လောင်းလုံးမြို့နယ် ကျေးရွာအချို့တွင် ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် ကာကွယ်ရေး လက်ဆေးရန် ပြင်ဆင်ထားကြသည့် မြင်ကွင်း

ကိုဗစ်ဒုတိယလှိုင်းကာကွယ်ရေး စည်းကမ်းတင်းကြပ်ချက်များ

ဓာတ်ပုံကျော်သူစိုး ၊ မင်းခန့်