တနသၤာရီ ပင္လယ္လိပ္ ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းတြင္ လိပ္လာဥသည့္ႏႈန္းျပန္တက္

0
65

တနသၤာရီတိုင္းတြင္ တစ္ခုတည္း သာရွိသည့္ ပင္လယ္လိပ္ကာကြယ္ထိန္း သိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးစခန္းတြင္ ၿပီးခဲ့ သည့္ႏွစ္ပိုင္းက ပင္လယ္လိပ္မ်ား ဥလာ ခ်ႏႈန္း က်ဆင္းလာခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ – ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ျပန္တက္လာေၾကာင္း ငါးလုပ္ ငန္းဦးစီးဌာန တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ႐ုံးမွ ဦးစီးအရာရွိ ဦးစိုးသန္႔က ေျပာသည္။
ေလာင္းလုံးၿမိဳ႕နယ္ ေရျပင္ရွိ ေလာင္းလုံးဘုတ္ကၽြန္းလုပ္ေဆာင္ေန သည့္ ပင္လယ္လိပ္ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေရးစခန္းကို ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ကတည္းက ဖြင့္လွစ္ထားေၾကာင္း အထက္ ပါဌာနထံမွ သိရသည္။
ေလာင္းလုံးဘုတ္ကၽြန္း အေနာက္ ဘက္ရွိ ေသာင္ျပင္တြင္ အထက္ပါစခန္း တည္ရွိၿပီး ျပင္သာလိပ္(ေဒသအေခၚ ဘုတ္လိပ္)တစ္မ်ိဳးသာ ဥခ်ကာ လိပ္ဥ တစ္က်င္းလၽွင္ ဥအလုံးေရ ၈၀ မွ ၁၂၀ ၾကားရွိေၾကာင္း ဦးစီးအရာရွိ ဦးစိုးသန္႔က ဆိုသည္။

အထက္ပါဌာန၏ ၿပီးခဲ့သည့္ ၅ ႏွစ္တာအတြင္း စာရင္းအရ ၂၀၁၃ – ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ လိပ္ဥက်င္း ၁၁ က်င္း ဥခ်ရာမွ တျဖည္းျဖည္း က်ဆင္းလာခဲ့ရာ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ လိပ္ဥက်င္း ၂ က်င္းသာ ဥခ်ေတာ့သည္။
သို႔ေသာ္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာ ေရးႏွစ္တြင္ ဥက်င္း ၁၀ က်င္း လာဥခ်ခဲ့ သည့္အတြက္ ျပန္တက္လာသည့္ အေန အထား ျဖစ္သည္။
ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား၊ ငါးဖမ္းလုပ္ ငန္းမ်ားမွ အသံႏွင့္ မီးအလင္းေရာင္မ်ား ေၾကာင့္ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ကာ ပင္ လယ္လိပ္မ်ား ဥခ်ႏႈန္း က်ဆင္းျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ဦးစိုးသန္႔က သုံးသပ္သည္။

“ဥဖို႔ သဲေသာင္ကို လာတဲ့အခ်ိန္မွာ အေႏွာင့္အယွက္ေတြရွိရင္ ေလ်ာ့သြား တတ္တယ္”ဟု ဦးစိုးသန္႔က ေျပာသည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာမွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလဝန္းက်င္အထိ ဘုတ္ကၽြန္းခရီးစဥ္ နာမည္စႀကီးလာၿပီး ယင္းကၽြန္းႏွင့္ အနီးတစ္ဝိုက္သို႔ လာ ေရာက္လည္ပတ္သူ အမ်ားအျပားရွိခဲ့ သည္။
ယင္းေနာက္ပိုင္းတြင္ အဆိုပါ ကၽြန္း ေျမသည္ တပ္မေတာ္ပိုင္ေျမျဖစ္သည္ဟူ သည့္အခ်က္ အပါအဝင္ အျခားအခ်က္ အခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ ဘုတ္ကၽြန္းခရီးစဥ္ကို တားျမစ္ခဲ့သည္။

ယင္းေနာက္ပိုင္းတြင္ လာေရာက္ လည္ပတ္သူ အနည္းငယ္သာ ရွိေတာ့ သည္။
ထို႔အျပင္ ကင္းမြန္မီးထြန္းေလွမ်ား သည္ ဘုတ္ကၽြန္းေရျပင္တစ္ဝိုက္တြင္ မီးထြန္းငါးဖမ္းေလ့ရွိသည္။
ျပင္သာလိပ္မ်ားက တေပါင္း(သို႔)တန္ခူးလတြင္ အမ်ားဆုံး လာဥေလ့ရွိ ေၾကာင္း သိရသည္။
လိပ္ဥကို ေရထိပါက သားေပါက္ ႏႈန္းက်ဆင္းေလ့ရွိၿပီး ေႏြရာသီတြင္ ဥပါ က သားေပါက္ႏႈန္းမ်ားေၾကာင္း ၎က ရွင္းျပသည္။

ျပင္သာလိပ္အ႐ြယ္အစားမွာ အ ရွည္ ၄၃ စင္တီမီတာမွ ၈၉ စင္တီမီတာ အထိရွိၿပီး သက္တမ္းႏွစ္တစ္ရာဝန္းက်င္ အထိ အသက္ရွည္ေၾကာင္း ဦးစိုးသန္႔က ဆိုသည္။
တနသၤာရီတိုင္းတြင္ ျပင္သာလိပ္၊ လိပ္ၾကက္တူေ႐ြး၊ လိပ္ေလွာင္း၊ လိပ္ေခြး အစရွိသည့္ လိပ္အမ်ိဳးအစား ၄ မ်ိဳးကို ေတြ႕ရၿပီး အထက္ပါစခန္းတြင္ ျပင္သာ လိပ္တစ္မ်ိဳးသာ လာဥေၾကာင္း အထက္ ပါဌာနထံမွ သိရသည္။
ေလာင္းလုံးဘုတ္ကၽြန္းရွိ ပင္လယ္ လိပ္ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ ေရးစခန္းတြင္ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနမွ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးထားရွိကာ စတင္တည္ ေထာင္သည့္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အထိ လိပ္ဥ ၈၈၃၅ လုံးမွ သားေပါက္ ေကာင္ေရ ၃၉၃၉ ေကာင္ကို ပင္လယ္ ျပင္သို႔ ျပန္လႊတ္ေပးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း အထက္ ပါဌာနထံမွ သိရသည္။
လိပ္မ်ားကို မ်ိဳးတုံးလုနီးပါးသတၱ ဝါမ်ိဳးစိတ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၿပီး ကမၻာ့ႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ ထိန္းသိမ္းကာ ကြယ္လ်က္ ရွိသည္။

ခုႏွစ္ လိပ္ဥက်င္းအေရအတြက္
၂၀၀၅-၂၀၀၆                          ၅
၂၀၀၆-၂၀၀၇                          ၇
၂၀၀၇-၂၀၀၈                          ၇
၂၀၀၈-၂၀၀၉                         ၈
၂၀၀၉-၂၀၁၀                         ၆
၂၀၁၀-၂၀၁၁                        ၁၇
၂၀၁၁-၂၀၁၂                       ၇
၂၀၁၂-၂၀၁၃                       ၅
၂၀၁၃-၂၀၁၄                       ၁၁
၂၀၁၄-၂၀၁၅                        ၉
၂၀၁၅-၂၀၁၆                        ၆
၂၀၁၆-၂၀၁၇                        ၂
၂၀၁၇-၂၀၁၈                      ၁၀