စင္ခြန္းနယ္စပ္တြင္ ျမန္မာ- ထိုင္း  ခ်စ္ၾကည္ေရး ဆြမ္းဆန္စိမ္းေလာင္းလွဴ

0
75

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ႏွစ္သစ္ကူးေန႔ျဖစ္သည့္ ဇန္န၀ါရီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္  ထုိင္း-ျမန္မာ ခ်စ္ၾကည္ေရးအထိမ္းအမွတ္ သံဃာေတာ္ အပါးေရ ၃၀၀ ပါးအား ဆြမ္းဆန္စိမ္းမ်ား ေလာင္းလွဴပြဲကို စင္ခြန္းနယ္စပ္ဂိတ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

စင္ခြန္းနယ္စပ္ဂိတ္သည္ တနသၤာရီ ၿမိဳ႕နယ္၊ ေမာေတာင္နယ္စပ္၏ ထိစပ္ေန သည့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ နယ္စပ္ျဖစ္သည္။

ဆြမ္းဆန္စိမ္းေလာင္းလွဴပြဲကို ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္မွ သံဃာ အပါး ၁၀၀ ၾကြေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း ခ်စ္ၾကည္ေရးဆြမ္း ေလာင္းအသင္းထံမွ သိရသည္။

 

ျမင့္မုိရ္(ၿမိတ္)