“လွ်ပ္စစ္ကို မူ၀ါဒ ရဴေထာင္႔မွ စဥ္းစားျခင္း”

0
386
ကိုဗစ် ဒုတိယ လှိုင်း သတိရှိပါ

“လွ်ပ္စစ္ကို မူ၀ါဒ ရဴေထာင္႔မွ စဥ္းစားျခင္း”


အယ္ဒီတာ အာေဘာ္
ေမလ ၁၁၊ ၂၀၁၉ တနသၤာရီေရဒီယို