ကိုဗစ်ကပ်ဘေး အကြား သစ်ခိုးထုတ်မှု

ကိုဗစ်ဒုတိယလှိုင်းကာကွယ်ရေး စည်းကမ်းတင်းကြပ်ချက်များ
[Citizen Action for Transparency (CAfT) ၏ ဒါရိုက်တာ ဒေါ်မိုးမိုးထွန်း၏ ‘ကိုဗစ် အဂတိ ဖြစ်တန်ရာများ’ စာတမ်းကို ပုံဖော်ထားပါတယ်]