ထိုင်းနိုင်ငံမှ ပြန်လာသူများအား ပန်ကြားချက်

ကိုဗစ်ဒုတိယလှိုင်းကာကွယ်ရေး စည်းကမ်းတင်းကြပ်ချက်များ

ရင်းမြစ် – ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစား ၀န်ကြီးဌာန