အဝတ်ဖြင့် ပြုလုပ်သော နှာခေါင်းစည်း (Cloth Face Covering) နှင့် ပတ်သက်၍ သိကောင်းစရာများ

0
419

Download link: https://mohs.gov.mm/Main/content/publication/2019-ncov

ရင်းမြစ် _ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစား ၀န်ကြီးဌာန