ထိုင်းနိုင်ငံမှ ပြန်လာသူများအား ပန်ကြားချက်

0
151
ကိုဗစ် ဒုတိယ လှိုင်း သတိရှိပါ

ရင်းမြစ် – ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစား ၀န်ကြီးဌာန