဲ့သည္။

ဦးသိန္းေအာင္သည္ တိုင္းအစိုးရ အဖြဲ႕႐ံုး ညႊန္ၾကားေရးမွဴးအျဖစ္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလ ၉ ရက္အထိ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္ ကယားျပည္နယ္၊ ေဘာလခဲခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴးအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လ်က္ ရွိသည္။

လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း  ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး(ၿငိမ္း) ဦးခင္ေမာင္၀င္းကို စစ္ေဆး

GGS ကုမၸဏီ၏ ဂက္စ္ဖိုးအေႂကြး က်န္ကိစၥႏွင့္ ပက္သက္၍ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ လွ်ပ္ စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမွ ဦး ေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး(ၿငိမ္း) ဦးခင္ေမာင္၀င္း ကိုလည္း တရားလိုျပသက္ေသျဖစ္ စစ္ေဆးခဲ့သည္။

GGS ကုမၸဏီအေနျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ အားထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသို႔ ဂက္စ္ဖိုး အေႂကြးက်န္ အျမန္ဆံုးေပးသြင္းရန္ အတြက္ တနသၤာရီတိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕ထံ သို႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ စာပို႔အေၾကာင္းၾကား ခဲ့ၿပီး တနသၤာရီတိုင္းအစိုးရ၊ GGS ကုမၸဏီတို႔ႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈ အခ်ိဳ႕ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ဦးခင္ေမာင္၀င္း က ေျပာသည္။

GGS ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ဂက္စ္ဖိုး အေႂကြးက်န္ေနေသာ္လည္း ဂက္စ္ျဖတ္ ေတာက္ျခင္း၊ အေႂကြးက်န္ပမာဏနည္း စဥ္ကတည္းက တရားဥပေဒအရ အေရးယူ ျခင္း စသည္တို႔ကို အဘယ္ေၾကာင့္ မလုပ္သနည္းဟု GGS ကုမၸဏီဘက္မွ အက်ိဳးေဆာင္ေရွ႕ေနတစ္ဦးက ေမးျမန္း ခဲ့ရာ ျပည္သူလူထု အခက္အခဲ မႀကံဳေတြ႕ ရန္ႏွင့္ ဂက္စ္ေၾကြးကို စီမံခန္႔ခြဲေရး နည္းလမ္းအရ ေတာင္းခံေနျခင္းေၾကာင့္ မလုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးခင္ေမာင္၀င္းက ေျဖဆိုခဲ့သည္။

GGS ကုမၸဏီမတိုင္မီ ထား၀ယ္ခ႐ိုင္ အတြက္ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ခြင့္ရခဲ့သည့္ APU (Adaman Power Utility) ကုမၸဏီလက္ထက္က ဂက္စ္ကိုG to G ႏႈန္းထား(အစိုးရအခ်င္းခ်င္း ေရာင္း ခ်သည့္ႏႈန္းထား) ျဖင့္ ၀ယ္ယူခြင့္ရခဲ့ၿပီး GGS ကုမၸဏီကမူ G to P ႏႈန္းထား (အစိုးရမွ ပုဂၢလိကသို႔ ေရာင္းခ်သည့္ ႏႈန္းထား) ျဖင့္ ၀ယ္ယူေနရသည့္အခ်က္ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ GGS  အက်ိဳးေဆာင္ ေရွ႕ေနတစ္ဦးက ေမးျမန္းခဲ့သည္။

APU ႏွင့္ GGS တို႔ႏွစ္ခုမွာ ကုမၸဏီ မ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း အစိုးရေစ်းႏွင့္ ပုဂၢလိက ေစ်းႏႈန္းကြာျခားျခင္းမွာ မည္သည့္အခ်က္အေပၚ အေျခခံပါသနည္းဟု တရားသူႀကီး က တရားခြင္အတြင္း ေမးျမန္းခဲ့သည္။

APU ႏွင့္ တိုင္းအစိုးရတို႔ ခ်ဳပ္ဆို သည့္စာခ်ဳပ္အရ တိုင္းအစိုးရက တိုင္းေဒသႀကီးမီးလင္းေရးေကာ္မတီကို ၎ကိုယ္တိုင္ဖြဲ႕စည္းကာ ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ ရြက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး GGS ႏွင့္ တိုင္း အစိုးရတို႔ခ်ဳပ္ဆိုသည့္စာခ်ဳပ္တြင္မူ ဂက္စ္ဖိုးကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ရကုမၸဏီက လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနသို႔ ေပးေခ်ရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားျခင္းေၾကာင့္ ကြဲလြဲ ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးခင္ေမာင္၀င္းက ေျဖဆိုခဲ့သည္။

