ေကာ့ေသာင္းနယ္စပ္ဂိတ္မွ ခုနစ္လအတြင္း ျပည္ေတာ္ျပန္ ႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ ေနရပ္ျပန္ပို႔

0
302
ကိုဗစ် ဒုတိယ လှိုင်း သတိရှိပါ

ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္စပ္ဂိတ္မွ ၇ လအတြင္း ဒုကၡသည္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား ႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ကို ႀကိဳဆို လက္ခံကာ ေနရပ္ျပန္ပို႔ခဲ့ေၾကာင္း တနသၤာရီတုိင္း ေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။

တရားမ၀င္နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္မႈ ျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသူမ်ား အပါအ၀င္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ အစိုးရမွ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္ပို႔သည့္ ျမန္မာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားကို အစိုးရ ခ်င္းခ်ိတ္ဆက္ၿပီး အမ်ိဳးသား ၂၂၃၆ ဦး ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ၃၇၀ ဦးကို ေနရပ္ျပန္ လည္ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့ေၾကာင္း အထက္ပါ ဌာနထံမွ သိရသည္။

လူႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္အနက္ ၁၈၆ ဦး ကို အိမ္ျပန္ေရာက္သည္အထိ ကုန္က်မည့္ ခရီးစရိတ္ႏွင့္ လမ္းခရီးတြင္ စားေသာက္ရန္ လိုအပ္သည့္ေငြေၾကးကို တြက္ခ်က္ကာ ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ေၾကာင္း အထက္ပါဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူက ေျပာသည္။

“ခရီးစရိတ္ေတြ စားစရိတ္ေတြ ေထာက္ပံ့လိုက္ရတဲ့အထဲမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေနရာေဒသအသီးသီး၊ ေနရာစံုက လူ ေတြ ပါတယ္ေပါ့” ဟု ၎က ေျပာသည္။

ျပည္ေတာ္ျပန္အခ်ိဳ႕မွာ ေငြေၾကးပါ လာၾကၿပီး အခ်ိဳ႕မွာမူ ၎တို႔ေနရပ္ရွိ မိသားစုမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကာ ခရီး စရိတ္ပို႔ေပးႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေပးျခင္း၊ ညအိပ္ ညေနတည္းခိုရန္လိုအပ္ပါက ေကာ့ေသာင္းရွိ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေဂဟာ တြင္ ေနရာခ် ထားေပးျခင္းမ်ိဳး ျပဳလုပ္ ေပးေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

ယခင္က တနသၤာရီတိုင္းအတြင္း ေကာ့ေသာင္း၊ ေမာေတာင္၊ ထီးခီးဂိတ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမား ေနရပ္ျပန္မ်ားကို ျပန္လည္လက္ခံႀကိဳဆို ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အေၾကာင္းအမ်ိဳး မ်ိဳးေၾကာင့္ ရပ္ဆိုင္းလိုက္သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ေကာ့ေသာင္း ခရိုင္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးစီးကာ ဌာနဆိုင္ရာအဖြဲ႔၀င္မ်ား ပါ၀င္သည့္ ေနရပ္ျပန္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား ျပန္လည္လက္ခံေရးေကာ္မတီကို ဖြဲ႔စည္း ၿပီး ေကာ့ေသာင္းနယ္စပ္ဂိတ္တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၂၂ရက္မွစ၍ ျပန္လည္ လက္ခံခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

Dawei Watch