တစ္ပတ္အတြင္း တနသၤာရီလွဳပ္ရွားမႈမ်ား

0
512

 

၁) ေမတၱာၿမိဳ႕၊ ဟိႏၵားေက်းရြာရွိ အ.ထ.က ဟိႏၵား ေက်ာင္းတြင္ မႈခင္းက်ဆင္းေရး အသိပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲကို ဇန္န၀ါရီလ ၂၁ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ဓာတ္ပံု -ေမတၱာနယ္ေျမရဲစခန္း

 

 

 

၂) ထားဝယ္ကာယဗလအသင္း၊ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔မ်ား အုပ္စု(၁) ႏွင့္ နယ္စပ္တိုင္းရင္းသာလူငယ္မ်ားစက္မႈလက္မႈ သင္တန္းသားမ်ား စုေပါင္းေသြးလွဴဒါန္းပြဲကို ဇန္နဝါရီလ ၂၅ ရက္က ထားဝယ္ေဆးရံုႀကီးတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ဓာတ္ပံု – ေက်ာ္သူစိုး

 

 

၃) ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္ အဏၰ၀ါရပ္ကြက္ႏွင့္ ေရႊျပည္သာရပ္ကြက္တို႔တြင္ စာေပခ်စ္သူမ်ားပူးေပါင္းက်င္းပသည့္ စာေပေဟာေျပာပြဲမ်ားကို ဇန္န၀ါရီလ ၂၆ ရက္ႏွင့္ ၂၇ ရက္တို႔တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။ ဓာတ္ပံု – ႏိုင္သစ္

 

 

၄) တနသၤာရီ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရဖလား ၃ခ႐ိုင္ အသက္ ၂၅ႏွစ္ေအာက္ အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသမီ ၾကက္ေတာင္႐ိုက္ၿပိဳင္ပြဲကို ဇန္နဝါရီ ၂၆ရက္မွ ၂၈ ရက္အထိ ေအးရိပ္ျငိမ္း ရပ္ကြက္႐ွိ ၾကက္ေတာင္အားကစား ခန္းမက်င္းပလွ်က္ရွိသည္။ ဓာတ္ပံု – မိုးအိ

 

 

၅ ) ၿမိတ္တကၠသိုလ္ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေတာရိုင္းတိရစာၦန္မ်ားႏွင့္ သဘာဝအပင္မ်ား ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔(FFI)တို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရိွ ေတာရိုင္းတိရိစၦာန္ တရားမဝင္ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းဆိုင္ရာညီလာခံကို ဇန္္နဝါရီလ ၂၄ ရက္ေန႔မွ ၂၅ ရက္ေန႔အထိ ၿမိတ္တကၠသိုလ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ဓာတ္ပံု-ျမင့္မိုရ္

 

 

၆ ) ၿမိတ္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ၏ ဒုတိယသက္တမ္း အလုပ္အမႈေဆာင္ ေရြးခ်ယ္ပြဲအား ဇန္နဝါရီလ ၂၅ ရက္ေန႔က ၿမိတ္တကၠသိုလ္တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။ ဓာတ္ပံု-ျမင့္မိုရ္

 

 

 

 

၇ ) နဝမအႀကိမ္ေျမာက္ အေသးစား၊ အငယ္စားႏွင့္ အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ား ေဒသတြင္းထုတ္ကုန္ ျပပြဲႏွင့္ ၿပိဳင္ပြဲ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ဇန္နဝါရီလ ၂၅ ရက္ေန႔က ၿမိတ္ၿမိဳ႕ကမ္းနားလမ္းရိွ ၿမိတ္ကုန္တိုက္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ဓာတ္ပံု-ျမင့္မိုရ္