ဦးခင္ေမာင္၀င္းသည္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ လွ်ပ္ စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းတြင္ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးအျဖစ္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၉ ရက္အထိ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ အၿငိမ္းစားယူခဲ့ သူျဖစ္သည္။

အမႈတြဲပါလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ ပက္သက္ခဲ့ဖူးသူ ဦးေမာင္ေမာင္အား စစ္ေဆး

အဂတိလိုက္စားမႈျဖင့္ တရားစြဲဆိုခဲ့ သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္ေသာ သရက္ ေခ်ာင္းငါးေလလံေစ်း၊ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေနအိမ္အေရာင္းအ၀ယ္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္႐ွိ ဧည့္ရိပ္သာေဆာက္လုပ္မႈတို႔တြင္ ပါ၀င္ ပက္သက္ခဲ့ဖူးသူ သရက္ေခ်ာင္း ေဒသခံ ဦးေမာင္ေမာင္အား တရားလိုျပ သက္ေသ အျဖစ္ စစ္ေဆးခဲ့သည္။

၁)သရက္ေခ်ာင္းေနအိမ္အေရာင္းအ၀ယ္ကိစၥ

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္းက ၿမိတ္-ထား၀ယ္ကားလမ္းေပၚရွိ ေဒါက္တာ လဲ့လဲ့ေမာ္၏ ခင္ပြန္းျဖစ္သူဦးထြန္းမင္း ပိုင္ဆိုင္သည္ဆိုသည့္ ေနအိမ္ကို ေငြက်ပ္သိန္း ႏွစ္ေထာင္ျဖင့္ ၀ယ္ယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေအာင္ျမတ္က ၎င္းထံဖုန္းဆက္လာေၾကာင္း ဦးေမာင္ေမာင္ ထြက္ဆိုသည္။

ေနာက္တစ္ပတ္ခန္႔အၾကာတြင္ ဦးေအာင္ျမတ္က ၎အိမ္သို႔ေရာက္ လာၿပီး အိမ္၀ယ္ရန္ က်ပ္သိန္းငါးရာ စရန္ေပးမည့္ စာခ်ဳပ္ပါလာၿပီး အသိ သက္ေသေနရာတြင္ လက္မွတ္ထိုးခိုင္းေၾကာင္း ဦးေမာင္ေမာင္က ထြက္ဆိုသည္။

အဆိုပါ(စရန္)စာခ်ဳပ္ရွိ ၀ယ္ယူသူ ေနရာတြင္ ဦးေအာင္ျမတ္က လက္မွတ္ ထိုးထားၿပီး ေရာင္းခ်သူေနရာတြင္ လက္ မွတ္ထိုး ထားျခင္းမရွိေၾကာင္း ၎က တရားခြင္အတြင္း ထြက္ဆိုသည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂ ရက္ တြင္ အိမ္အေရာင္း၀ယ္စာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ထိုးရန္ရွိသည့္အတြက္  ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕သို႔လာရန္ ဦးေအာင္ျမတ္က ဖုန္းဆက္ခဲ့ေၾကာင္း ဦးေမာင္ေမာင္က ေျပာသည္။

ထိုေၾကာင့္ တစ္ရက္ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ရက္ခန္႔အၾကာတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ စမ္းေခ်ာင္း ၿမိဳ႕နယ္၊ ရွင္ေစာပုလမ္းရွိ ဦးေအာင္ျမတ္ ပိုင္ ၆၉ အမည္ရွိ ကားေရေဆးလုပ္ငန္းႏွင့္ စားေသာက္ဆိုင္တြင္ သြားေစာင့္ေနခဲ့ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

အဆိုပါညတြင္ပင္ သရက္ေခ်ာင္း ၿမိဳ႕ရွိ ေဒါက္တာလဲ့လဲ့ေမာ္ေနထိုင္ခဲ့ဖူးသည့္ ေနအိမ္ကို က်ပ္သိန္းႏွစ္ေထာင္ျဖင့္  အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည့္ စာခ်ဳပ္၏ အသိသက္ေသေနရာတြင္ လက္မွတ္ထိုးခဲ့ေၾကာင္း ဦးေမာင္ေမာင္က ေျပာသည္။

