ေသြးခဲြဇာတ္ညြန္းျဖင့္ ထား၀ယ္စီမံကိန္း တေက်ာ့ျပန္

0
575

ျပႆနာမ်ားကုိ ဦးစြာရွင္းရန္ ေဒသခံမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အစဥ္တစုိက္ ေတာင္းဆုိလာခဲ့သည္။ ထား၀ယ္စီမံကိန္း ျပန္စေရး ထုိင္းႏွင့္ ျမန္မာ ေခါင္းခ်င္းျပန္ဆုိင္ခ်ိန္တြင္ ထား၀ယ္စီမံကိန္း အျမန္လာရန္ လက္ယပ္ေခၚမည့္ အဖြဲ႕မ်ား အျခားမ်က္ႏွာစာမွ ေပၚလာျပန္သည္။

A. T  (56)
ဓာတ္ပုံ – ေအာင္သူ

ထုံးစံအတုိင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒသခံမ်ား အေပၚ ေသြးခြဲမည့္ ဇာတ္ညြန္းမ်ား ပါလာသည္။

ရွည္ၾကာေညာင္းစြာ ရပ္နားထားရေသာ ထား၀ယ္စီမံကိန္း ျပန္စရန္ ထုိင္းႏွင့္ ျမန္မာ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား သုံးႀကိမ္ေျမာက္ ေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ စီမံကိန္း ျပန္စရန္ ပုိမုိအားေကာင္းလာသည္။

ထုိင္းအစုိးရ သတင္းဌာနကမူ ယခင္ ထုတ္ျပန္ေနၾကအတုိင္း ထား၀ယ္စီမံကိန္း အရွိန္ျမွင့္မည္ဟု ေရးသားသည္။

ထုိင္း ဒုတိယ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ထုိင္းမီဒီယာမ်ားကုိ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရ အေျခခံ အေဆာက္အဦမ်ားပါ၀င္ေသာ စီမံကိန္း ပထမအဆင့္ကုိ ယခုႏွစ္ အတြင္း စတင္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ယင္းအတြက္ ကုန္က်ေငြ အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္း ၁၇၀၀ ကုန္က်မည္ဟုဆုိသည္။

အခ်ိဳ႕ အစိတ္အပုိင္းမ်ားကုိ ထုိင္းက ေငြစုိက္ထုတ္မည္ျဖစ္ၿပီး ဂ်ပန္က ေခ်းေငြထုတ္ေပးေရးကုိလည္း ယခုလအတြင္း အၿပီးသတ္ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုိင္းဒုတိယ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကုိ ကုိးကား၍ The Nation သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယခု စီမံခ်က္အရ သတ္မွတ္ထားေသာ စီမံကိန္း စုစုေပါင္း ဧရိယာ ၁၂၂ စတုရန္းမုိင္ လုံးလုံးကုိ မစတင္ေသး။ ၁၆ စတုရန္းမုိင္ (၂၇ စတုရန္းကီလိုမီတာ) အက်ယ္ရွိ စက္မႈဇုန္ကုိ ဦးစြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္။

“၂၇ စတုရန္း ကီလိုမီတာနဲ႔ စမယ္။ ၿပီးေတာ့ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူေတြရဲ႕ စိတ္၀င္စားမႈကုိ ေစာင့္ၾကည့္မယ္။  ဇုန္ထဲမွာ စက္ရုံေတြ စေဆာက္ျဖစ္ၿပီဆုိရင္ စီမံကိန္းတုိးတက္ႏႈန္း အမွန္တကယ္ျပသႏုိင္မယ္”ဟု ထုိင္း ဒုတိယ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာဆုိသည္။

ပထမအဆင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းရာတြင္ ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ၿပီးျပတ္ေနၿပီျဖစ္ၿပီး က်န္ရွိေသာ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ ျမန္မာဘက္မွ အတည္ျပဳခ်က္ကုိ ေစာင့္ဆုိင္းေနေၾကာင္း ၎က ဆုိသည္။

သုိ႔ေသာ္ ထုိင္းအစုိးရက သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာဆုိခ်က္၊ ျမန္မာ အစုိးရ သတင္းစာမ်ား၏ ေရးသားခ်က္မ်ားတြင္ ယခင္မၿပီးျပတ္ေသးေသာ ျပႆနာမ်ားကုိ မည္သုိ႔ ရွင္းလင္းမည္ကုိ လုံး၀ မပါရွိေသးေခ်။

