သတ်မှတ် Community Based Facility Quarantine Centre များ ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့်အချက်များ

0
615

ရင်းမြစ် – ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစား ၀န်ကြီးဌာန