အဆိုပါစာခ်ဳပ္ရွိ ၀ယ္ယူသူ၏ ေနရာတြင္ ဦးသူရအံုက လက္မွတ္ထိုး ထားၿပီး ေရာင္းခ်သူေနရာ၌ လက္မွတ္ ထိုးထားျခင္း မရွိေၾကာင္း ဦးေမာင္ေမာင္ က ထြက္ဆိုသည္။

သရက္ေခ်ာင္းၿမိဳ႕ရွိ အထက္ပါ ေနအိမ္ကို အမွန္တကယ္၀ယ္ယူသူမွာ ဦးေအာင္ျမတ္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

၂) သရက္ေခ်ာင္းငါးေလလံေစ်း ကိစၥ

သရက္ေခ်ာင္းငါးေလလံေစ်းေနရာ အတြက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ မွစတင္ကာ လယ္ေျမဧက ႏွစ္ရာေက်ာ္ကို စတင္၀ယ္ယူခဲ့ေၾကာင္း ဦးေမာင္ေမာင္ က ထြက္ဆိုသည္။

ငါးေလလံေစ်းလုပ္ရန္အတြက္ ဦးေအာင္ျမတ္က လယ္ေျမမ်ား၀ယ္ယူ ခိုင္းေၾကာင္း ၎င္းက ဆိုသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလခန္႔တြင္ အဆိုပါလယ္ေျမမ်ား အျခားနည္းအသံုး ျပဳခြင့္ရရန္ သရက္ေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ေျမ စာရင္း႐ံုး၌ ဦးေအာင္ျမတ္အမည္ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ေၾကာင္း ဦးေမာင္ေမာင္က ထြက္ဆိုသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလခန္႔တြင္ ငါးေလ လံေစ်းေနရာ၌ ကုန္ထုတ္လမ္း ႀကိဳတင္ ေဖာက္လုပ္ခြင့္ကို ၿမိဳ႕နယ္ေျမစာရင္းမွ တစ္ဆင့္  ဌာနဆိုင္ရာအဆင့္ဆင့္သို႔ တင္ျပခဲ့ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

ထိုေနာက္ ဧၿပီလကုန္ခါနီးတြင္ ကုန္ထုတ္လမ္းႀကိဳတင္ေဖာက္လုပ္ခြင့္ရၿပီျဖစ္၍ လမ္းေဖာက္ရန္ ဦးေအာင္ျမတ္ က ၎အားေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း ဦးေမာင္ေမာင္ က တရားခြင္အတြင္း ေျပာသည္။

ထိုေၾကာင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ကုန္ထုတ္လမ္းကို စတင္ေဖာက္လုပ္ခဲ့ၿပီး ယင္းႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလခန္႔တြင္ အရွည္ေပ ၇၀၀၀ ႏွင့္ အက်ယ္ေပ ၈၀ ရွိသည့္ ကုန္ထုတ္လမ္းၿပီးစီးခဲ့ေၾကာင္း ဦးေမာင္ေမာင္က ဆိုသည္။

ငါးေလလံေစ်းေနရာ တစ္ဖက္တစ္ ခ်က္တြင္ ေပေျခာက္ေထာင္စီ အုတ္ၿခံ စည္း႐ိုးကာရံျခင္းကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ သို႔မဟုတ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ခန္႔အထိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

၃) ေနျပည္ေတာ္ရွိ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရဧည့္ရိပ္သာ တည္ ေဆာက္ေရးကိစၥ

ေနျပည္ေတာ္ရွိ တိုင္းအစိုိးရဧည့္ရိပ္သာတည္ေဆာက္မည့္ လုပ္ငန္းတြင္ သိမ္းကမၻာကုမၸဏီအေနျဖင့္ တင္ဒါ ၀င္ၿပိဳင္ရန္ ဦးေအာင္ျမတ္က တာ၀န္ ေပးခဲ့ေၾကာင္း ဦးေမာင္ေမာင္က တရားခြင္ အတြင္း ထြက္ဆိုသည္။