ျပႆနာမ်ားကုိ ဦးစြာရွင္းရန္ ေဒသခံမ်ား၏ အသံကား ဆက္ထြက္ဆဲ။

စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည္႔ ၄ ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ေဒသခံျပည္သူတို႔၏ အက်ိဳးစီးပြား မ်ားစြာ ထိခိုက္ခဲ့ရၿပီး  အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း ဆံုးရံႈးနစ္နာမႈ၊ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈကိစၥ၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၊ ေလွ်ာ္ေၾကးနစ္နာေၾကး အပါအ၀င္ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ပ်က္စီးမႈဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကုိ ယေန႔ အထိ မေျဖရွင္းေသးေၾကာင္း ဇန္န၀ါရီ ၃၁ ရက္ေန႔ ေန႔စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္လုိက္ေသာ နဘုလယ္ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ေတာင္းဆုိခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ ထိခုိက္နစ္နာမႈမ်ားကုိ တာ၀န္ယူ ေျဖရွင္းေပးမည့္ အရိပ္အေယာင္မရွိသည့္ အျပင္ စီမံကိန္း ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနမႈမ်ားကုိ လည္း ၎တုိ႔က ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့သည္။

စီမံကိန္း မစတင္မီ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရး အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ စစ္တမ္း (EIA/SIA) ထုတ္ျပန္ရန္၊ နစ္နာေၾကးမရရွိေသးေသာ ေဒသခံမ်ားကုိ ေလ်ာ္ေၾကး ေျပလည္သည္အထိ ေျဖရွင္းရန္၊ စီမံကိန္း ျပန္လည္မစတင္မီ ေျပာင္းေရြ႕ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ေဒသခံမ်ား၏ ဘ၀အာမခံခ်က္ ရရွိေရး ေဆာင္ရြက္ေပးရန္၊ စီမံကိန္းေၾကာင္း သဘာ၀၀န္းက်င္ ထိခုိက္မႈမ်ား ေပၚလာပါက စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္သူမွ ထိေရာက္စြာ ေျဖရွင္းေပးရန္  ၎တုိ႔က ေတာင္းဆုိထားသည္။

ႏုိင္ငံေရး ပါတီႏွစ္ခု ျဖစ္ေသာ ထား၀ယ္ခရုိင္ အမ်ိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ ထား၀ယ္တုိင္းရင္းသားမ်ားပါတီ၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ေသာ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူအဖြဲ႕အစည္း၊ ထား၀ယ္ အမ်ိဳးသမီး သမဂၢ၊ တာကေပါ၊ ထား၀ယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အဖြဲ႕ တုိ႔အပါအ၀င္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း ၈ ခုက လည္း ယင္းတုိ႔၏ ေတာင္းဆုိခ်က္ကုိ   ေထာက္ခံေၾကာင္း   ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း အာဏာရပါတီမွ စုစည္းသည္ဟု လူအမ်ားထင္ေၾကးေပးခံေနရေသာ စီမံကိန္း အေပၚ ေထာက္ခံဆႏၵျပပြဲတစ္ရပ္ လာေတာ့မည္။

ထား၀ယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္း အျမန္ဆုံး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအတြက္ နဘုလယ္ေဒသခံ အင္အား ၂၀၀၀ ဦးျဖင့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ ေထာက္ခံ ဆႏၵျပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းဆႏၵျပပဲြကုိ ဦးေဆာင္မည္႔ ဦးေရႊေ႒းက ေျပာၾကားသည္။

ဇန္န၀ါရီလ ၃၁ ရက္ေန႕ နံနက္ပိုင္းအထိ သက္ဆိုင္ရာ ရဲတပ္ဖဲြ႕မွ ခြင့္ျပဳခ်က္ မေပးေသးေသာ္လည္း ဆႏၵျပရန္ အားလံုး စီစဥ္ၿပီးျဖစ္သည့္အတြက္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၃ ရက္ေန႕တြင္ မျဖစ္မေန ဆႏၵျပမည္ဟု ဦေရႊးေ႒းက ျပန္လည္ေျဖၾကားသည္။

အဆုိပါ စီမံကိန္းအတြက္ အသုံးျပဳရန္ ေျမတုိင္းတာခံထားရသူမ်ားက ေလ်ာ္ေၾကးလုိခ်င္ေနၾကၿပီး အလုပ္အကုိင္ရရွိရန္အတြက္ ေမွ်ာ္ေနသူမ်ားလည္းရွိသကဲ့သို႕ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းအေကာင္အထည္ေဖာ္လွ်င္ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားသူမ်ား လည္းရွိေၾကာင္း ဦးေရႊေဌးက ေျပာသည္။

