ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ခရီးစဥ္အတြင္း တိုင္စာပို႔သူႏွင့္ ေမးခြန္းေမးသူမ်ားကို လုပ္ငန္းၿပီးစီးမႈအေျခအေနရွင္းျပ

0
1399

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လာေရာက္ခဲ့သည့္ တနသၤာရီတိုင္းခရီးစဥ္အတြင္း ေမးခြန္းေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားႏွင့္ တိုင္ၾကားစာေပးပို႔ခဲ့သူမ်ားအားေခၚယူကာ လုပ္ငန္းၿပီးစီးမႈအေျခအေနမ်ားကို ထားဝယ္ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိတ္ခ႐ိုင္တို႔တြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၈ ရက္ႏွင့္ မတ္လ ၅ ရက္တို႔က တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕က ရွင္းျပခဲ့ၾကသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ခရီးစဥ္အတြင္း ေမးခြန္းႏွင့္ တိုင္ၾကားစာမ်ားအနက္မွ  အခ်က္ ၆၁ ခ်က္ကို ကာယကံရွင္(တိုင္ၾကားသူႏွင့္ ေမးခြန္းေမးျမန္းသူ)မ်ားအား ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုးက ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ညႊန္ၾကားစာေရာက္ရွိလာေၾကာင္း တိုင္းအစိုးရ အဖြဲ႕႐ံုး ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးမိုးေဇာ္လတ္က ေျပာသည္။

ေမးခြန္းေမးျမန္းသူႏွင့္ တိုင္ၾကားသူအခ်ဳိ႕ကို ဖိတ္ေခၚကာ ရွင္းျပမည့္ ကြင္းဆင္းအဖြဲ႕ကို သက္ဆိုင္ရာခရိုင္အလိုက္ ဖြဲ႕စည္း ထားၿပီး ထား၀ယ္တြင္ ၀န္ႀကီးဦးဟိုပင္၊ ျမိတ္တြင္ ၀န္ႀကီးဦးၿဖိဳး၀င္းထြန္းႏွင့္ ေကာ့ေသာင္းတြင္ ဝန္ႀကီးဦးျမင့္ေမာင္တို႔က ရွင္းျပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

သက္ဆိုင္ရာ ခရိုင္အလိုက္ရွင္းျပၿပီးပါက ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုးထံ ျပန္လည္တင္ျပရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

“သူတို႔ေမးခြန္းေတြကို ဘယ္လိုေလး လုပ္ထားပါတယ္ဆိုတာေလး သူတို႔ကို ျပန္အသိေပးတာ”ဟု ဦးမိုးေဇာ္လတ္က ေျပာသည္။

အထက္ပါ အခ်က္ ၆၁ ခ်က္အနက္ ထားဝယ္ခ႐ိုင္ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ အခ်က္ ၁၄ ခ်က္ကို ေမးခြန္းေမးခဲ့သူမ်ား၊ တိုင္စာပို႔ခဲ့သူမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားကို ေခၚယူက တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕႐ံုးတြင္ လူမႈေရးႏွင့္စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီး ဦးဟိုပင္က ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ရွင္းျပခဲ့သည္။

ယင္းအခ်က္ ၁၄ ခ်က္တြင္ ပုဂၢလိကသို႔ ငွားရမ္းထားသည့္ ေျမငွားခေစ်းႏႈန္းမ်ားသင့္ေတာ္မႈရွိ/မရွိ ျပန္လည္စစ္ေဆး၍ တင္ျပရန္၊ ကမ္းေ၀းငါးဖမ္း ေရယာဥ္မ်ား သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္ျပီး ကမ္းနီးေရျပင္ဧရိယာအတြင္းအထိ ၀င္ေရာက္ငါးဖမ္းဆီးျခင္း၊ ပိုက္ကြက္အစိပ္ မ်ားအသံုးျပဳ၍ ဖမ္းဆီးေနျခင္းတို႔ကို ဥပေဒ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ တိတိက်က်ေဆာင္ရြက္သြားရန္ အစရွိသည့္ အခ်က္မ်ား ပါ၀င္သည္။

“ေတြ႔ဆံုပြဲမွာ စာနဲ႔ေမးတာေရာ၊ ထေမးတာေရာ ေျဖရွင္းသြားတာေတြထဲကမွ ဘယ္အခ်က္ေတြကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနလဲ ဆိုတာ ေျဖေပးတာ”ဟု ၀န္ႀကီးဦးဟိုပင္က ေျပာသည္။

ၿမိတ္ခ႐ိုင္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အခ်က္ ၂၁ ခ်က္ကိုလည္း ေမးခြန္းေမးျမန္းတင္ျပသူမ်ားႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားကို ခ႐ိုင္ေထြ/အုပ္႐ံုးသို႔ တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕ဝင္စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဦးၿဖိဳးဝင္းထြန္းက မတ္လ ၅ ရက္က ေတြ႕ဆံုရွင္းလင္းခဲ့သည္။

ယင္းအခ်က္ ၂၁ ခ်က္တြင္ ေရကန္ေဘာင္ျပန္လည္တူးေဖာ္ေရး၊ လွ်ပ္စစ္မီတာခ ေစ်းေလွ်ာ့က်ေရး၊ တနသၤာရီၿမိဳ႕ ေရႀကီးမႈဒဏ္ ကာကြယ္ႏိုင္ေရး စသည့္အခ်က္အမ်ားပါဝင္သည္။

ေကာ့ေသာင္းခ႐ိုင္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အခ်က္မ်ားကိုမူ ရွင္းျပရန္က်န္ေနေသးေၾကာင္း ဝန္ႀကီး ဦးၿဖိဳးဝင္းထြန္းက ဆိုသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ တနသၤာရီတိုင္းခ႐ီးစဥ္အတြင္း တိုင္စာေပါင္း ၃၀၀ နီးပါး ေပးပို႔ခဲ့ၾကသည္။

Dawei Watch