အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စစ္တုရင္ လူငယ္အသင္းလိုက္ၿပိဳင္ပြဲ တနသၤာရီ တတိယခ်ိတ္

0
130
ဓာတ္ပံု - ကိုကိုဦး

ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပသည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စစ္တုရင္ လူငယ္ အသင္းလိုက္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ တနသၤာရီတိုင္း အသင္းက တတိယဆုရရွိခဲ့ေၾကာင္း ၿမိတ္ ၿမိဳ႕နယ္စစ္တုရင္အသင္းဥကၠ႒ ဦးကိုကိုဦး ထံမွ သိရသည္။

၀ဏၰသိဒၶိအားကစား႐ံုတြင္ ဧၿပီလ ၃၀ ရက္မွ ေမလ ၇ ရက္အထိ က်င္းပသည့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ စစ္တုရင္ ၿပိဳင္ပြဲတြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စစ္တုရင္ အလြတ္တန္း တစ္ဦးခ်င္း/ အသင္းလိုက္ ၿပိဳင္ပြဲ၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စစ္တုရင္ လူငယ္ တစ္ဦးခ်င္း/အသင္းလိုက္ၿပိဳင္ပြဲ၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စစ္တုရင္ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးခ်င္း/အသင္းလိုက္ၿပိဳင္ပြဲ၊ ျမန္မာ့ ႐ိုးရာစစ္တုရင္ အလြတ္တန္း တစ္ဦးခ်င္း/ အသင္းလုိက္ၿပိဳင္ပြဲ တို႔ကို ထည့္သြင္း က်င္းပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ပထမဆုကို မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး အသင္းႏွင့္ ဒုတိယဆုကို ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးအသင္းတို႔ ရရိွခဲ့ေၾကာင္း ၿမိတ္ ၿမိဳ႕နယ္ စစ္တုရင္အသင္းမွ သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္က အျပည္ ျပည္ဆိုင္ရာ စစ္တုရင္ လူငယ္အသင္း လိုက္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး အသင္းက အဆင့္ ၆ ရရိွခဲ့ရာမွ ယခု ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ တတိယဆုရခဲ့ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ စစ္တုရင္အသင္း ဥကၠ႒ ဦးကိုကိုဦးက ေျပာသည္။

အဆိုပါ စစ္တုရင္ၿပိဳင္ပြဲကို အားကစား ႏွင့္ကာယပညာဦးစီးဌာနႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ စစ္တုရင္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္တို႔ ပူးေပါင္း က်င္းပ ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမင့့္မိုရ္(ၿမိတ္)