ေထာင့္ကြယ္ၿမိဳ႕ေဟာင္းေနရာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအတြက္ ေလွ်ာက္ထားေျမတြင္ ပါပါက ကြင္းဆင္းမည္ဟုဆို

0
65

ေလာင္းလံုးၿမိဳနယ္၊ ေက်ာက္တြင္း ေက်းရြာအုပ္စုရွိ ေထာင့္ကြယ္ၿမိဳ႕ေဟာင္း ေနရာသည္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ ရန္ ေလွ်ာက္ထားေျမတြင္ ပါ၀င္ေနပါက တိုင္းအစိုးရအဖဲြ႔မွ ကြင္းဆင္းစိစစ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕၀င္ လူမႈေရး ႏွင့္ စည္ပင္သာယာေရး၀န္ႀကီး ဦးဟိုပင္ က ေျပာသည္။

ေလာင္းလံုးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ကၽြန္း ႏွင့္ ကမ္းေျခတခ်ိဳ႕ကို ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ ခရီးသြားလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရန္ ကုမ္ၸဏီ တခ်ိဳ႕က ေလွ်ာက္ထားခဲ့ရာတြင္ ေထာင့္ကြယ္ ၿမိဳ႕ေဟာင္းေနရာ ပါ၀င္ပါက ေထာင့္ကြယ္ ၿမိဳ႕ေဟာင္း ထိန္းသိမ္းေရးအဖဲြ႔က ကြင္းဆင္း စစ္ေဆးသြားမည္ဟု ၀န္ႀကီး ဦးဟိုပင္က ေျပာသည္။

“တကယ္လို႔ (ေလွ်ာက္ထားရာမွာ) ပါေနရင္ ေလ့လာစိစစ္ရမွာေပါ့၊ (ေထာင့္ကြယ္ၿမိဳ႕ေဟာင္းထိန္းသိမ္းေရးအဖဲြ႔)အစည္းအေ၀း ျပန္ေခၚရမွာေပါ့” ဟု ၀န္ႀကီး က ေျပာသည္။

ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ေလွ်ာက္ထားသည့္ ေနရာေလးခု အနက္ ေက်ာက္တြင္းေက်းရြာအုပ္စုရွိ ကမ္းေျခ ေျမေနရာသည္ သက္ၠရာဇ္ ၅၆၆ ခုႏွစ္က တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ ေထာင့္ကြယ္ၿမိဳ႕ေဟာင္း ေနရာျဖစ္ေၾကာင္း ထား၀ယ္ တိုင္းရင္းသားမ်ားပါတီက ထုတ္ျပန္ထား သည္။

ေထာင့္ကြယ္ ၿမိဳ႕ေဟာင္းထိန္းသိမ္းေရးအဖဲြ႔ကို ၀န္ႀကီးဦးဟိုပင္က ဥကၠ႒ အျဖစ္ တာ၀န္ယူၿပီး ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားျဖင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ လ ၁၇ ရက္တြင္ ဖဲြ႔စည္းထားသည္။

ေထာင့္ကြယ္ၿမိဳ႕ေဟာင္းေနရာမွာ ေမ့ေလ်ာ့ခံေနရာတစ္ခုျဖစ္ေနၿပီး ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ထား၀ယ္သုေတသနအသင္း၏ တင္ျပ ခ်က္အရ အထက္ပါအဖဲြ႔ကို ဖဲြ႔စည္းထား ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဖဲြ႔ဖဲြ႔ၿပီးကတည္းက အစည္းအေ၀း တစ္ႀကိမ္မွ်ပင္ ေခၚယူျခင္း၊ အဖဲြ႔ ဖဲြ႔စည္း ၿပီးေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားျခင္း မ်ိဳးပင္ မရွိဟု အဖဲြ႔၀င္တစ္ဦးအျဖစ္ ဖဲြ႔စည္းခံထားရ သည့္ ထား၀ယ္သုေတသနအသင္းဥက္ၠ႒ ဦးေဇာ္သူရက ေျပာသည္။

“အစည္းအေ၀းျပန္ေခၚရင္ေတာ့ ေကာင္းတာေပါ့ေနာ္၊ ဆင္းစစ္တဲ့အခါမွာ နားလည္တတ္ကၽြမ္းသူေတြ ပါဖို႔ လိုတယ္၊ (အစိုးရနဲ႔ ေဒသခံ၊ တတ္ကၽြမ္းသူေတြ)တဲြၿပီးလုပ္မွ အမွန္ကိုျမင္မယ္” ဟု ဦးေဇာ္သူရက ေျပာသည္။

ေထာင့္ကြယ္ ၿမိဳ႕ေဟာင္းထိန္းသိမ္း ေရးအဖဲြ႔ ဖဲြ႔ၿပီး ၾကားကာလတြင္ တိုင္းေရွး ေဟာင္းသုေတသနဦးစီးမွဴး က်န္းမာေရး ခြင့္ယူထားျခင္း၊ ဥက္ၠ႒တာ၀န္ယူထား သည့္ မိမိကိုယ္တိုင္လည္း ေနျပည္ေတာ္သို႔ ခရီးမၾကာခဏ သြားေနရျခင္းမ်ား ေၾကာင့္လုပ္ငန္း မလုပ္ျဖစ္ေသးေၾကာင္း ၀န္ႀကီးဦးဟိုပင္က ေျပာသည္။

ေက်ာက္တြင္းေက်းရြာစု ေက်ာက္တြင္း ကမ္းေျခရွိ ေျမ ၁၃၈ ဧက ေပၚတြင္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ အပန္းေျဖ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္ အိမ္ရာ စီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္ရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ရတနာစိုင္းေကာင္းျမတ္ေက်ာ္ သတ္ၱဳ တူးေဖာ္ေရးကုမ္ၸဏီက ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ိုင္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ၿမိဳ႕ေဟာင္းေနရာတြင္ ဟိုတယ္ႏွင့္ အပန္းေျဖစခန္းေလွ်ာက္ထားမႈကို အျပင္းအထန္ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ထား၀ယ္တိုင္းရင္းသားမ်ားပါတီက ဇန္န၀ါရီလ ၃ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ ထုတ္ခဲ့သည္။

ေရွးေခတ္ေက်ာက္စီလမ္းကဲ့သို႔ ေသာ အေထာက္အထားမ်ားရွိေသးေသာ ထို နန္းေတာ္ေဟာင္းေနရာအား လုပ္ကိုင္ခြင့္ ေပးလိုက္မည္ဆိုပါက ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ ဥပေဒပါ မိမိတို႔ထား၀ယ္လူမ်ိဳးမ်ား၏ ေရွးေဟာင္း အေမြအႏွစ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ခြင့္ အခြင့္အေရးကို ခ်ိဳးေဖာက္ လ်က္ရွိသည္ကိုေတြ႕ရေၾကာင္း ထား၀ယ္ တိုင္းရင္းသားမ်ားပါတီ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

Dawei Watch