တနသၤာရီဂ်ာနယ္အမႈ ဇန္န၀ါရီလ ၂၄ ရက္ အမိန္႔ခ်မည္

0
54

တနသၤာရီဂ်ာနယ္အမႈ ဇန္န၀ါရီလ ၂၄ ရက္ အမိန္႔ခ်မည္

သတင္းႏွင္႔ရိုက္ကူး – ကိုေဇာ္

Dawei Watch