သုိ႔ေသာ္ ဆႏၵျပမည့္သူ လူဦးေရ ႏွစ္ေထာင္မွာ မည္သည့္ေနရာကနည္း ဟု ေမးခြန္းထုတ္ေသာ အသံကြဲတစ္ရပ္ ေပၚလာေနသည္။

ေထာက္ခံ ဆႏၵျပမည့္သူမ်ားသည္ ထား၀ယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္း ဧရိယာ အနီး၀န္းက်င္မွ ေဒသခံ အနည္းငယ္သာ ပါ၀င္မည္ျဖစ္ၿပီး အျခား ပတ္၀န္းက်င္ေက်းရြာမ်ားမွ ပုိမ်ားလိမ့္မည္ဟု ခန္႕မွန္းေၾကာင္း နဘုလယ္ေဒသခံ လူငယ္တခ်ိဳ႕က ေျပာသည္။

“ဆႏၵထုတ္ေဖာ္တာကုိ ဆန္႕က်င္တာေတာ႔ မလုပ္ဘူး၊ သူတုိ႔ လုိခ်င္တာတစ္ခုတည္း ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ၿပီး ေလ်ာ္ေၾကးရလုိမႈ တစ္ခုတည္းၾကည္႔ၿပီး ျပတယ္လုိ႔ ထင္တယ္၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအတြက္၊ အနာဂတ္မွာ လူေတြအတြက္ စုိးရိမ္မႈ ၊ ပူပန္မႈ ေတြ မျဖစ္ရေအာင္ သူတုိ႔မွာ တုိက္တြန္းတာေတြ မရွိဘူး”ဟု နဘုလယ္ေဒသခံ၊ ထိန္ႀကီးေက်းရြာမွ ဦးမင္းမင္းနုိင္က ဆုိသည္။

စီမံကိန္းေထာက္ခံ ဆႏၵျပသူမ်ားအေနျဖင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းလင္းစြာ သိနားလည္ျခင္း ရွိမရွိ ေမးခြန္းထုတ္လိုၿပီး အမွန္တကယ္ ရွင္းလင္းစြာသိလ်က္ ေထာက္ခံသည္ဆိုပါက ယင္းအဖဲြ႕အေနျဖင့္ မွတ္ခ်က္ေပစရာ မရွိေၾကာင္း၊ ေထာက္ခံ ဆႏၵျပသူမ်ား အေနျဖင့္ ထား၀ယ္စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ၿပီး ရွင္းလင္းရန္ က်န္ေနသည့္ ျပႆနာမ်ား ကိစၥ မည္သို႕ ေဆာင္ရြက္ေပးပါဟု ေတာင္းဆိုရန္ တိက်သည့္ အစီအစဥ္ရွိမရွိ သိလိုၿပီး ယင္းသို႕ မရွိဘဲ စီမံကိန္းကိုသာ ဆက္လုပ္ရန္ ေတာင္းဆိုပါက ျပႆနာမ်ားကိုသာ ထပ္ျဖစ္လာေစမည္ဟု ျမင္ေၾကာင္း ထား၀ယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖဲြ႕မွ ရန္ကုန္ ညွိႏိႈင္းေရးမွဴး ဦးဘုိဘုိေအာင္က ေျပာသည္။

“ထား၀ယ္စီမံကိန္းကေန ဘာအက်ိဳးေက်းဇူးေတြ ေမွ်ာ္လင့္ထားသလဲလို႕လည္း ေမးခ်င္တယ္”ဟု ဦးဘိုဘိုေအာင္က ဆိုသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ေလးႏွစ္တာ ကာလာအတြင္း ေဒသခံမ်ားအၾကား သေဘာမတူညီမႈအခ်ိဳ႕ရွိေသာ္လည္း ယခုအခါ  တန္ျပန္ဆႏၵျပသည့္ အေနအထားမ်ားကုိ တြန္းပို႔လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။ ႏွစ္ေပါင္းေထာင္ခ်ီ၍ စည္းလုံးစြာေနလာခဲ့ေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း အက္ရာထင္ရန္ အစပ်ိဳးေနၿပီေလာ။

မည္သူက ဇာတ္ညြန္းဆရာနည္း။

A. T  (2)
ဓာတ္ပုံ – ေအာင္သူ

 

မဟာစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ လူအဖဲြ႕အစည္း ၿပိဳကဲြမႈသည္ အျမဲလိုလို ဆက္စပ္ေနၿပီး စီမံကိန္းေၾကာင့္ ျဖစ္လာသည့္ အုပ္စုကဲြမႈမ်ားကို လူအဖဲြ႕အစည္း တစ္ခု ၿပိဳကဲြသည္အထိ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္သူမ်ားက ရည္ရြယ္ခ်က္ ရွိရွိလုပ္ေလ့ရွိေၾကာင္း ထုိင္းႏုိင္ငံမွ ၀ါရင့္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားက သတိေပးသည္။

၎တုိ႔တြင္ ထုိသုိ႔ေသာ အေတြ႕အႀကဳံေပါင္းမ်ားစြာ ႀကဳံေတြ႕ဖူးၿပီး စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္းမ်ား၊ သတင္းမီဒီယာမ်ားကိုလည္း ေငြျဖင့္ သိမ္းသြင္းတတ္ၾကေၾကာင္း ၎တုိ႔ကဆုိသည္။

နဘုလယ္တြင္လည္း သေဘာမညီသည့္ အုပ္စုမ်ား ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ ေလ်ာ္ေၾကး စေပးစဥ္ကတည္းက စီမံကိန္းကုိ ေထာက္ခံ၊ မခံ၊ ေျပာင္းလို မေျပာင္းလုိ စသည့္ သေဘာမညီမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံတုိ႔က ဆုိသည္။

အခ်ိဳ႕ရြာတြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း ႏွစ္ေက်ာင္းကြဲသြားသည္။

“အိမ္တစ္အိမ္တည္းမွာပဲ စီမံကိန္း ေထာက္ခံတဲ႕ ဆရာေတာ္ကို ကိုးကြယ္သူနဲ႕ ကန္႕ကြက္တဲ႕ ဆရာေတာ္ကို ကိုးကြယ္သူဆိုၿပီး ေမာင္ႏွမေတြ စိတ္၀မ္းကဲြလာတယ္”ဟု နဘုလယ္ေဒသ၊ ထိန္ႀကီးေက်းရြာမွ  ကုိေက်ာ္သူေမာင္ကဆုိသည္။

ယခုအခ်ိန္တြင္ေတာ့ ထုိထက္ပုိဆုိးေသာ အေနအထားမ်ား ျမင္ေတြ႕ရေတာ့မည္ေလာ။ အုပ္စုကြဲမ်ား လမ္းေပၚ ထြက္လာသည္အထိ ျဖစ္လာေတာ့မည္။

စီမံကိန္းျဖစ္လာကတည္းက ေဒသခံမ်ားအၾကား ယခင္လို ႏွလုံးသားတစ္ခုတည္း ျဖစ္ရန္ မလြယ္ေတာ့ေၾကာင္း ကုိေက်ာ္သူေမာင္ကေျပာသည္။ ယခင္ကဲ့သုိ႔ တစ္ဦး၏ လယ္တြင္ တစ္ဦးက စပါးေလွ႕ကူျခင္းမ်ိဳး၊ တစ္ဦး၏ အိမ္တစ္ဦး ၀ုိင္းကူ ဓနိမုိးကူသည္မ်ိဳး။

“အဲလို စည္းစည္းလံုးလံုး အခ်ိန္ေတြ ဘယ္ေတာ့မွ ရေတာ့မယ္ မထင္ဘူး”

 

 ပထမအဆင့္ စီမံကိန္းတြင္ ပါ၀င္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား

       ၁၆ စတုရန္းမုိင္ရွိ စက္မႈဇုန္

–       ဖူနမ္ရြန္ (ထီးခီး) ႏွင့္ ထား၀ယ္စီမံကိန္း ဆက္သြယ္မည့္ ၈၅ မုိင္ အေက်ာ္ရွိသည့္ ႏွစ္လမ္းသြား ေမာ္ေတာ္ကားလမ္း

–       အလုပ္သမားအိမ္ရာမ်ား

–       သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ရည္ စက္ရုံ

–       တယ္လီဖုန္း ဆက္သြယ္ေရး လိုင္းမ်ား

–       ဓာတ္အားေပးစက္ရုံ တစ္ခု (မည္သည့္ အရင္းအျမစ္ျဖင့္ ထုတ္ယူမည္ဟု မေဖာ္ျပ)

–       ေရေလွာင္ဆည္ တစ္ခု