တင္ဒါေအာင္သျဖင့္ လုပ္ငန္း စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ရန္အတြက္ တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴးဦး၀င္းရွိန္ႏွင့္ ေတြ႔ရန္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၈ ရက္တြင္ ဦးေအာင္ျမတ္က ဖုန္းဆက္ေျပာခဲ့သည္ ဟု ဦးေမာင္ေမာင္က ဆိုသည္။

၎ႏွင့္အတူ ဦးေအာင္ျမတ္က အတြင္းေရးမွဴးဦး၀င္းရွိန္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုကာ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၿပီး လုပ္ငန္းအပ္ႏွံသူေနရာ တြင္ ဦး၀င္းရွိန္က လက္မွတ္ထိုးၿပီး လုပ္ငန္းလက္ခံသူေနရာတြင္ ၎က လက္မွတ္ထိုးကာ အသိသက္ေသေနရာ တြင္ ဦးေအာင္ျမတ္က လက္မွတ္ထိုး ခဲ့ေၾကာင္း ဦးေမာင္ေမာင္က တရားခြင္ အတြင္း ေျပာသည္။

လုပ္ငန္းအတြက္ ပထမအႀကိမ္ ေငြထုတ္ၿပီး ဦးေအာင္ျမတ္အား ေပးခဲ့ ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ေငြထုတ္ၿပီးခ်ိန္တြင္ မူ ေအာင္မိုးျမတ္ကုမၸဏီ၏ မန္ေနဂ်ာ ျဖစ္သည့္ ဦးေနမ်ဳိးေအာင္ကို ေပးခဲ့ၿပီး အဆိုပါကုမၸဏီကိုလည္း ဦေအာင္ျမတ္ ပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္း ဦးေမာင္ေမာင္က ထြက္ဆိုသည္။

ဦးေအာင္ျမတ္၏ ကုမၸဏီတြင္ လခစား၀န္ထမ္းအျဖစ္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ စတင္လုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ကုန္ခန္႔တြင္ မလုပ္ေတာ့ ေၾကာင္း ဦးေမာင္ေမာင္က စြပ္စြဲခံရသူမ်ား ၏ ေရွ႕ေနေမးျမန္းခ်ိန္တြင္ ေျပာသည္။

GGSတာ၀န္ရွိသူႏွစ္ဦး၏အာမခံေလွ်ာက္ထားမႈ ပယ္ခ်

ဇူလိုင္လ ၂၃ ရက္႐ံုးခ်ိန္းတြင္ GGSကုမၸဏီ ဒါ႐ိုက္တာ ဦးေအာင္ျမတ္ႏွင့္ ဦးသူရအံုတို႔၏ အာမခံေလွ်ာက္ထား မႈကို တိုင္းတရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးက ပယ္ခ်လိုက္သည္။

လက္ရွိစြဲဆိုထားတ့ဲသည့္ အဂတိ လိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၅၅/၆၃ အမႈမွာ ရာဇသတ္က်င့္ထံုးဥပေဒ အရ အာမခံ ေပးခြင့္မရွိသည့္ အမႈျဖစ္ ျခင္း၊ အဂတိဥပေဒ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္အရ အာမခံေပးရန္ သင့္ေလ်ာ္မႈမရွိျခင္း၊ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးကို အစိုးရက မူ၀ါဒ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ေန ျခင္း၊ အမႈမွာ အမ်ားျပည္သူစိတ္၀င္စား ျခင္း အစရွိသည့္ အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အာမခံမေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္း တရားေရးဦးစီးမွဴး ေဒၚေအးေအးသန္းက ဆိုသည္။

အျခား

အဆိုပါ႐ံုးခ်ိန္းတြင္ ထား၀ယ္ၿမိဳ႕၊ ေဆး႐ံုလမ္းရွိ ဦးျမင့္ဟိုအမည္ျဖင့္ ၀ယ္ယူထားသည့္ ေျမကြက္တြင္ အုတ္ျခံ စည္း႐ိုးခတ္ျခင္းႏွင့္ ေရေျမာင္းျပဳလုပ္ ျခင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထား၀ယ္ ၿမိဳ႕နယ္ လမ္းဦးစီးဌာနမွ ဦးစီးအရာရွိကို လည္း စစ္ေဆးခဲ့သည္။

Dawei Watch